Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE 10. TRINN 11.oktober 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE 10. TRINN 11.oktober 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE 10. TRINN 11.oktober 2012
VELKOMMEN Rektor Merete Eskelund

2 PROGRAM Informasjon Ved rektor Prosjekt lesing
Elevens skolemiljø § 9a-3 Felles rutiner ved elevfravær i Lillehammer skolen Retningslinjer ved foreldre arrangert klassetur Særskilte ordninger til eksamen It`learning og underveisvurdering v/ Gunnar og Kristian Skoleball v/ Sosiallærer Tormod Videregående skole v/ Rådgiver Elin Klassemøter ved kontaktlærere på klasserommene

3 Kompetanseutvikling i lesing
Satsing på ungdomstrinnet Stortingsmelding 22 Ungdomsskolene i Lillehammer deltar i prosjekt i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Lesing som ferdighet i alle fag – kompetanseheving for alle lærere Målsetting for eleven: Nyttiggjøre seg alle tekstene som omgir dem i alle fag.

4 ELEVENS RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN §9A
Elev eller forelder kan be om tiltak Kravet om å fatte vedtak på tiltakene er absolutt når henvendelsen kommer fra foresatte Enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningslova Se notater fra Skolemiljøplanen s. 13 5.1 SKOLENS PLIKT TIL Å FATTE ENKELTVEDTAK, JF. § 9a-3 TREDJE LEDD · En elev eller forelder kan be om tiltak, henvendelsen behøver ikke være skriftlig. · Saken skal behandles ”snarest mulig”, avhengig av bla alvorlighetsgraden, og må ses i forhold til hvor mye utredning som er nødvendig for at det kan fattes vedtak på et forsvarlig grunnlag. · Kravet om å fatte vedtak er absolutt når henvendelsen kommer fra de foresatte. · I enkeltvedtaket skal skolen vurdere om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt eller ikke. · Det skal også fattes enkeltvedtak dersom skolen mener at retten er oppfylt. · Dersom skolen mener at elevens rett ikke er oppfylt: - tiltakene som tas inn i vedtaket må være tilpasset den konkrete saken - tiltakene skal være individuelt tilpasset den / de som har bedt om tiltak

5 Fravær – felles rutiner og retningslinjer
Se hjemmesiden vår: under «Reglement» Retningslinjer for foreldre arrangert avslutningstur for 10. – se samme sted FAU – retningslinjer for foreldrearrangert skoletur. Kommer på hjemmesida under fanen «FAU».

6 Retningslinjer for foreldre arrangert klassetur 10. trinn
/Smestad_ungdomsskole_/

7 Spesielle ordninger ved eksamen (Tentamen)
Særskilte ordninger kan for eksempel være: CD hvor oppgavene er lest inn Forstørret skrift Å få oppgaveteksten lest opp Å få sentrale begreper i oppgaveteksten forklart (minoritetsspråklige) Å få sitte på eget rom Å få forlenget tid med inntil 2 timer Det er verd å merke seg at tiltakene skal være tilpasset og utlikne forskjellene, og at de skal ikke kunne gi eleven fordeler eller være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemåla. Det kreves ikke vedtak om spesialundervisning for spesiell tilrettelegging Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon. For eksempel legeerklæring ved søknad om forlenget tid. Søknadsfrist:

8 MINNER OM: FORELDREMØTE 15.OKTOBER KL.18.00
«BRUK HUE» – OM NETTVETT OG NETTMOBBING

9 VIDEREGÅENDE SKOLE, valg og søknad

10 HOSPITERING 6. og 7. november 2 forskjellige utdanningsprogram
Skoledagen starter kl.08.00 Gjøvik: MDD (21. og 22.nov.) NTG

11 VIKTIGE DATOER: Starten av januar: Brev om minID
1.februar: Frist søknad etter individuell vurdering (overgangsmøter 22. og 23.nov.) 1.mars: Ordinær søknadsfrist 15.april: Frist for endring av søknad 1.mai-1.juli: Kan legge inn forhåndssvar Mai: Melding om utfall etter individuell vurdering Ca. 10.juli: Svar 1.inntak (Svarfrist 1 uke) Ca. 5.august: Svar 2.inntak (Svarfrist 1 uke)

12 Klassevise foreldremøter, klasserommet 3. etg


Laste ned ppt "FORELDREMØTE 10. TRINN 11.oktober 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google