Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE 10. TRINN 11. OKTOBER 2012 VELKOMMEN Rektor Merete Eskelund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE 10. TRINN 11. OKTOBER 2012 VELKOMMEN Rektor Merete Eskelund."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE 10. TRINN 11. OKTOBER 2012 VELKOMMEN Rektor Merete Eskelund

2 PROGRAM INFORMASJON Ved rektor Prosjekt lesing Elevens skolemiljø § 9a-3 Felles rutiner ved elevfravær i Lillehammer skolen Retningslinjer ved foreldre arrangert klassetur Særskilte ordninger til eksamen It`learning og underveisvurdering v/ Gunnar og Kristian Skoleball v/ Sosiallærer Tormod Videregående skole v/ Rådgiver Elin Klassemøter ved kontaktlærere på klasserommene

3 K OMPETANSEUTVIKLING I LESING Satsing på ungdomstrinnet Stortingsmelding 22 Ungdomsskolene i Lillehammer deltar i prosjekt i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Lesing som ferdighet i alle fag – kompetanseheving for alle lærere Målsetting for eleven: Nyttiggjøre seg alle tekstene som omgir dem i alle fag.

4 ELEVENS RETT TIL ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN §9A Elev eller forelder kan be om tiltak Kravet om å fatte vedtak på tiltakene er absolutt når henvendelsen kommer fra foresatte Enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningslova

5 F RAVÆR – FELLES RUTINER OG RETNINGSLINJER Se hjemmesiden vår: www.dig3.nowww.dig3.no under «Reglement» Retningslinjer for foreldre arrangert avslutningstur for 10. – se samme sted FAU – retningslinjer for foreldrearrangert skoletur. Kommer på hjemmesida under fanen «FAU».

6 R ETNINGSLINJER FOR FORELDRE ARRANGERT KLASSETUR 10. TRINN http://www.dig3.no/Lillehammerkommune/Skoler /Smestad_ungdomsskole_/

7 S PESIELLE ORDNINGER VED EKSAMEN (T ENTAMEN ) Særskilte ordninger kan for eksempel være: CD hvor oppgavene er lest inn Forstørret skrift Å få oppgaveteksten lest opp Å få sentrale begreper i oppgaveteksten forklart (minoritetsspråklige) Å få sitte på eget rom Å få forlenget tid med inntil 2 timer Det er verd å merke seg at tiltakene skal være tilpasset og utlikne forskjellene, og at de skal ikke kunne gi eleven fordeler eller være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemåla. Det kreves ikke vedtak om spesialundervisning for spesiell tilrettelegging Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon. For eksempel legeerklæring ved søknad om forlenget tid. Søknadsfrist: 05.11.2012

8 MINNER OM: FORELDREMØTE 15.OKTOBER KL.18.00 «BRUK HUE» – OM NETTVETT OG NETTMOBBING

9 VIDEREGÅENDE SKOLE, VALG OG SØKNAD

10 HOSPITERING 6. og 7. november 2 forskjellige utdanningsprogram Skoledagen starter kl.08.00 Gjøvik: MDD (21. og 22.nov.) NTG

11 VIKTIGE DATOER: Starten av januar: Brev om minID 1.februar: Frist søknad etter individuell vurdering (overgangsmøter 22. og 23.nov.) 1.mars: Ordinær søknadsfrist 15.april: Frist for endring av søknad 1.mai-1.juli: Kan legge inn forhåndssvar Mai: Melding om utfall etter individuell vurdering Ca. 10.juli: Svar 1.inntak (Svarfrist 1 uke) Ca. 5.august: Svar 2.inntak (Svarfrist 1 uke)

12 Klassevise foreldremøter, klasserommet 3. etg


Laste ned ppt "FORELDREMØTE 10. TRINN 11. OKTOBER 2012 VELKOMMEN Rektor Merete Eskelund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google