Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevmedbestemmelse erfaringer fra møte med elever Seminar for elevenes tillitsvalgte – 9. januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevmedbestemmelse erfaringer fra møte med elever Seminar for elevenes tillitsvalgte – 9. januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevmedbestemmelse erfaringer fra møte med elever Seminar for elevenes tillitsvalgte – 9. januar

2 Over 10000 elever 25 videregående skoler 25 elevråd… Røros Fosen Selbu Meldal Oppdal Malvik Trondheim Kyrksæterøra Støren Åfjord Rissa Hitra Frøya

3 Det hjelper å si fra  •Vær konstruktiv, og gi konkrete innspill! Ofte er det bare noen gode tips som skal til. •Bruk mulighetene som finnes i systemet, og vær saklig •Blir du eller dere ikke hørt – sjekk hva dere har krav på. Opplæringsloven setter elevmedvirkning veldig høyt, og elevene har som regel mye mer de skulle sagt enn de selv er klar over •Skjer det ingenting? Bli skriftlig. –Forvaltningsloven gjelder alle skriftlige henvendelser til skolen, ikke bare i forhold til §9a / elevenes arbeidsmiljølov Elevombudet.no

4 Medbestemmelse i undervisningen •Elevmedvirkning innebærer deltakelse i beslutninger som gjelder egen og gruppens læring. (…) I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir mer bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring. Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og forskrift herunder læreplanverket. (Læringsplakaten) Elevombudet.no

5 Hvor mange har du vært innom? •Selvstendig studiearbeid, fordypningsoppgaver, gruppearbeid, diskusjoner og debatter, besøk utenfra, ekskursjon, elevundervisning, prosjektarbeid, ungdomsbedrift, tavleundervisning, bruk av IKT, utplassering/praksis, intervju, rollespill… Elevombudet.no

6 Bruk elevrådet for det det er verdt! …elevrådet blir hørt •Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. (opplæringsloven §11-6) Elevombudet.no

7 Hva driver elevrådene med i ST? …noen typiske saker •Kantinepriser og vareutvalg •Innredning på skolen •Dra i gang arrangementer for elevene –Aktiv skolestart –Operasjon dagsverk –Nyttårsball etc –Annet for å skape bedre miljø på skolen •Elevers rettigheter –Lærerklager, inneluft, karaktersetting etc –Enkelte elevråd har egen rettighetsansvarlig •Arrangere seminarer om bestemte tema –§9a, internasjonal solidaritet… •Viderefordele penger til elevaktiviteter Elevombudet.no

8 Elevrådet velger… •Skolemiljørepresentanter –Har ansvar for å overvåke skolemiljøet til elevene, og skal få fritak fra undervisningen for å jobbe med skolemiljø. –To skolemiljø-representanter har rett til å delta i skolens arbeidsmiljøutvalg når dette behandler saker som vedkommer elevenes skolemiljø. •Representanter til skoleutvalget og skolemiljøutvalget… Elevombudet.no

9 Elevdeltaking: Skoleutvalg •Et rådgivende organ. Kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. •Rektor kan delegere faste oppgaver til utvalget (for eksempel utarbeidelse av skolereglement) •Minimum 2 elever (valgt av elevrådet), en ansatt + rektor. Kan utvides, men ingen av gruppene elever eller ansatte skal kunne få flertall alene. –I ST sitter det gjerne også en politiker i skoleutvalget. •Har eksistert lengre enn skolemiljøutvalget. Alle skoler skal ha et slikt utvalg. Elevombudet.no

10 Elevdeltaking: Skolemiljøutvalg •Skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet. •Minimum 4 elever og 3 ansatte. Kan utvides, men eleven skal uansett være i flertall! •De ”ansatte” er en repr fra skoleledelsen, en repr. fra de øvrige ansatte, og en fylkespolitiker. •Skoleutvalget kan fungere som skolemiljøutvalg dersom elevene får flertall. •Alle skolene skal ha skolemiljøutvalg. Elevombudet.no

11 Hva kan skolemiljøutvalget jobbe med? - noen eksempler… •Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a. ” §11-5a •Rådgivertjenesten •Tilgjengelig helsepersonell på skolen •Lærere •Time-struktur •Skolestruktur (skoleutbygging i regionen) •Læremidler (datautstyr, etc.) •…typiske ”9a-saker” (psykososialt og fysisk miljø) Elevombudet.no

12 Si fra Vær konstruktiv Bruk systemet (opplæringsloven er en racer på elevmedvirkning  )

13 Elevombudet på Fronter

14

15 www.elevombudet.no

16 Elev- og lærlingeombudet i Sør-Trøndelag Bruk ombudet ditt :-)


Laste ned ppt "Elevmedbestemmelse erfaringer fra møte med elever Seminar for elevenes tillitsvalgte – 9. januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google