Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVMEDVIRKNING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVMEDVIRKNING."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVMEDVIRKNING

2 Elevmedvirkning som strategi
Elevmedvirkning anses som viktig, fordi: den kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i sin egen læringsprosess, gi elevene mer oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode den kan bidra til bedre kommunikasjon mellom lærere og elever, samt mellom elever. Mål: Legge til rette for økt grad av selvstendighet hos elevene, som i neste omgang fører til bedre prestasjoner. Dette kan gjøres ved at elevene utvikler evne og vilje til å arbeide mot langsiktige og realistiske mål, noe som krever at elevene er i stand til å ha realistiske ambisjoner på egne vegne. Elevene bør dermed delta, både i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen.

3 Hvordan måles elevmedvirkning?
I hvilken grad har du som elev muligheter for å påvirke følgende forhold ved opplæringen din? a)      Være med å lage arbeidsplaner i de ulike fag b) Vektlegging av forskjellige emner innenfor hvert fag c)      Valg av arbeidsmåter i fagene d)      Valg av hvordan lærerne skal gi deg tilbakemeldinger på skolearbeidet ditt (vurderingsformer) e)     Tidspunktene for når dere skal ha prøver og innleveringsoppgaver

4 Stor grad av elevmedvirkning
Ikke elevmedvirkning Stor grad av elevmedvirkning Elevene påvirker ikke valg av arbeidsmåter Elevene deltar i stor grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i stor grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene deltar ikke i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene påvirker i stor grad valg av vurderingsformer Elevene påvirker ikke tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i stor grad valg av arbeidsmåter Elevene påvirker i stor grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker ikke valg av vurderingsformer Elevene er ikke med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene deltar i noen grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene påvirker i mindre grad valg av arbeidsmåter Elevene er i noen grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i noen grad valg av vurderingsformer Elevene påvirker i mindre grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i noen grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i mindre grad valg av vurderingsformer Elevene påvirker i noen grad valg av arbeidsmåter Elevene deltar i mindre grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Mindre grad av elevmedvirkning Noen grad av elevmedvirkning Elevene er i mindre grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag

5 Elevmedvirkning sett i relasjon til trivsel og motivasjon
Ikke elevmedvirkning Stor grad av elevmedvirkning Elevene påvirker ikke valg av arbeidsmåter Elevene deltar i stor grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i stor grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene deltar ikke i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Jeg trives veldig dårlig på skolen og i den klassen jeg tilhører Elevene påvirker i stor grad valg av vurderingsformer Elevene påvirker ikke tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i stor grad valg av arbeidsmåter Jeg har lærere som er flinke til å få meg til å bli interessert i å lære i alle fag Jeg er ikke interessert i å lære og det er heller ikke de andre i klassen Elevene påvirker i stor grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker ikke valg av vurderingsformer Elevene er ikke med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Jeg er interessert i å lære og det er også de andre i klassen Jeg har ikke lærere som er flinke til å få meg til å bli interessert i å lære Jeg trives veldig godt på skolen og i den klassen jeg tilhører Elevene deltar i noen grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene påvirker i mindre grad valg av arbeidsmåter Elevene er i noen grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i noen grad valg av vurderingsformer Elevene påvirker i mindre grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i noen grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i mindre grad valg av vurderingsformer Elevene påvirker i noen grad valg av arbeidsmåter Elevene deltar i mindre grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Mindre grad av elevmedvirkning Noen grad av elevmedvirkning Elevene er i mindre grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag

6 Elevmedvirkning og læreren
Elevmedvirkning er en forutsetning for en bærekraftig skole. Økt grad av elevmedvirkning fordrer ikke at lærerne trekker seg mer tilbake og blir mer ”passive”. Økt grad av elevmedvirkning fordrer økt ansvar til eleven. Med ansvar henviser vi til grunnbetydningen av selve begrepet, nemlig ”gjensvar”. Elevmedvirkning kan bidra til å utvikle et slikt gjensvar. Da er elevmedvirkningen lærerstyrt Det er læreren som kulturelt foredler elevenes evner og forutsetninger, som lærer eleven å glede seg over egne prestasjoner og aktiviteter. Det er læreren som bidrar til elevens sosiale modning ved å gi elevene realistiske ambisjoner og utvikle deres evne til å møte motstand og skuffelser.


Laste ned ppt "ELEVMEDVIRKNING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google