Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVMEDVIRKNING. Elevmedvirkning som strategi Elevmedvirkning anses som viktig, fordi: (1) den kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i sin egen læringsprosess,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVMEDVIRKNING. Elevmedvirkning som strategi Elevmedvirkning anses som viktig, fordi: (1) den kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i sin egen læringsprosess,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVMEDVIRKNING

2 Elevmedvirkning som strategi Elevmedvirkning anses som viktig, fordi: (1) den kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i sin egen læringsprosess, (2) gi elevene mer oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode (3) den kan bidra til bedre kommunikasjon mellom lærere og elever, samt mellom elever. Mål: Legge til rette for økt grad av selvstendighet hos elevene, som i neste omgang fører til bedre prestasjoner. Dette kan gjøres ved at elevene utvikler evne og vilje til å arbeide mot langsiktige og realistiske mål, noe som krever at elevene er i stand til å ha realistiske ambisjoner på egne vegne. Elevene bør dermed delta, både i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen.

3 Hvordan måles elevmedvirkning? I hvilken grad har du som elev muligheter for å påvirke følgende forhold ved opplæringen din? a) V æ re med å lage arbeidsplaner i de ulike fag b)Vektlegging av forskjellige emner innenfor hvert fag c) Valg av arbeidsm å ter i fagene d) Valg av hvordan l æ rerne skal gi deg tilbakemeldinger p å skolearbeidet ditt (vurderingsformer) e) Tidspunktene for n å r dere skal ha pr ø ver og innleveringsoppgaver

4 Elevmedvirkning Stor grad av elevmedvirkning Noen grad av elevmedvirkningMindre grad av elevmedvirkning Ikke elevmedvirkning Elevene påvirker i stor grad valg av vurderingsformer Elevene deltar i stor grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i stor grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i stor grad valg av arbeidsmåter Elevene påvirker i stor grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i noen grad valg av vurderingsformer Elevene deltar i noen grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i noen grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i noen grad valg av arbeidsmåter Elevene påvirker i noen grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i mindre grad valg av vurderingsformer Elevene deltar i mindre grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i mindre grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i mindre grad valg av arbeidsmåter Elevene påvirker i mindre grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker ikke valg av vurderingsformer Elevene deltar ikke i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er ikke med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker ikke valg av arbeidsmåter Elevene påvirker ikke tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver

5 Elevmedvirkning sett i relasjon til trivsel og motivasjon Stor grad av elevmedvirkning Noen grad av elevmedvirkningMindre grad av elevmedvirkning Ikke elevmedvirkning Elevene påvirker i stor grad valg av vurderingsformer Elevene deltar i stor grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i stor grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i stor grad valg av arbeidsmåter Elevene påvirker i stor grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i noen grad valg av vurderingsformer Elevene deltar i noen grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i noen grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i noen grad valg av arbeidsmåter Elevene påvirker i noen grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker i mindre grad valg av vurderingsformer Elevene deltar i mindre grad i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er i mindre grad med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker i mindre grad valg av arbeidsmåter Elevene påvirker i mindre grad tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Elevene påvirker ikke valg av vurderingsformer Elevene deltar ikke i forhold til hvilke emner som skal vektlegges innenfor hvert fag Elevene er ikke med å lage arbeidsplaner i de ulike fag Elevene påvirker ikke valg av arbeidsmåter Elevene påvirker ikke tidspunktene for prøver og innleveringsoppgaver Jeg trives veldig dårlig på skolen og i den klassen jeg tilhører Jeg er ikke interessert i å lære og det er heller ikke de andre i klassen Jeg har ikke lærere som er flinke til å få meg til å bli interessert i å lære Jeg trives veldig godt på skolen og i den klassen jeg tilhører Jeg er interessert i å lære og det er også de andre i klassen Jeg har lærere som er flinke til å få meg til å bli interessert i å lære i alle fag

6 Elevmedvirkning og læreren Elevmedvirkning er en forutsetning for en bærekraftig skole. Økt grad av elevmedvirkning fordrer ikke at lærerne trekker seg mer tilbake og blir mer ”passive”. Økt grad av elevmedvirkning fordrer økt ansvar til eleven. Med ansvar henviser vi til grunnbetydningen av selve begrepet, nemlig ”gjensvar”. Elevmedvirkning kan bidra til å utvikle et slikt gjensvar. Da er elevmedvirkningen lærerstyrt Det er læreren som kulturelt foredler elevenes evner og forutsetninger, som lærer eleven å glede seg over egne prestasjoner og aktiviteter. Det er læreren som bidrar til elevens sosiale modning ved å gi elevene realistiske ambisjoner og utvikle deres evne til å møte motstand og skuffelser.


Laste ned ppt "ELEVMEDVIRKNING. Elevmedvirkning som strategi Elevmedvirkning anses som viktig, fordi: (1) den kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i sin egen læringsprosess,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google