Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon. Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon=rotasjon+translasjon+formforandring Forflytningsfelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon. Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon=rotasjon+translasjon+formforandring Forflytningsfelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon

2 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon=rotasjon+translasjon+formforandring Forflytningsfelt

3 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Rotasjon

4 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Translasjon

5 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Formforandring (formendring) Homogen?

6 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Formforandring

7 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Formforandring Simpel skjær Pur skjær

8 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Formforandring Simpel skjær Pur skjær

9 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Pur og simpel skjær: Skalaavhengighet

10 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON 1-D Formforandring: Ekstensjon, strekning

11 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON 2-D Formforandring:

12 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON 2-D Formforandring:

13 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON 3-D Formforandring:

14 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON 3-D Formforandring: Formforandringsellipsoiden

15 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON 3-D Formforandring: Grafisk representasjon Flinn- diagram Hsu- plott

16 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjonsmatrisen x´=D 11 x+D 12 y y´=D 21 x+D 22 y (x,y) er et punkts posisjon før deformasjonen (x’,y’) er samme punkts posisjon etter deformasjonen

17 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjonsmatrisen: Volumendring (anisotrop) D= Eksempel: Kompaksjon av sedimenter

18 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjonsmatrisen: Pur skjær D=Konstant areal

19 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjonsmatrisen: Simpel skjær D=

20 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjonsmatrisen: Subsimpel skjær D=

21 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjonsmatrisen Fullstendig beskrivelse av deformasjonen Egenvektorene gir formforandringsellipsoidens geometri og orientering Lineær transformasjon = homogen formforandring

22 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Eksempel simpel skjær (  =1)

23 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon ≠ Deformasjonshistorie Vi vet ikke hvilken deformasjonssti Jotundekket tok. Vi kan (i beste fall) bare forbinde posisjon før/etter deformasjonshistorien.

24 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON 3-D Formforandring: Grafisk representasjon

25 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon

26 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Progressiv deformasjon Langs apofysene beveger partiklene seg i rette linjer, eller ligger i ro.

27 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Progressiv deformasjon Platetektonisk tolkning av strømningsapofyser

28 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON ISA, Vortisitet og W k ISA: Retninger for raskest positiv/negativ strekning W k : Forhold mellom strekning og rotasjon

29 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Koaksial deformasjon Linjer som er parallelle med formforandringsellipsoidens akser etter deformasjonen har samme orientering som de hadde før deformasjonen Koaksial deformasjonshstorie Linjer som er parallelle med formforandringsellipsoidens akser etter deformasjonen har samme orientering hele tiden under deformasjonen

30 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Forkortningsfelt, strekningsfelt

31 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Forkortningsfelt, strekningsfelt Simpel skjær Pur skjær

32 Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Forkortningsfelt, strekningsfelt Subsimpel skjær Simpel skjær


Laste ned ppt "Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon. Kapittel 3 DEFORMASJONDEFORMASJON Deformasjon=rotasjon+translasjon+formforandring Forflytningsfelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google