Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 3 Deformasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 3 Deformasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 3 Deformasjon

2 Deformasjon=rotasjon+translasjon+formforandring
Forflytningsfelt

3 Rotasjon

4 Translasjon

5 Formforandring (formendring)
Homogen?

6 Formforandring

7 Formforandring Simpel skjær Pur skjær

8 Formforandring Simpel skjær Pur skjær

9 Pur og simpel skjær: Skalaavhengighet

10 1-D Formforandring: Ekstensjon, strekning

11 2-D Formforandring:

12 2-D Formforandring:

13 3-D Formforandring:

14 Formforandringsellipsoiden
3-D Formforandring: Formforandringsellipsoiden

15 Grafisk representasjon
3-D Formforandring: Grafisk representasjon Flinn- diagram Hsu- plott

16 Deformasjonsmatrisen
x´=D11x+D12y y´=D21x+D22y (x,y) er et punkts posisjon før deformasjonen (x’,y’) er samme punkts posisjon etter deformasjonen

17 Deformasjonsmatrisen: Volumendring (anisotrop)
Eksempel: Kompaksjon av sedimenter

18 Deformasjonsmatrisen:
Pur skjær D= Konstant areal

19 Deformasjonsmatrisen:
Simpel skjær D=

20 Deformasjonsmatrisen:
Subsimpel skjær D=

21 Deformasjonsmatrisen
Lineær transformasjon = homogen formforandring Fullstendig beskrivelse av deformasjonen Egenvektorene gir formforandringsellipsoidens geometri og orientering

22 Eksempel simpel skjær (g=1)

23 Deformasjon ≠ Deformasjonshistorie
Vi vet ikke hvilken deformasjonssti Jotundekket tok. Vi kan (i beste fall) bare forbinde posisjon før/etter deformasjonshistorien.

24 Grafisk representasjon
3-D Formforandring: Grafisk representasjon

25 Deformasjon

26 Progressiv deformasjon
Langs apofysene beveger partiklene seg i rette linjer, eller ligger i ro.

27 Progressiv deformasjon
Platetektonisk tolkning av strømningsapofyser

28 ISA, Vortisitet og Wk ISA: Retninger for raskest positiv/negativ strekning Wk: Forhold mellom strekning og rotasjon

29 Koaksial deformasjonshstorie
Linjer som er parallelle med formforandringsellipsoidens akser etter deformasjonen har samme orientering som de hadde før deformasjonen Koaksial deformasjonshstorie Linjer som er parallelle med formforandringsellipsoidens akser etter deformasjonen har samme orientering hele tiden under deformasjonen

30 Forkortningsfelt, strekningsfelt

31 Forkortningsfelt, strekningsfelt
Simpel skjær Pur skjær

32 Forkortningsfelt, strekningsfelt
Simpel skjær Subsimpel skjær


Laste ned ppt "Kapittel 3 Deformasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google