Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel D Gasslovene. Aggregattilstander •Gassfase (g) •Væskefase (l) •Fast fase (s) •Oppløst i vann (aq)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel D Gasslovene. Aggregattilstander •Gassfase (g) •Væskefase (l) •Fast fase (s) •Oppløst i vann (aq)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel D Gasslovene

2 Aggregattilstander •Gassfase (g) •Væskefase (l) •Fast fase (s) •Oppløst i vann (aq)

3 Trykk •En gjenstand med tyngden F ligger på et underlag med areal A som kontaktflate. Trykket p av gjenstanden er da p = F/A •Gasstrykk: Gassmolekylene er i bevegelse, og utøver en kraft på veggene i beholderen ved sammenstøtene. Summen av disse kreftene dividert på arealet av veggene er da gasstrykket. •Lufttrykket er tyngden av luftsøylen over en gjenstand dividert på arealet som luftsøylen virker på. Lufttrykk måles vanligvis i atmosfærer (atm) eller mm Hg, der 1 atm = 760 mm Hg.

4 Gasslovene •Boyles lov gir oss sammenhengen mellom trykk og volum av en gass ved konstant temperatur: p  V = k (en konstant) Trykk og volum er altså omvendt proporsjonale størrelser.

5 •Charles’ lov gir oss sammenhengen mellom volum og temperatur ved konstant trykk. Forlenger vi grafen mot venstre, skjærer den x-aksen i ca. -273 o C. Denne temperaturen kalles det absolutte nullpunkt.

6 •Absolutt temperatur tar utgangspunkt i det absolutte nullpunkt og med dette som 0 grader. •Den absolutte temperaturskalaen kalles Kelvinskalaen. Absolutt temperatur betegnes med T. •0 K = -273 o C og 273 K = 0 o C. Generelt er T (K) = t ( o C) + 273

7 •Charles’ lov sier oss da at vi har proporsjonalitet mellom volum og absolutt temperatur: V = k  T

8 •Avogadros lov gir oss sammenhengen mellom gassvolumet og stoffmengden av gassen ved konstant trykk og temperatur: V = k  n 1 mol av en gass vil derfor alltid ha det samme volumet – molvolumet. Dette er ca. 22.4 L.

9 •De tre gasslovene kan kombineres til en likning – tilstandslikningen. Denne ser slik ut: p V = nRT R kalles gasskonstanten. Denne har verdien 0.082 L  atm / (mol  K).

10 Gassblandinger •Partialtrykket til en gass i en gassblanding er trykket gassen ville ha hatt dersom den var alene i blandingen. •Daltons lov sier at totaltrykket i en gassblanding er summen av partialtrykkene av hver gass i blandingen.

11 Ideelle og reelle gasser •En ideell gass er en gass som oppfyller tilstandslikningen ved alle tilstander. •Ved høye trykk og lave temperaturer kan avviket fra tilstandslikningen bli stort. •Gassmolekylene beveger seg ved diffusjon.

12 Maxwell fordelingskurve •Molekylene har ikke alle den samme farten. En Maxwell fordelingskurve viser oss hvordan fordelingen av molekyler med ulik fart er.


Laste ned ppt "Kapittel D Gasslovene. Aggregattilstander •Gassfase (g) •Væskefase (l) •Fast fase (s) •Oppløst i vann (aq)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google