Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger Skjærkrefter Skjærspenninger Skjærkraft- og bøyemomentdiagrammer Dimensjonering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger Skjærkrefter Skjærspenninger Skjærkraft- og bøyemomentdiagrammer Dimensjonering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger Skjærkrefter Skjærspenninger Skjærkraft- og bøyemomentdiagrammer Dimensjonering av bjelker Deformasjoner (nedbøyning)

2 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger y x F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala

3 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger 1 1 1 1 MbMb MbMb FtFt FtFt FsFs FsFs Nøytrallag Nøytral akse a

4 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger 1 1 MbMb FtFt FsFs Nøytrallag a Indre moment:

5 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala Ytre moment:

6 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment  Nm  F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala Det indre momentet M i i snittet 1-1 er i likevekt med det ytre momentet M b1

7 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment  Nm  1 1 1 1 MbMb MbMb FtFt FtFt FsFs FsFs a Bjelkesnittet 1-1 er påvirket av et bøyemoment både på venstre side av snittet og på høyre side av snittet. Disse er like store og opphever hverandre

8 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment  Nm  F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala Bøyemomentet om et tverrsnitt er lik momentet om snittet av de ytre kreftene til venstre for snittet eller lik momentet om snittet av de ytre kreftene til høyre for snittet

9 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment  Nm  F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala

10 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyespenninger  N/mm 2  x0x0 y0y0 TP - tyngdepunkt Nøytralakse Arealmoment om nøytralaksen y Avstand fra nøytralaksen til spenningen  

11 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyespenninger  N/mm 2  Spenningsfordeling over bjelketverrsnittet y x

12 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkrefter Skjærspenninger y x F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala

13 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkrefter  N  1 1 1 1 V1V1 V1V1

14 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkrefter  N  1 1 V1V1 Indre kraft (skjærkraft): V 1

15 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkrefter  N  1 1 V1V1 F Ax F Ay Den indre kraften V i i snittet 1-1 er i likevekt med den ytre kraften F Ay

16 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkrefter  N  1 1 1 1 V1V1 V1V1 Bjelkesnittet 1-1 er påvirket av et skjærkraft både på venstre side av snittet og på høyre side av snittet. Disse er like store og opphever hverandre

17 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkrefter  N  F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala Skjærkraften i et bjelketverrsnitter lik summen av kreftene noramlt på bjelken til venstre eller til høyre for snittet.

18 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkrefter  N  F 1 1 Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB lala

19 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærspenninger  N/mm 2  x0x0 y0y0 TP - tyngdepunkt Arealmoment om nøytralaksen Statisk moment om nøytralaksen   Bredde på profilet 

20 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærspenninger  N/mm 2  Spenningsfordeling over bjelketverrsnittet x0x0 y0y0

21 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkraftdiagrammer Viser hvordan skjærkraften varierer langs bjelken Skjærkraften i et snitt er summen av kreftene normalt på bjelken til venstre for snittet Krefter oppover til venstre for snittet er positive Krefter oppover til høyre for snittet er negative

22 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkraftdiagrammer F  N  AB F Ax F Ay FBFB Q [kN] : F Ax FBFB

23 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkraftdiagrammer AB F Ax F Ay FBFB Q [kN] : F Ax FBFB q  N/mm 2 

24 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkraftdiagrammer Når bjelken er utsatt for rene enkeltlaster, er skjærkraften konstant mellom lastene (diagrammet er ”trappeformet”) Når bjelken er utsatt for jevnt fordelte laster, endrer skjærkraften seg rettlinjet mellom lastene (diagrammet er lineært)

25 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Momentdiagrammer Viser hvordan bøyemomentet varierer langs bjelken Bøyemomentet i et snitt er summen av momentene til kreftene til venstre for snittet Momenter som bidrar til strekk på undersiden av bjelken er positive Momenter som bidrar til strekk på oversiden av bjelken er negative

26 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Momentdiagrammer F AB F Ax F Ay FBFB M [kNm] : FBFB

27 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Momentdiagrammer AB F Ax F Ay FBFB M [kNm] : q  N/mm 2 

28 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Momentdiagrammer Når bjelken er utsatt for rene enkeltlaster, endrer momentet seg rettlinjet mellom lastene (diagrammet er lineært) Når bjelken er utsatt for jevnt fordelte laster, endrer momentdiagrammet seg som en buet linje mellom lastene (diagrammet er en parabelkurve)

29 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Moment- og skjærkraftdiagrammer F AB Q [kN] : F Ax FBFB M [kNm] : M maks

30 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Moment- og skjærkraftdiagrammer AB Q [kN] : F Ax FBFB q  N/mm 2  M [kNm] : M maks

31 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Skjærkraft- og momentdiagrammer Der hvor skjærkraftdiagrammet skjærer x-aksen (skjærkraften er null), har momentet sin største positive eller negative verdi.

32 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Dimensjonering av bjelker Finne det minste bjelkeprofilet som gjør at spenningen i bjelken ikke blir større enn tillatt spenning F Snitt 1-1 AB F Ax F Ay FBFB h b l

33 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Dimensjonering av bjelker x0x0 y0y0 b h

34 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Dimensjonering av bjelker x0x0 y0y0 b h Motstandsmoment

35 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Deformasjoner (nedbøyning) y x F AB y   - krumningsvinkel [rad] y – nedbøyning [mm]

36 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Deformasjoner (nedbøyning) Formler F AB y  l/2

37 Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Deformasjoner (nedbøyning) Formler A B y  l/2 q  N/mm 2 


Laste ned ppt "Leksjon 12 - mekanikk - s.297–353 Bøyning av bjelker Bøyemoment Bøyespenninger Skjærkrefter Skjærspenninger Skjærkraft- og bøyemomentdiagrammer Dimensjonering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google