Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litteraturlister og oppgaveskriving Å skrive en oppgave..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litteraturlister og oppgaveskriving Å skrive en oppgave.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litteraturlister og oppgaveskriving Å skrive en oppgave.. karen.overn@hig.no

2 Planlegging  Før du begynner:  les oppgaven nøye  avgrens temaet  finn en presis problemstilling (viktig!)  legg opp en strategi og tidsplan  dersom du skriver sammen med flere er det viktig å bestemme med en gang hvem som har ansvar for hva.

3 Søking  Hvilke kilder vil jeg bruke?  BIBSYS for å finne ut hvilke bøker biblioteket har om mitt tema.  Oppslagsverk for å finne generell informasjon om mitt tema. Kan hjelpe meg med avgrensing.  Referansedatabaser for å finne ut hvor jeg kan finne gode artikler.  Fulltekstdatabaser for å finne og få tilgang til gode artikler  Faglige og vitenskapelige tidsskrift.

4 Strukturere  En vanlig ”oppskrift”:  Innholdsfortegnelse  Innledning og problemstilling  Litt om feltet og henvisninger til andres forskning på feltet  Dine egne funn og diskusjon opp mot problemstillingen.  Oppsummering og konklusjon  Litteraturliste

5 Henvisninger  Når skal du bruke henvisning?  Ved direkte avskrift av en kilde  Ved referat av en spesifikk tekst  Sitater:  Direkte sitat (identisk gjengivelse av teksten)  Indirekte sitat (når du med egne formuleringer gjengir andres påstander)

6 Henvisninger II  Henvisninger i teksten:  Direkte sitat: "Jo større velstand, desto større forurettelse" (Løgstrup 1990, s.2).  Indirekte sitat: Etter et jordskjelv ble det satt igang et vellykket barneprosjekt (Galante 2000). eller:  Weiss (1982) hevder at tilknytning er like viktig hos voksne som hos barn.

7 Litteraturlisten (Harvard)  Hensikt: å finne tilbake til kildene du har brukt!  Ordnes alfabetisk etter forfatterens etternavn  Plasseres til slutt i oppgaven men før ev. vedlegg.  Ikke noe skal stå i lista som du ikke har brukt i oppgaven, MEN  Du kan lage en egen liste etter hovedlista hvor du anbefaler litteratur.

8 Litteraturliste - eksempler  Bøker:  Martinsen, Kari (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget.  Pigg, Janice, Pamela W. Driscoll og Rosanne Caniff (1988).Revmatologisk sykepleie. Oslo: Gyldendal  Wadel, Cato m.fl. (1983). Dagliglivets organisering. Oslo:Universitetsforlaget  Seim, S. (1990). Fra tretten til seksti. I: Ingebretsen, R. og K. Thorsen (red.) Kvinner blir gamle. NGI-rapport 90:3. s.175- 187. Oslo: Norsk gerontologisk institutt.

9 Litteraturliste – eksempler II  Tidsskrifter:  Øverbye, Einar (1990). Økende generasjonskonflikt i velferdsstaten? I: Aldring og eldre. 7(3), s.8-12.  Offentlige publikasjoner:  St.meld. nr. 27 (2000-2001). Gjør din plikt - krev din rett: kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet  Internett:  Hafstad, Anne (2002). Sosial status avgjørende for astma. URL: http://www.aftenposten.no/forbruker/helse/article395116.ece (30.09.02)http://www.aftenposten.no/forbruker/helse/article395116.ece

10


Laste ned ppt "Litteraturlister og oppgaveskriving Å skrive en oppgave.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google