Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte i NRHS 9. april 2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte i NRHS 9. april 2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte i NRHS 9. april 2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver UHR

2 www.uhr.no uhr@uhr.no

3 www.uhr.no uhr@uhr.no Dagens organisering •Nasjonalt dekanmøtet i medisin –Nasjonalt fagråd for helsevitenskap •Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag •Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning •Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning •Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

4 www.uhr.no uhr@uhr.no Endringsbehovet •Dagens organisering er fragmentert og oppmuntrer ikke til faglig samarbeid mellom profesjonsfagene •Alle profesjonsutdanningene har utfordringer når det gjelder praksisstudier •Endringer i avdelings/fakultetsstruktur ved institusjonene –Tendens til sammenslåinger av avdelinger og fakulteter – > flerfaglige miljøer med økt potensiale for tverrprofesjonelt samarbeid •Endringer i tjenestene fører til endringer i kompetansebehovet, ref. –Samhandlingsreformen –Endringer i barnevernstjenestene –NAV

5 www.uhr.no uhr@uhr.no Endringsbehovet (forts.) •Nåværende enheter har samarbeidet om en rekke saker siden 2005 •Økt behov for samarbeid og dialog mellom UH- institusjonene, forvaltning og arbeidsliv for in kvalitet og relevans •Samarbeidsorgan mellom: –NAV og NRHS –BUFdir og NRHS –Hdir og UHR

6 www.uhr.no uhr@uhr.no Ny organisering av helse- og sosialfagenhetene •Formålet med organiseringen er å styrke det faglige samarbeidet mellom de ulike profesjonene for bedre å ivareta faglige og strategiske forhold av både felles interesse og forhold som gjelder den enkelte profesjon •To typer arena: –Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFEHS) –Nasjonale profesjonsråd i helse- og sosialfag (NPHS)

7 www.uhr.no uhr@uhr.no NFEHS Fysioterapi Ergoterapi og ortopedi Barneverns- pedagogikk Sosialt arbeid og velferdsfag Vernepleie SykepleieMedisinOdontologiFarmasiErnæringPsykologiRadiografi Audiografi/ optometri Bioingeniør fag

8 www.uhr.no uhr@uhr.no Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFEHS) •Den nasjonale fagstrategiske enheten skal arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor helse- og sosialfagene •Koordinere samarbeidet mellom NFE og nasjonale profesjonsråd innen helse- og sosialfag (NPR) i saker av felles interesse. •Medlemmer fra institusjonene, studentene, lederne av profesjonsrådene, praksisfeltet og brukerorganisasjon •Observatører fra forvaltning og tjenester •Arbeidsutvalg på 11 medlemmer

9 www.uhr.no uhr@uhr.no Nasjonale profesjonsråd i helse- og sosialfag •Det enkelte nasjonale profesjonsråd skal arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon innenfor sitt fag-/profesjonsområde. •Hver profesjonsutdanning kan ha eget råd, eller nærstående profesjonsutdanninger kan gå sammen om å etablere felles profesjonsråd •Samarbeide med nasjonal fagstrategisk enhet innen helse- og sosialfag (NFE) og andre nasjonale profesjonsråd i saker av felles interesse. •Medlemmer fra institusjonene, studentene og praksisfeltet

10 www.uhr.no uhr@uhr.no Implementering av ny organisering •UHRs styre har vedtatt prinsippene for ny organisering samt reglementer •Medlemsinstitusjonene er nå bedt om å etablere profesjonsrådene •Alle oppnevninger skal være klare innen 1.9. •Ny ordning trer i kraft fra 1. september 2014 •Første møte i NFEHS avholdes 23.-24. september


Laste ned ppt "Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte i NRHS 9. april 2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google