Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid og arbeidsavtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid og arbeidsavtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid og arbeidsavtale
Vi får stadig en rekke spørsmål knyttet til arbeidstidsavtalen og skole-fellestid. Derfor en kan det være på sin plass med en liten gjennomgang.

2 AML om arbeidstid, § 10-1 Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Begrepet «disposisjon» må forstås slik at det forutsettes at arbeidstakeren står til disposisjon for å utføre oppgavene som ligger i arbeidsavtalen

3 AML om arbeidsplan, § 10-3 Dersom arbeidstaker arbeider på ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide. Kommentar: Kravet til arbeidsplanen er mer detaljert enn i arbeidstidsavtalen Arbeidsplanen skal vise den konkrete fordelingen av arbeidstiden, slik at arbeidstaker vet hvilke dager og til hvilke tider vedkommende skal arbeide.

4 SFS 2213 om årsverket Lærere får avsatt tid til undervisning, annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen, faglig-administrative oppgaver og andre planlagte aktiviteter med: 1300 timer på barnetrinnet 1225 timer på ungdomstrinnet Dette er den arbeidsplanfestede tiden

5 Mer om årsverket De 6 (ev. 5) planleggingsdagene er en del av arbeidsplanfestet tid (45 timer eller 37,5 timer) Lærerne spiser og legger nødvendig pausetid innenfor arbeidsplanfestet tid. Tid utenom arbeidsplanfestet tid disponeres av lærer til for-og etterarbeid og faglig ajourføring.

6 Om arbeidsplaner Arbeidsgiver utarbeider arbeidsplaner for den enkelte med grunnlag i tildelte arbeids-oppgaver. Dette gjøres etter samtale med arbeidstaker som kan la seg bistå av sin tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal som minimum angi arbeidsplanfestet arbeidstid den enkelte dag. Arbeidsplanens ytre ramme kan endres ….

7 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukentlig tilstedeværelse
Spes.u  Norsk   «  Mat& helse  Matte  RLE  inspeksjon  Norsk  Nat  Saf  Spise/insp.  Spise  KRØ  RLE  KRØ  Norsk Kl.time  Plan. team  Fellesmøte  Plan. trinn   Fellesmøte Denne arbeidsplanen gir en ukentlig tilstedeværelse på 32 timer, eller 1297,5 timer inkludert 5 planleggingsdager. Da er de hvite mellomliggende timene inkludert.


Laste ned ppt "Arbeidstid og arbeidsavtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google