Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid og arbeidsavtale Vi får stadig en rekke spørsmål knyttet til arbeidstidsavtalen og skole- fellestid. Derfor en kan det være på sin plass med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid og arbeidsavtale Vi får stadig en rekke spørsmål knyttet til arbeidstidsavtalen og skole- fellestid. Derfor en kan det være på sin plass med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid og arbeidsavtale Vi får stadig en rekke spørsmål knyttet til arbeidstidsavtalen og skole- fellestid. Derfor en kan det være på sin plass med en liten gjennomgang.

2 AML om arbeidstid, § 10-1 Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Begrepet «disposisjon» må forstås slik at det forutsettes at arbeidstakeren står til disposisjon for å utføre oppgavene som ligger i arbeidsavtalen

3 AML om arbeidsplan, § 10-3 Dersom arbeidstaker arbeider på ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide. Kommentar: Kravet til arbeidsplanen er mer detaljert enn i arbeidstidsavtalen Arbeidsplanen skal vise den konkrete fordelingen av arbeidstiden, slik at arbeidstaker vet hvilke dager og til hvilke tider vedkommende skal arbeide.

4 SFS 2213 om årsverket Lærere får avsatt tid til undervisning, annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen, faglig-administrative oppgaver og andre planlagte aktiviteter med: 1300 timer på barnetrinnet 1225 timer på ungdomstrinnet Dette er den arbeidsplanfestede tiden

5 Mer om årsverket De 6 (ev. 5) planleggingsdagene er en del av arbeidsplanfestet tid (45 timer eller 37,5 timer) Lærerne spiser og legger nødvendig pausetid innenfor arbeidsplanfestet tid. Tid utenom arbeidsplanfestet tid disponeres av lærer til for-og etterarbeid og faglig ajourføring.

6 Om arbeidsplaner Arbeidsgiver utarbeider arbeidsplaner for den enkelte med grunnlag i tildelte arbeids- oppgaver. Dette gjøres etter samtale med arbeidstaker som kan la seg bistå av sin tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal som minimum angi arbeidsplanfestet arbeidstid den enkelte dag. Arbeidsplanens ytre ramme kan endres ….

7 Ukentlig tilstedeværelse MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Spes.u Norsk « Mat& helse Matte RLE inspeksjon « Norsk Nat « Saf Spise/insp. Spise Spise/insp. Spise Saf Matte KRØ Nat RLENorsk KRØ Norsk RLE Kl.time Matte Plan. team Fellesmøte Plan. trinn Fellesmøte Fellesmøte


Laste ned ppt "Arbeidstid og arbeidsavtale Vi får stadig en rekke spørsmål knyttet til arbeidstidsavtalen og skole- fellestid. Derfor en kan det være på sin plass med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google