Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hamar 25. April 2013 Tore Skandsen, IMTEC.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hamar 25. April 2013 Tore Skandsen, IMTEC."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hamar 25. April 2013 Tore Skandsen, IMTEC

2 Tema for økten Endring og utvikling - hvordan skjer dette
Hvordan reagerer mennesker på endring Hva er viktig å ta hensyn til i endringen Tore Skandsen, IMTEC

3 De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess( M
De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess( M. Miles et al, 1987) INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID Tore Skandsen, IMTEC

4 INITIERING avgjør om man ønsker å utvikle ny praksis
å definere hva som skal være innovasjonen kartlegge barnehagens/skolens forutsetninger for en slik innovasjon. hva det nye skal bestå i og om man vil være i stand til å etablere en forpliktelse til utviklingsprosessen. Hvor grundig og bredt man arbeider med å forankre og forplikte,. Tore Skandsen, IMTEC

5 IMPLEMENTERING Sette i verk Tar en i bruk og prøver ut de nye ideene
Ferdighetene og forståelsen av prosessen er nødvendig på dette stadiet Tore Skandsen, IMTEC

6 INSTITUSJONALISERING
utviklingsarbeidet ikke sett på som noe nytt er blitt en del av etablert praksis. De nye handlinger som endringsprosessen medførte er blitt gjentatt så mange ganger at de anses som regelmessige Tore Skandsen, IMTEC

7 Fasene med resultater Resultater TID INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN-
TERING INITIERING TID Tore Skandsen, IMTEC

8 Implementering og kvalitet i utvikling
Lav Implementering Høy Implementering Høy Kvalitet Lav kvalitet Kilde : M. Fullan, 1991 Tore Skandsen, IMTEC

9 UTVIKLING INKREMENTELL SMÅ SKRITT RADIKAL STOR REAKTIV PROAKTIV
Inkrementell - gradvis steg for steg, planlagt _ strategisk - radikal - forstyrrer en gradvis utvikling interne forandringer - organisasjonen selv vil eksterne - hva noen andre vil skal skje i skolen reaktiv proaktiv Tore Skandsen, IMTEC

10 Innhold og organisering
Nåværende arbeidsprosess Nåværende organisering Ny arbeidsprosess Ny organisering Tore Skandsen, IMTEC

11 Tore Skandsen, IMTEC Eiers handlinger Lederens handlinger
Ansattes handlinger i kvantitet Ansattes handlinger i kvalitet Barnas handlinger i kvantitet Barnas handlinger i kvalitet Barnas læringsresultat øker Tore Skandsen, IMTEC

12 Hvordan skjer utvikling på
din skole/ barnhage/ avdeling i din kommune ? Tore Skandsen, IMTEC

13 Endringskultur - Dette vil vi oppnå:
Vi jakter på gode ideer, og mange av disse omsettes til praksis Vi anerkjenner evne til nytenkning og utvikling Vi skaper prosesser der medarbeiderne får et felles eierforhold / forståelse i forhold til endringer Vi tiltrekker oss kreativ og kompetent arbeidskraft Vi utøver engasjert og tydelig ledelse Tore Skandsen, IMTEC

14 OPPMERKSOMHETSSTADIER (fritt etter Gene Hall)
Hvordan forholder vi oss til noe som er nytt? Stadium 0: Uforbindtlighet – ikke i bruk Det er liten interesse for de nye tanker og ideer. Noen må skape en mottakelighet Tore Skandsen, IMTEC

15 Stadium 1: Oppmerksomhet - Orientering
Vi blir oppmerksom på innovasjonen og ønsker å lære mer om den. Tore Skandsen, IMTEC

16 Stadium 2: Personlig – Forberedende handling
Vi er i tvil om de krav som stilles til oss og om jeg vil kunne makte å gjennomføre. Vi er opptatt av hvordan det nye vil virke inn på vår arbeidssituasjon, tidsbruk og lignende Tore Skandsen, IMTEC

17 Stadium 3: Utprøving Oppmerksomheten er nå rettet mot den måten innovasjonen gjennomføres på. Spørsmål om effektivitet, organisering, ledelse og tidsbruk blir viktige Tore Skandsen, IMTEC

18 Stadium 4: Konsekvens - rutine
Oppmerksomheten rettes nå mot de konsekvenser innovasjonen har for barna. Spørsmål om relevans, evaluering av resultater og nødvendige endringer for å bedre barnas prestasjoner begynner nå som regel å stå sentralt Tore Skandsen, IMTEC

19 Stadium 5: Samarbeid I dette stadiet er vi mest opptatt av å få til samarbeid med andre i bruk av ideene Tore Skandsen, IMTEC

20 Stadium 6: Fornyelse Vi kan nå se mer avslappet på hele prosjektet. Vi er oppmerksom på svakheter, kommer med forslag til endringer og vil gjerne fortsette arbeidet. Tore Skandsen, IMTEC

21 Sammenfattet : 0. Ikke bruk 1. Orientering 2. Forberede handling
3. Utprøving 4. Rutine 5. Samarbeid 6. Fornyelse Tore Skandsen, IMTEC

22 Hvor er du og dine kollegaer i endringsprosessen ?
0. Ikke bruk 1. Orientering 2. Forberede handling 3. Utprøving 4. Rutine 5. Samarbeid 6. Fornyelse Tore Skandsen, IMTEC

23 ENDRINGSPROSESSEN Hvem er subjekt( den aktive) i denne prosessen ?
Tore Skandsen, IMTEC

24 Forankring Eierforhold Motivasjon Tore Skandsen, IMTEC

25 Motivasjon Ønske å gjøre noe med utfordringen, ikke bare synes det ikke er bra Kan skje gjennom at man berører hjernen eller hjerte eller begge Hjernen berøres gjennom analyser og tolkninger Hjertet berøres gjennom opplevelse Uansett må ansatte involveres Tore Skandsen, IMTEC

26 Hjertet Hvordan kan et personale berøres i hjertet ?
Hvilke verdier representerer personalet ? Er det fagfokus ? Elev/barnefokus ? Andre fokus ? Tore Skandsen, IMTEC

27 Hjernen Analyse er basis for endringen
Analyse kan forgå på flere måter Hvor er våre kollegaer i endringsarbeidet ? Hva er det som hemmer eller fremmer vårt endringsarbeid ? Analyse på bakgrunn av ulike tilbakemeldinger som brukerundersøkelser og lignende. Tore Skandsen, IMTEC

28 Planverk Visjon Utviklings Drift plan Pedagogisk plattform
Tore Skandsen, IMTEC

29 Oppgave 1 Hva gjør vi av nye oppgaver ved skolen/ barnehagen/ avdelingen ? Tore Skandsen, IMTEC

30 Oppgave 2 Hva er drift og hva er utviklingsarbeid ?
Tore Skandsen, IMTEC

31 Ønsket situasjon Tore Skandsen, IMTEC

32 VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R)
NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON Tore Skandsen, IMTEC

33 VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R)
NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON IDEMYLDRING IDEVURDERING PLANER AVDELING/TRINN/TEAMPLANER INDIVIDUELLE HANDLINGER Tore Skandsen, IMTEC

34 Tore Skandsen, IMTEC

35 INEFFEKTIVE STRATEGIER
SAMMENLIGNBARE, SYSTEMVIDE PROSJEKTER RENE FORMELLE SUMMATIVE EVALUERINGER ENSIDIGE SATSINGER REN LEDERTRENING AVHENGIGHET AV EKSTERNE KONSULENTER Tore Skandsen, IMTEC

36 EFFEKTIVE STRATEGIER KONKRETE SPESIFIKKE TRENINGER
ASSISTANSE FRA ANDRE I LOKALSAMFUNNET KOLLEGAVEILEDNING BASERT PÅ OMSOBSERVASJON I LIKE UTVIKLINGSOPPGAVER Tore Skandsen, IMTEC

37 EFFEKTIVE STRATEGIER REGULÆRE PROSJEKSMØTER SOM FUKUSERER PÅ KONKRETE SAKER DELTAGELSE FRA DE SOM SKAL GJØRE I PROSJEKTAVGJØRELSER LOKALT UTVIKLEDE PROSJEKMATRIALE LEDELSESDELTAGELSE I PRAKSIS VED UTVIKLINGAOPPGAVENE Tore Skandsen, IMTEC

38 VURDERINGSKOMPONENTER
ERFARINGSDELING VURDERINGSKOMPONENTER Mange nivåer for erfaringsdeling Beskrivelse av hva som har hendt – ofte en måte hvor vi forteller hverandre ”hverdags-historier” uten at vi tar del i den andres historie Beskrivelse hvor vi har en oppgave å hjelpe den andre eller gi råd om hvordan vi ville løst den samme situasjonen – forutsetter at vi setter oss inn i den andres situasjon Analyserer situasjonen(e) som hendelsen(e) representere for å kunne vurdere og generalisere for så å kunne handle

39 Modell for erfaringslæring
Paul Moxnes: Modell for erfaringslæring


Laste ned ppt "Hamar 25. April 2013 Tore Skandsen, IMTEC."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google