Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tore Skandsen, IMTEC Hamar 25. April 2013. Tore Skandsen, IMTEC Tema for økten Endring og utvikling - hvordan skjer dette Hvordan reagerer mennesker på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tore Skandsen, IMTEC Hamar 25. April 2013. Tore Skandsen, IMTEC Tema for økten Endring og utvikling - hvordan skjer dette Hvordan reagerer mennesker på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Skandsen, IMTEC Hamar 25. April 2013

2 Tore Skandsen, IMTEC Tema for økten Endring og utvikling - hvordan skjer dette Hvordan reagerer mennesker på endring Hva er viktig å ta hensyn til i endringen

3 Tore Skandsen, IMTEC De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess( M. Miles et al, 1987) INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID

4 Tore Skandsen, IMTEC INITIERING avgjør om man ønsker å utvikle ny praksis å definere hva som skal være innovasjonen kartlegge barnehagens/skolens forutsetninger for en slik innovasjon. hva det nye skal bestå i og om man vil være i stand til å etablere en forpliktelse til utviklingsprosessen. Hvor grundig og bredt man arbeider med å forankre og forplikte,.

5 Tore Skandsen, IMTEC IMPLEMENTERING Sette i verk Tar en i bruk og prøver ut de nye ideene Ferdighetene og forståelsen av prosessen er nødvendig på dette stadiet

6 Tore Skandsen, IMTEC INSTITUSJONALISERING utviklingsarbeidet ikke sett på som noe nytt er blitt en del av etablert praksis. De nye handlinger som endringsprosessen medførte er blitt gjentatt så mange ganger at de anses som regelmessige

7 Tore Skandsen, IMTEC Fasene med resultater INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID Resultater

8 Tore Skandsen, IMTEC Implementering og kvalitet i utvikling Lav Implementering Høy Implementering Høy Kvalitet Lav kvalitet Kilde : M. Fullan, 1991

9 Tore Skandsen, IMTEC UTVIKLING INKREMENTELL SMÅ SKRITT RADIKAL STOR REAKTIV PROAKTIV

10 Tore Skandsen, IMTEC Innhold og organisering Nåværende arbeidsprosess Nåværende organisering Ny arbeidsprosess Ny organisering

11 Tore Skandsen, IMTEC Eiers handlingerLederens handlingerAnsattes handlinger i kvantitetAnsattes handlinger i kvalitetBarnas handlinger i kvantitetBarnas handlinger i kvalitetBarnas læringsresultat øker

12 Tore Skandsen, IMTEC Hvordan skjer utvikling på din skole/ barnhage/ avdeling i din kommune ?

13 Tore Skandsen, IMTEC Endringskultur - Dette vil vi oppnå: Vi jakter på gode ideer, og mange av disse omsettes til praksis Vi anerkjenner evne til nytenkning og utvikling Vi skaper prosesser der medarbeiderne får et felles eierforhold / forståelse i forhold til endringer Vi tiltrekker oss kreativ og kompetent arbeidskraft Vi utøver engasjert og tydelig ledelse

14 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 0: Uforbindtlighet – ikke i bruk Det er liten interesse for de nye tanker og ideer. Noen må skape en mottakelighet A.OPPMERKSOMHETSSTADIER (fritt etter Gene Hall) Hvordan forholder vi oss til noe som er nytt?

15 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 1: Oppmerksomhet - Orientering Vi blir oppmerksom på innovasjonen og ønsker å lære mer om den.

16 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 2: Personlig – Forberedende handling Vi er i tvil om de krav som stilles til oss og om jeg vil kunne makte å gjennomføre. Vi er opptatt av hvordan det nye vil virke inn på vår arbeidssituasjon, tidsbruk og lignende

17 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 3: Utprøving Oppmerksomheten er nå rettet mot den måten innovasjonen gjennomføres på. Spørsmål om effektivitet, organisering, ledelse og tidsbruk blir viktige

18 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 4: Konsekvens - rutine Oppmerksomheten rettes nå mot de konsekvenser innovasjonen har for barna. Spørsmål om relevans, evaluering av resultater og nødvendige endringer for å bedre barnas prestasjoner begynner nå som regel å stå sentralt

19 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 5: Samarbeid I dette stadiet er vi mest opptatt av å få til samarbeid med andre i bruk av ideene

20 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 6: Fornyelse Vi kan nå se mer avslappet på hele prosjektet. Vi er oppmerksom på svakheter, kommer med forslag til endringer og vil gjerne fortsette arbeidet.

21 Tore Skandsen, IMTEC 0. Ikke bruk 1. Orientering 2. Forberede handling 3. Utprøving 4. Rutine 5. Samarbeid 6. Fornyelse Sammenfattet :

22 Tore Skandsen, IMTEC 0. Ikke bruk 1. Orientering 2. Forberede handling 3. Utprøving 4. Rutine 5. Samarbeid 6. Fornyelse Hvor er du og dine kollegaer i endringsprosessen ?

23 Tore Skandsen, IMTEC ENDRINGSPROSESSEN Hvem er subjekt( den aktive) i denne prosessen ?

24 Tore Skandsen, IMTEC Eierforhold Motivasjon Forankring

25 Tore Skandsen, IMTEC Ønske å gjøre noe med utfordringen, ikke bare synes det ikke er bra Kan skje gjennom at man berører hjernen eller hjerte eller begge Hjernen berøres gjennom analyser og tolkninger Hjertet berøres gjennom opplevelse Uansett må ansatte involveres Motivasjon

26 Tore Skandsen, IMTEC Hvordan kan et personale berøres i hjertet ? Hvilke verdier representerer personalet ? Er det fagfokus ? Elev/barnefokus ? Andre fokus ? Hjertet

27 Tore Skandsen, IMTEC Analyse er basis for endringen Analyse kan forgå på flere måter Hvor er våre kollegaer i endringsarbeidet ? Hva er det som hemmer eller fremmer vårt endringsarbeid ? Analyse på bakgrunn av ulike tilbakemeldinger som brukerundersøkelser og lignende. Hjernen

28 Tore Skandsen, IMTEC Planverk Visjon Drift Utviklings plan Pedagogisk plattform

29 Tore Skandsen, IMTEC Oppgave 1 Hva gjør vi av nye oppgaver ved skolen/ barnehagen/ avdelingen ?

30 Tore Skandsen, IMTEC Oppgave 2 Hva er drift og hva er utviklingsarbeid ?

31 Tore Skandsen, IMTEC Ønsket situasjon

32 Tore Skandsen, IMTEC VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R) NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON

33 Tore Skandsen, IMTEC VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R) NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON IDEMYLDRING IDEVURDERING PLANER AVDELING/TRINN/TEAMPLANER INDIVIDUELLE HANDLINGER

34 Tore Skandsen, IMTEC

35 INEFFEKTIVE STRATEGIER SAMMENLIGNBARE, SYSTEMVIDE PROSJEKTER RENE FORMELLE SUMMATIVE EVALUERINGER ENSIDIGE SATSINGER REN LEDERTRENING AVHENGIGHET AV EKSTERNE KONSULENTER

36 Tore Skandsen, IMTEC EFFEKTIVE STRATEGIER KONKRETE SPESIFIKKE TRENINGER ASSISTANSE FRA ANDRE I LOKALSAMFUNNET KOLLEGAVEILEDNING BASERT PÅ OMSOBSERVASJON I LIKE UTVIKLINGSOPPGAVER

37 Tore Skandsen, IMTEC EFFEKTIVE STRATEGIER REGULÆRE PROSJEKSMØTER SOM FUKUSERER PÅ KONKRETE SAKER DELTAGELSE FRA DE SOM SKAL GJØRE I PROSJEKTAVGJØRELSER LOKALT UTVIKLEDE PROSJEKMATRIALE LEDELSESDELTAGELSE I PRAKSIS VED UTVIKLINGAOPPGAVENE

38 VURDERINGSKOMPONENTER Mange nivåer for erfaringsdeling Beskrivelse av hva som har hendt – ofte en måte hvor vi forteller hverandre ”hverdags-historier” uten at vi tar del i den andres historie Beskrivelse hvor vi har en oppgave å hjelpe den andre eller gi råd om hvordan vi ville løst den samme situasjonen – forutsetter at vi setter oss inn i den andres situasjon Analyserer situasjonen(e) som hendelsen(e) representere for å kunne vurdere og generalisere for så å kunne handle ERFARINGSDELING

39


Laste ned ppt "Tore Skandsen, IMTEC Hamar 25. April 2013. Tore Skandsen, IMTEC Tema for økten Endring og utvikling - hvordan skjer dette Hvordan reagerer mennesker på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google