Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksiseksempel- samarbeid med veilederkorpset GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksiseksempel- samarbeid med veilederkorpset GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksiseksempel- samarbeid med veilederkorpset GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE

2 -Kommune i Nord-Troms, ca 2200 innbyggere -3 skoler, ca 240 elever -3 barnehager -Debatt om skolestruktur -Organisasjons- og ståstedsanalyse -SWOT-analyse

3 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE Veiledere og veivisere -Positivt og engasjert veilederteam som «ser» oss -faglig oppdatert og mangfoldig kompetanse -helhetsforståelse (systemforståelse) - Kunnskap om endringstrategier/prosesser -Oversikt og tilgang til verktøy, maler, planer

4 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE • Samtaler • Drøftinger • Kritiske spørsmål • Tilgang til verktøy, maler, planer • Forelesninger (samlingene) • Skolevandring • Endringsledelse • Påfyll av kompetanse, oppdatert kunnskap (pedagogikk, organisasjonsutvikling og ledelsesteorier)

5 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE • Mangfoldig erfaringsdeling - Utviklingsplaner og satsingsområder Eksempler: • Skolenes milepælplaner • Klasseledelse • Sosial kompetanse- kjennetegn på godt læringsmiljø • Grunnmuren: Hensikt, Visjon, Verdier og Mål • Timeplanarbeid- tidsressurs fordeling • Endringshuset; ledelse av forandring og fornyelse • Plan for språkstimulering- lese og skriveopplæring • Skoleutviklingsplan og kompetanseplan (Nesset) • Ekstern skolevurdering • Skolevandring

6 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE Evaluering av samarbeidet med veilederkorpset Positivt: -Mer bevisst om hva som fremmer og hemmer utvikling, ryddighet og struktur i utviklingsarbeid og utarbeiding av konkrete tiltak- evaluering av egen praksis -Skoleeiers rolle er blitt mer synlig - Våre 3 skoler er kommet nærmere hverandre for å drøfte innholdet i kåfjordskolen, samarbeid med Skjervøy kommune som har skapt fagnettverk i N-Troms Utfordringer: -Tidsstyring -Manglende engasjement fra skoleeier (politisk nivå) -Opplevd skolestrukturdebatt som forstyrrende Tiltak: -Kåfjordsskolen skal dele med hverandre det vi har utarbeidet, maler, planer osv -En kåfjordsskole- drøftinger :hva skal være felles/ ulikt? -Utarbeide Strategiplan/ kvalitetsplan for kåfjordsskolen

7 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE • Ekstern skolevurdering • Positivt å få en bekreftelse på at vi gjør mye bra, -skolene i Kåfjord er gode! - spesielt positivt å få tilbakemeldinger om at foreldrene er fornøyde med skolens arbeid • Positivt å få konkrete tilbakemeldinger på utviklingspotensialet der vi bør bli bedre • Utfordringer: • Implementering av utviklingsarbeidet i hele personalet

8 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE Veien videre 3-årsperspektiv ( ny skolestruktur vedtatt, bygging av felles ungdomsskole) Kvalitetsplan ( som signaliserer det vi vil med skolen) -Visjon for kåfjordsskolen- (fokus på faglig kvalitet og trivsel) -Kjennetegn på hva som er kåfjordsskolen Rolle- og forventningsavklaringer: skoleeier (politikere og adm nivå), rektorer, øvrige ansatte, foreldre, elever

9 Visjon for Kåfjordsskolen Dette vektlegges i Kåfjordsskolen - kvalitet - kompetanse - omdømme Kvalitet betyr: -kartlegge kompetanse på de enkelte skoler - kompetansen skal være kåfjord sin, og ikke den enkeltes skole - Tidlig tverrfaglig innsats - nettverksbygging Kompetanse betyr: -erfaringsdeling -foreldreskole Omdømmebygging betyr: -lojalitet til det som er bestemt -foreldresamarbeid -markedsføring via hjemmesia - opprettholde vårt gode rykte Kjennetegn på kvalitet: - gode overganger ( tidlig informasjon, involvering) - trivsel - resultat - skole som gir tidlig tilbakemelding til foreldre (undre eller bekymre) Kjennetegn: SKOLEEIERS KVALITETSPLAN som skal bidra til mestring og læring i grunnskolen Tiltak for å oppnå kvalitet:

10 Veien er lagt, vi vil møte utfordringer med konkrete tiltak HELHETLIG ORGANISASJONSENDRING - skoleeiernivå og skolenivå

11 Landet er annleis der du har budd vandra sveitta frose sett sola dale stige kverve og komma att landet er annleis når du veit her er røter Forfedrar Nils Aslak Valkeapaa (23.03.43-26.11.01)


Laste ned ppt "Praksiseksempel- samarbeid med veilederkorpset GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google