Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Troms Lederkonferansen 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Troms Lederkonferansen 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Troms Lederkonferansen 2013
”Hvordan beholde trygghet, arbeidsglede og motivasjon” - i tider preget av omstilling og endring…? - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal Utdanningsforbundet Troms Lederkonferansen 2013 Framsenteret Tromsø den 6 mai 2013 Tlf: Mail: TROND HAUKEDAL AS

2 Det ”store” spørsmålet…..
Hvordan må ting være tilrettelagt og på plass inni meg – og rundt meg – for at jeg skal kunne yte 100% som leder, arbeidstaker og menneske ? TROND HAUKEDAL AS

3 Mennesket – og endring…
95 % av vår atferd har sin kilde i vaner…. ”Ingen” liker derfor endring…. Den mest naturlige reaksjonen på endring – er således motstand…. Endring er utfordrende – fordi vi vet hva vi har hatt – men kjenner ennå ikke det nye… Fornuften kan se det positive i endring – men følelsene har ikke lyst…. TROND HAUKEDAL AS

4 Hvorfor er ”jeg” her ? ”MENNESKE- FAG KUNNSKAP” HOLDNING HANDLING
TROND HAUKEDAL AS

5 Kjernen i LIVET VÅRT…. Relasjonen til ANDRE Relasjonen til MEG SELV
”Det gode livet” TROND HAUKEDAL AS

6 Den ”robuste personligheten”
Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS

7 Hva består egentlig ”det gode livet” av i praksis ?
1) Å produsere GODE følelser. To typer: A) INDRE – de vi produserer SELV. Skaper SELVSTENDIGHET. B) YTRE – de vi får av ANDRE. Skaper AVHENGIGHET. 2) Å håndtere DÅRLIGE følelser. To måter: KAMP vs. FLUKT TROND HAUKEDAL AS

8 Psykologien er læren om mennesket…
Et menneske er et samspill mellom TANKER, FØLELSER og HANDLINGER ( atferd). Tanken og handlingene er ”hurtig” i sin natur…. Følelsene er ”langsomme”…. Mennesket har det bra – når det er i balanse….. TROND HAUKEDAL AS

9 ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom:
Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier (SQ) TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk , mening og sammenheng (IQ) FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss (EQ) HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs Reaksjon (bevisst) TROND HAUKEDAL AS

10 Følelser Vi må tenke RELASJONSKVALITET: Tanker Adferd
TROND HAUKEDAL AS

11 Karakteristika ved ”høysensitive”:
De kan reagere 3-5 ganger sterkere på andres humør, kroppsspråk og stemmebruk. De er tilsvarende følsomme for andres energi, stemningsleie og følelser. De fleste reagerer sterkere på lyder, lys og lukter. Noen er svært sensitive på tøy og stoffer mot huden. Man kan altså bli gladere enn de fleste – og mer lei seg enn de fleste. Man har således en større og mer dynamisk følelsesskala enn normalpopulasjonen. De er mer empatiske og omsorgsfulle og har større evne til å lese hvordan andre mennesker har det og hva de trenger. I en verden av ”støy” kan de bli bombardert med stimuli og inntrykk – og bli overveldet. Denne ”metningsreaksjonen” gjør at de trenger tid til å bli bearbeidet, balanserte og på nytt mottakelig for inntrykk. Høysensitive trenger derfor normalt en god del ”alenetid”. Høysensitive er veldig verdiorienterte og analyserer og kan reagere på ting på et dypere plan. Dette gjør dem mer kreative og gir i mange tilfeller evne til å uttrykke ting på et høyere kunstnerisk plan og nivå. En høysensitiv som er ikke er i balanse / har mange ikke-sorterte inntrykk og opplevelser i seg – kan være veldig sårbar for krav, kritikk, press og stress. Fra Solstråleboken TROND HAUKEDAL AS

12 Hva skaper relasjonskvalitet ?
Empati / holdning / menneskesyn Selvbilde / personlighet / kommunikasjonsprofil Kunnskap om følelser Rolletrygghet TROND HAUKEDAL AS

13 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse
FAGKUNNSKAP: Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet, viljestyrke, vilje til ansvar, selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS

14 MOTIVASJON KRAV Veien til motivasjon AKSEPT / ANERKJENNELSE TILLIT
TRYGGHET KRAV TROND HAUKEDAL AS

15 Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen.
Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen. TROND HAUKEDAL AS

16 Visjon Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. TROND HAUKEDAL AS

17 Det aller viktigste : Barn trenger KJÆRLIGHET ! Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – så kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren TROND HAUKEDAL AS

18 80% god 80% 20 % uheldige Adferds-mønstre www.trondhaukedal.no
TROND HAUKEDAL AS

19 + ÷ OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r
TROND HAUKEDAL AS

20 ”Følelsesmessig egenkapital”
INNSKUDD: Å være vs. Framsnakke vs. Motivasjon vs. Bli sett vs. Aktiv vs. Langsom tid vs. ”Ekte opplevelser ” vs. Selvhevdelse vs. Inkludering vs. Rettferdighet vs. Ros / få bekreftelser vs. Takknemlighet vs. Holde avtaler med seg selv vs. UTTAK: Prestere Baksnakke Krav Avvise Passiv Hurtig tid ”Liksom opplevelser” Være passiv / aggressiv Styring Likhet Så tvil Misnøye Svikte seg selv TROND HAUKEDAL AS

21 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse En ustabil øyeblikks-følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast-følelse. INDRE TROND HAUKEDAL AS

22 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse TROND HAUKEDAL AS

23 kopling koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… _____ _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

24 kopling Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

25 Tenk SELVFØLELSE: Vi trenger et STERKT INDRE – for å stå imot et stadig mer krevende YTRE ! TROND HAUKEDAL AS

26 Det starter med våre tanker ...
Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. TROND HAUKEDAL AS

27 = Motivasjon Kos Med Ros! www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS
Historien om Marco og gutten. Marco basketball spiller. Kjent. Venn av meg og sjefen min i New Page. En lørdag etter en kamp dro han til byen. Inn på Burger King for et velfortjent næringsrikt måltid, da en liten gutt kom bort til han og sugde seg fast i kneet han. Han sa ’åååå du e så kuul. Du e så god å spille basket! Du scorte et sånt tøft mål den gangen! Ååå!’ Marco ble helt satt ut. Og Marco er ikke en mann som blir lett satt ut. Han ble satt ut av inderligheten i budskapet, av at gutten holdt han fast og ikke slapp, og var så ærlig. = Motivasjon TROND HAUKEDAL AS

28 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker.
Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Troms Lederkonferansen 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google