Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROND HAUKEDAL AS Framsenteret Tromsø den 6 mai 2013 ”Hvordan beholde trygghet, arbeidsglede og motivasjon” - i tider preget av omstilling og endring…?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROND HAUKEDAL AS Framsenteret Tromsø den 6 mai 2013 ”Hvordan beholde trygghet, arbeidsglede og motivasjon” - i tider preget av omstilling og endring…?"— Utskrift av presentasjonen:

1 TROND HAUKEDAL AS Framsenteret Tromsø den 6 mai 2013 ”Hvordan beholde trygghet, arbeidsglede og motivasjon” - i tider preget av omstilling og endring…? - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond Edvard Haukedal www.trondhaukedal.no Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no Utdanningsforbundet Troms Lederkonferansen 2013

2 Det ”store” spørsmålet….. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Hvordan må ting være tilrettelagt og på plass inni meg – og rundt meg – for at jeg skal kunne yte 100% som leder, arbeidstaker og menneske ?

3 Mennesket – og endring… www.trondhaukedal.no 95 % av vår atferd har sin kilde i vaner…. ”Ingen” liker derfor endring…. Den mest naturlige reaksjonen på endring – er således motstand…. Endring er utfordrende – fordi vi vet hva vi har hatt – men kjenner ennå ikke det nye… Fornuften kan se det positive i endring – men følelsene har ikke lyst…. TROND HAUKEDAL AS

4 www.trondhaukedal.no ”MENNESKE- KUNNSKAP” FAG HOLDNING HANDLING Hvorfor er ”jeg” her ?

5 Kjernen i LIVET VÅRT…. Relasjonen til MEG SELV Relasjonen til ANDRE ”Det gode livet” www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

6 Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Den ”robuste personligheten”

7 1) Å produsere GODE følelser. –To typer: –A) INDRE – de vi produserer SELV. Skaper SELVSTENDIGHET. –B) YTRE – de vi får av ANDRE. Skaper AVHENGIGHET. 2) Å håndtere DÅRLIGE følelser. –To måter: KAMP vs. FLUKT Hva består egentlig ”det gode livet” av i praksis ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

8 www.trondhaukedal.no Psykologien er læren om mennesket… Et menneske er et samspill mellom TANKER, FØLELSER og HANDLINGER ( atferd). Tanken og handlingene er ”hurtig” i sin natur…. Følelsene er ”langsomme”…. Mennesket har det bra – når det er i balanse…..

9 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom: Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier (SQ) TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk, mening og sammenheng (IQ) FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss (EQ) HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs. Reaksjon (bevisst)

10 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Vi må tenke RELASJONSKVALITET : Tanker Følelser Adferd

11 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Karakteristika ved ”høysensitive”: De kan reagere 3-5 ganger sterkere på andres humør, kroppsspråk og stemmebruk. De er tilsvarende følsomme for andres energi, stemningsleie og følelser. De fleste reagerer sterkere på lyder, lys og lukter. Noen er svært sensitive på tøy og stoffer mot huden. Man kan altså bli gladere enn de fleste – og mer lei seg enn de fleste. Man har således en større og mer dynamisk følelsesskala enn normalpopulasjonen. De er mer empatiske og omsorgsfulle og har større evne til å lese hvordan andre mennesker har det og hva de trenger. I en verden av ”støy” kan de bli bombardert med stimuli og inntrykk – og bli overveldet. Denne ”metningsreaksjonen” gjør at de trenger tid til å bli bearbeidet, balanserte og på nytt mottakelig for inntrykk. Høysensitive trenger derfor normalt en god del ”alenetid”. Høysensitive er veldig verdiorienterte og analyserer og kan reagere på ting på et dypere plan. Dette gjør dem mer kreative og gir i mange tilfeller evne til å uttrykke ting på et høyere kunstnerisk plan og nivå. En høysensitiv som er ikke er i balanse / har mange ikke-sorterte inntrykk og opplevelser i seg – kan være veldig sårbar for krav, kritikk, press og stress. Fra Solstråleboken

12 Hva skaper relasjonskvalitet ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Empati / holdning / menneskesyn Selvbilde / personlighet / kommunikasjonsprofil Kunnskap om følelser Rolletrygghet

13 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse FAGKUNNSKAP : Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon : Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet, viljestyrke, vilje til ansvar, selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

14 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Veien til motivasjon MOTIVASJON KRAV AKSEPT / ANERKJENNELSE TILLIT TRYGGHET

15 Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

16 Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. Visjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

17 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Det aller viktigste : Barn trenger KJÆRLIGHET ! Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – så kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren

18 80% 20 % uheldige Adferds- mønstre 80% god www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

19 OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r ++++++ ÷÷÷÷÷÷ TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

20 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Følelsesmessig egenkapital” INNSKUDD: –Å værevs. –Framsnakkevs. –Motivasjonvs. –Bli settvs. –Aktiv vs. –Langsom tidvs. –”Ekte opplevelser ” vs. –Selvhevdelsevs. –Inkluderingvs. –Rettferdighetvs. –Ros / få bekreftelser vs. –Takknemlighet vs. –Holde avtaler med seg selv vs. UTTAK: –Prestere –Baksnakke –Krav –Avvise –Passiv –Hurtig tid –”Liksom opplevelser” –Være passiv / aggressiv –Styring –Likhet –Så tvil –Misnøye –Svikte seg selv

21 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast- følelse. INDRE Selvtillit En ustabil øyeblikks- følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

22 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Selvtillit TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

23 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

24 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

25 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Tenk SELVFØLELSE: Vi trenger et STERKT INDRE – for å stå imot et stadig mer krevende YTRE !

26 Det starter med våre tanker... Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

27 Kos Med Ros! = Motivasjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

28 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "TROND HAUKEDAL AS Framsenteret Tromsø den 6 mai 2013 ”Hvordan beholde trygghet, arbeidsglede og motivasjon” - i tider preget av omstilling og endring…?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google