Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt”
- et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal XXXVII NORDIATRANSKONGRESS ”Rica City Hotell, Fredrikstad ” Lørdag 7 mars 2009 Tlf: Mail: TROND HAUKEDAL AS

2 Husk at du er menneske som kommuniserer med andre mennesker:
Å BLI SETT… FØLE SEG BETYDNINGS-FULL… HA EN VERDI… TROND HAUKEDAL AS

3 Fremtiden kommer av seg selv… Fremskrittene gjør det ikke !
Og det gjør at vi må fokusere mye mer på: - egenbevissthet - utvikling og bruk av personlige ressurser - hvordan vi øker motivasjon og egenverdi TROND HAUKEDAL AS

4 Hva skaper ”det psykologiske klimaet” på arbeidsplassen – som igjen påvirker de ansattes motivasjon – som igjen påvirker samarbeid og kommunikasjon – og som igjen påvirker prestasjonene – og som skaper et godt arbeidsmiljø…? Den enkelte person sine holdninger Kroppsspråket Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse Humør og engasjement Lederstil – og selvledelsesprofil TROND HAUKEDAL AS

5 Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen.
Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen. TROND HAUKEDAL AS

6 Visjon Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. TROND HAUKEDAL AS

7 Den ”robuste personligheten”
Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS

8 VERDIER / GRUNNHOLDNINGER / MENNESKESYN
HVA SKAPER DEN GODE PRESTASJONEN ? FYSIKK (fag / produkt / bransje)-kunnskap TEKNIKK PSYKE (motivasjon / egenverdi / trygghet) VERDIER / GRUNNHOLDNINGER / MENNESKESYN TROND HAUKEDAL AS

9 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse
FAGKUNNSKAP: Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet,viljestyrke, vilje til ansvar,selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS

10 MOTIVASJON KRAV Veien til motivasjon AKSEPT TILLIT TRYGGHET
TROND HAUKEDAL AS

11 MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON…
TANKENE VÅRE FØLELSENE VÅRE ADFERDEN VÅR TROND HAUKEDAL AS

12 Et menneske kommuniserer på tre nivåer :
Tanker Følelser Adferd TROND HAUKEDAL AS

13 Følelsesmessig fravær
Anspenthet, stress og overtenkning, er opphavet til ”følelsesmessig fravær”. Å være følelsesmessig fraværende, innebærer at den tenkende delen av hjernen er aktiv, med det følge at den sansende delen – den som ser, hører og kjenner – er helt eller delvis koplet fra. Dette skaper negative reaksjoner hos dem du omgås. Din evne til å skape tillitsfulle relasjoner til andre blir hemmet. TROND HAUKEDAL AS

14 Vår personlighet : FORNUFT FØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet
TROND HAUKEDAL AS

15 Mennesket er i utgangspunktet enkelt
”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: Ærlighet Være positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting

16 Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap:
1. Innse ditt ubrukte potensiale 2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. 3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. 4. Personlig lederskap innbærer forandringsledelse. 95% av vårt atferd har sin kilde i vaner Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap TROND HAUKEDAL AS

17 6 suksessvaner – som alltid gjelder: (generiske)
1.Regelmessig trening og et sunt kosthold. 2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. Delete Deleger Gjør det selv Planlegg når det skal gjøres 3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. 4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. 5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” 6. Alltid positiv omtale av andre. TROND HAUKEDAL AS

18 En følelse oppstår idet en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag.
TROND HAUKEDAL AS

19 + ÷ OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r
TROND HAUKEDAL AS

20 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse En ustabil øyeblikks-følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast-følelse. INDRE TROND HAUKEDAL AS

21 ”Byggesteiner” for å øke selvfølelsen:
Å akseptere seg selv betingelsesløst. Å bruke grensesetting og selvhevdelse for å verne vår selvrespekt og integritet. Å tenke positivt – styre tankene våre. Å motta og gi ros og anerkjennelse/ positiv respons – fra seg selv og andre. Å lære seg riktig ”attribusjon” – måten vi tilskriver årsaks-sammenhenger. Endring av kroppsspråket vårt. TROND HAUKEDAL AS

22 3 TYPER KOMMUNIKASJON: TROND HAUKEDAL AS

23 3 TYPER ADFERD: 1. PASSIV ADFERD 2. AGGRESSIV ADFERD
(AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2. AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3. SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN) TROND HAUKEDAL AS

24 D U B L I R S O M D U T E N K E R ! SELVSNAKK PRESTASJON SELVBILDE
Selvsnakk-syklusen SELVSNAKK S T I M U L E R E R F O R S T E R K E R PRESTASJON K O N T R O L L E R SELVBILDE D U B L I R S O M D U T E N K E R ! TROND HAUKEDAL AS

25 Det starter med våre tanker ...
Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. TROND HAUKEDAL AS

26 = Motivasjon Kos Med Ros! www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS
Historien om Marco og gutten. Marco basketball spiller. Kjent. Venn av meg og sjefen min i New Page. En lørdag etter en kamp dro han til byen. Inn på Burger King for et velfortjent næringsrikt måltid, da en liten gutt kom bort til han og sugde seg fast i kneet han. Han sa ’åååå du e så kuul. Du e så god å spille basket! Du scorte et sånt tøft mål den gangen! Ååå!’ Marco ble helt satt ut. Og Marco er ikke en mann som blir lett satt ut. Han ble satt ut av inderligheten i budskapet, av at gutten holdt han fast og ikke slapp, og var så ærlig. = Motivasjon TROND HAUKEDAL AS

27 ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng
Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer TROND HAUKEDAL AS

28 Komponenter i kroppsspråket vårt:
1. Øyekontakt 2. Kroppsholdning/ positur 3. Bruk av gester/ armbevegelser 4. Ansiktsuttrykk 5. Tonefall, stemmevolum, stemmevariasjon 6. ”Timing” TROND HAUKEDAL AS

29 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker.
Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google