Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROND HAUKEDAL AS XXXVII NORDIATRANSKONGRESS ”Rica City Hotell, Fredrikstad ” Lørdag 7 mars 2009 ”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROND HAUKEDAL AS XXXVII NORDIATRANSKONGRESS ”Rica City Hotell, Fredrikstad ” Lørdag 7 mars 2009 ”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt”"— Utskrift av presentasjonen:

1 TROND HAUKEDAL AS XXXVII NORDIATRANSKONGRESS ”Rica City Hotell, Fredrikstad ” Lørdag 7 mars 2009 ”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt” - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal www.trondhaukedal.no Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

2 Husk at du er menneske som kommuniserer med andre mennesker: Å BLI SETT… HA EN VERDI… FØLE SEG BETYDNINGS- FULL… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

3 Fremtiden kommer av seg selv… Fremskrittene gjør det ikke ! Og det gjør at vi må fokusere mye mer på: - egenbevissthet - utvikling og bruk av personlige ressurser - hvordan vi øker motivasjon og egenverdi TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

4 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Hva skaper ”det psykologiske klimaet” på arbeidsplassen – som igjen påvirker de ansattes motivasjon – som igjen påvirker samarbeid og kommunikasjon – og som igjen påvirker prestasjonene – og som skaper et godt arbeidsmiljø…? •Den enkelte person sine holdninger •Kroppsspråket •Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse •Humør og engasjement •Lederstil – og selvledelsesprofil

5 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS • Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. • Selvbildet vårt er Motoren. • Motivasjon er Bensinen.

6 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. Visjon

7 • Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. • Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. • Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Den ”robuste personligheten”

8 FYSIKK (fag / produkt / bransje)- kunnskap VERDIER / GRUNNHOLDNINGER / MENNESKESYN HVA SKAPER DEN GODE PRESTASJONEN ? TEKNIKK PSYKE (motivasjon / egenverdi / trygghet) TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

9 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse FAGKUNNSKAP : Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet,viljestyrke, vilje til ansvar,selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

10 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Veien til motivasjon MOTIVASJON KRAV AKSEPT TILLIT TRYGGHET

11 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON… ADFERDEN VÅR FØLELSENE VÅRE TANKENE VÅRE

12 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Et menneske kommuniserer på tre nivåer : Tanker Følelser Adferd

13 Følelsesmessig fravær Anspenthet, stress og overtenkning, er opphavet til ”følelsesmessig fravær”. Å være følelsesmessig fraværende, innebærer at den tenkende delen av hjernen er aktiv, med det følge at den sansende delen – den som ser, hører og kjenner – er helt eller delvis koplet fra. Dette skaper negative reaksjoner hos dem du omgås. Din evne til å skape tillitsfulle relasjoner til andre blir hemmet. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

14 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no FORNUFTFØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet Vår personlighet :

15 Mennesket er i utgangspunktet enkelt ”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: ÆrlighetVære positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting www.trondhaukedal.no

16 Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap: •1. Innse ditt ubrukte potensiale •2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. •3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. •4. Personlig lederskap innbærer forandringsledelse. •95% av vårt atferd har sin kilde i vaner •Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

17 6 suksessvaner – som alltid gjelder : (generiske) •1.Regelmessig trening og et sunt kosthold. •2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. •Delete •Deleger •Gjør det selv •Planlegg når det skal gjøres •3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. •4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. •5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” •6. Alltid positiv omtale av andre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

18 En følelse oppstår idet en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

19 OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r ++++++ ÷÷÷÷÷÷ TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

20 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast- følelse. INDRE Selvtillit En ustabil øyeblikks- følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

21 ”Byggesteiner” for å øke selvfølelsen: 1.Å akseptere seg selv betingelsesløst. 2.Å bruke grensesetting og selvhevdelse for å verne vår selvrespekt og integritet. 3.Å tenke positivt – styre tankene våre. 4.Å motta og gi ros og anerkjennelse/ positiv respons – fra seg selv og andre. 5.Å lære seg riktig ”attribusjon” – måten vi tilskriver årsaks- sammenhenger. 6.Endring av kroppsspråket vårt. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

22 3 TYPER KOMMUNIKASJON: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

23 1.PASSIV ADFERD (AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2.AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3.SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN ) 3 TYPER ADFERD: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

24 Selvsnakk-syklusen SELVSNAKK PRESTASJONSELVBILDE S T I M U L E R E R K O N T R O L L E R F O R S T E R K E R D U B L I R S O M D U T E N K E R ! www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

25 Det starter med våre tanker... Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

26 Kos Med Ros! = Motivasjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

27 Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

28 1.Øyekontakt 2.Kroppsholdning/ positur 3.Bruk av gester/ armbevegelser 4.Ansiktsuttrykk 5.Tonefall, stemmevolum, stemmevariasjon 6.”Timing” Komponenter i kroppsspråket vårt: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

29 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "TROND HAUKEDAL AS XXXVII NORDIATRANSKONGRESS ”Rica City Hotell, Fredrikstad ” Lørdag 7 mars 2009 ”Motivasjon i arbeid med pasienter med kronisk nyresvikt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google