Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grend Bedriftshelseteneste Vårseminar 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grend Bedriftshelseteneste Vårseminar 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grend Bedriftshelseteneste Vårseminar 2012
”Korleis møte omstilling og endring – med tryggleik, motivasjon og arbeidsglede”…..? - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Grend Bedriftshelseteneste Vårseminar 2012 Øystese den 26 april 2012 Tlf: Mail: TROND HAUKEDAL AS

2 Om å kunne mer enn man kan…
Når arbeidsfellesskapet preges av gjensidig anerkjennelse, oppmuntring og konstruktiv kritikk av holdninger og yrkesutøvelse – kan all energi settes inn i arbeidet. Et inspirerende miljø gjør at man kan mer enn man kan. Inspirasjonen styrker evnen til å kombinere våre kunnskaper og kunnskapsområder – og styrker fantasi, skaper evne og fleksibilitet. Guttorm Fløystad TROND HAUKEDAL AS

3 OVERBLIKK Strategisk nivå NÆRHET Operativt nivå
FREMTID FORTID TROND HAUKEDAL AS

4 Om endring…. Det moderne arbeidslivet er konstant i endring. Hver dag er omstillingstid ! Før fikk vi sjansen til å lære ”å stå på hodet”. Da fikk man en pålitelig venn til å ta imot beina og hjelpe den hodestående til å finne balansen. Så trente man mot en vegg eller et tre. Etter lang trening kunne man stå på hodet ! Nå rykker ledere og samfunnskrefter beina under folk og snur dem på hodet før man får tenkt tanken på å stå opp-ned. Det gjør folk ”syke og sykelige”. TROND HAUKEDAL AS

5 For å lykkes med endring….
Skal omstillingsprosesser lykkes, må de som berøres av det nye selv få sin stemme hørt og sine tanker tenkt sammen med andre i gode samtaler. Selv der det tilsynelatende ikke finnes tid til tankene og følelsene, må tiden finnes. Man må kunne tenke seg om og tenke seg ”inn på den andre siden”. Mangfold er utviklingens hovedkilde. Tom Tiller – i forordet til Jesper Juul/Helle Jensens bok ” Fra lydighet til ansvarlighet” TROND HAUKEDAL AS

6 Hvorfor er ”jeg” her ? ”MENNESKE- FAG KUNNSKAP” HOLDNING HANDLING
TROND HAUKEDAL AS

7 Summeoppgave: Hva menes med ”menneskekunnskap” i praksis – relatert til jobbhverdagen som leder / medarbeider i arbeidslivet i 2012 / gi eksempler på situasjoner fra jobbhverdagen – der ”menneskekunnskap” er nødvendig ? TROND HAUKEDAL AS

8 ”En arbeidsplass er som et fotball-lag”:
Alle ”spillerne” må gjøre sitt beste for å lykkes. Alle må kjenne sine roller, sin betydning og sin plass på laget. Alle spillerne må ”trene” jevnlig. Alle spillerne må fremstå med engasjement og vinnervilje. I lagspill er det ”laget” som vinner – og ”laget som taper….. TROND HAUKEDAL AS

9 Mennesket – og endring…
95 % av vår atferd har sin kilde i vaner…. ”Ingen” liker derfor endring…. Den mest naturlige reaksjonen på endring – er således motstand…. Endring er utfordrende – fordi vi vet hva vi har hatt – men kjenner ennå ikke det nye… Fornuften kan se det positive i endring – men følelsene har ikke lyst…. TROND HAUKEDAL AS

10 Produktivitet….. (hva vi gjør i arbeidstiden) Der er ingenting som påvirker produktiviteten i bedrifter og organisasjoner – enn de ansattes motivasjon…. TROND HAUKEDAL AS

11 Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen.
Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen. TROND HAUKEDAL AS

12 Visjon Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. TROND HAUKEDAL AS

13 Det aller viktigste : Barn trenger KJÆRLIGHET ! Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – så kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren TROND HAUKEDAL AS

14 Utgangspunktet: Et menneske trenger å bli elsket.
I mangel på det – beundret. I mangel på det – fryktet. TROND HAUKEDAL AS

15 Summeoppgave: Diskuter og vurder i gruppen – hvilke forventninger, behov og ønsker dere har til dette seminaret…

16 Den ”robuste personligheten”
Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS

17 1 Service / relasjons-formelen Suksess Virkeligheten Forventningene
TROND HAUKEDAL AS

18 Bakteppe for samhandling og kommunikasjon:
Psykologi er læren om mennesket. Et menneske er i grove trekk et samspill av 3 hovedfaktorer / nivåer: Tankene / det som foregår i hodet Følelsene Handlinger / aktiviteter / atferd Den største utfordringen i kommunikasjon er å få samtalepartnerne til å møtes på samme nivå. Mennesket trives best når det er i balanse. TROND HAUKEDAL AS

19 MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON…
TANKENE VÅRE FØLELSENE VÅRE ADFERDEN VÅR TROND HAUKEDAL AS

20 Et menneske kommuniserer på tre nivåer :
Tanker Følelser Adferd TROND HAUKEDAL AS

21 Vår personlighet: Men omstilling og endring – og pressede situasjoner - aktiverer menneskets iboende konflikt: FORNUFT FØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet TROND HAUKEDAL AS

22 Den ”evige iboende” konflikten…
”Store meg”: Ser og forstår at jeg er elskbar og har mange gode kvaliteter Ser hva som kreves og bør gjøres Er realistisk og fornuftig. Overreagerer ikke. Vet at ting tar tid Forstår at det viktigste er å stille opp for seg selv ”Lille meg”: Føler seg mindreverdig og sårbar – og velger ”flukt” / passivitet – eller ”angrep” / aggressivitet for løse den vanskelige situasjonen Reagerer kun følelsesmessig; barnslig, dramatisk og umodent Må rettferdiggjøre følelsene – der og da Gjør det vanskelig for seg selv og andre – å bli akseptert og likt TROND HAUKEDAL AS

23 MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON…
TANKENE VÅRE FØLELSENE VÅRE ADFERDEN VÅR TROND HAUKEDAL AS

24 Et menneske kommuniserer på tre nivåer :
Tanker Følelser Adferd TROND HAUKEDAL AS

25 Vår personlighet: Men omstilling og endring – og pressede situasjoner - aktiverer menneskets iboende konflikt: FORNUFT FØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet TROND HAUKEDAL AS

26 kopling koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… _____ _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

27 Summeoppgave: Diskuter hvilke konsekvenser et ”prestasjonsorientert selvbilde” kan ha for oss / beskriv tegn og symptomer på et ”prestasjonsorientert selvbilde” ? TROND HAUKEDAL AS

28 kopling Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

29 Å utvikle mennesker – ved hjelp av OPPMERKSOMHET …..
Positiv ”Når du oppfører deg slik, LIKER JEG DEG” Negativ ”Når du gjør slike ting, LIKER JEG DEG IKKE” ”JEG LIKER DEG IKKE” Betinget Ubetinget ”JEG LIKER DEG” TROND HAUKEDAL AS

30 kopling koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… _____ _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

31 Summeoppgave: Diskuter hvilke konsekvenser et ”prestasjonsorientert selvbilde” kan ha for oss / beskriv tegn og symptomer på et ”prestasjonsorientert selvbilde” ? TROND HAUKEDAL AS

32 kopling Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

33 Å utvikle mennesker – ved hjelp av OPPMERKSOMHET og OMSORG…..
Positiv ”Når du oppfører deg slik, LIKER JEG DEG” Negativ ”Når du gjør slike ting, LIKER JEG DEG IKKE” ”JEG LIKER DEG IKKE” Betinget Ubetinget ”JEG LIKER DEG” TROND HAUKEDAL AS

34 din ”viktigste arbeidsplass”…
Din viktigste arbeidsplass er ditt eget innvendige landskap. Det du åpner opp for og gir bevissthet, kan du gjøre noe med. Det som forblir ubevisst, gjør noe med deg … TROND HAUKEDAL AS

35 Selvledelse: Er måten vi tenker og handler på og totalt sett håndterer de utfordringer vi står overfor og de hendelser som skjer i hverdagen. De viktigste ”redskapene” vi har til disposisjon er vår egenbevissthet, vårt selvbilde og vår kompetanse. TROND HAUKEDAL AS

36 Selvledelse: For å yte maksimalt og lede oss selv motivert og effektivt, trenger vi å få bekreftet at vi er verdifulle. Det betyr å etablere en målestokk / standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet, og hvordan vi skal behandle oss selv. TROND HAUKEDAL AS

37 80% god 80% www.trondhaukedal.no 20 % uheldige Adferds-mønstre
TROND HAUKEDAL AS

38 Oppgave: Dette er MEG ! Det 80% ”GODE”: TROND HAUKEDAL AS

39 ”Følelsesmessig egenkapital”
INNSKUDD: Å være vs. Framsnakke vs. Motivasjon vs. Bli sett vs. Aktiv vs. Langsom tid vs. ”Ekte opplevelser ” vs. Selvhevdelse vs. Inkludering vs. Rettferdighet vs. Ros / få bekreftelser vs. Takknemlighet vs. Holde avtaler med seg selv vs. UTTAK: Prestere Baksnakke Krav Avvise Passiv Hurtig tid ”Liksom opplevelser” Være passiv / aggressiv Styring Likhet Så tvil Misnøye Svikte seg selv TROND HAUKEDAL AS

40 ”Vanskelig samtale prosedyre”
Ha en tydelig og positiv holdning: vær høflig, vis respekt, møt folk med likeverdighet og ”folkeskikk” Kartlegg forventninger: hvilke ønsker, behov og forventninger har den andre til denne samtalen Dette må du gjøre mer av: dette er din ”signaturkvaliteter”, det du er best og ”flinkest” til – og som er naturlig deg Dette vil jeg du skal begynne med: fordi du har disse kvalitetene – vil dette være naturlig for deg å mestre Dette må du slutte med: … TROND HAUKEDAL AS

41 ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom:
Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk , mening og sammenheng FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs Reaksjon (bevisst) TROND HAUKEDAL AS

42 SQ gjør bildet komplett !
Sjel -Hvordan bør vi behandle hverandre? -Hvordan bør vi ha det som mennesker her på arbeidsplassen? -Hvordan opplever de andre meg – og hvordan vil jeg bli opplevd? IQ er den kraften som lever etter regler, som gjerne vil ha kontroll, og som er rasjonell og tenkende. Eks: Hva burde jeg si i denne situasjonen? Hvordan kan det ha seg at det er så lett å glemme seg selv? EQ er kraften som lever i øyeblikket, og som tilpasser seg situasjoner og formulerer det du ønsker å si, på en måte som treffer personen du snakker med. SQ er kraften for intuitiv kreativitet og spontanitet. Det er den kraften som av mystikerne kalles ’hjertets øye’. SQ er mer helhetlig og besitter en dyp fornemmelse av den gjensidige forbindelsen mellom livet og alle dets anliggender. Det forstår at menneskers streben utgjør en del av den større sammenhengen. Der ligger ydmykheten og takknemligheten, engasjementet og ansvaret for vårt eget liv, i denne helheten. Barn har ofte tilgang på denne visdommen, og stiller spørsmål som for å bygge opp sin egen sjelelige fornuft. Hvorfor er jeg? Vi mister gradvis denne kontakten gjennom livet, i alle fall de fleste av oss. Vi får kanskje dårlige svar fra de voksne på disse viktige spørsmålene, og resignerer og tilpasser oss. For å si det som R.D Laing: ’For å tilpasse seg denne verdenen gir barnet avkall på sin ekstase’ SQ er ’samlende tenkning’ som forfatterne av boken ’SQ – sjelens intelligens’ kaller den. Danah Zohar forteller at SQ er vår meningsgivende, kontekstualiserende og transformative intelligens. La oss ta et eksempel; Et eksempel på IQ; EQ og SQ i samspill: Du kommer på jobben en morgen, heseblesende tjue minutter forsinket. Sjefen møter deg i gangen og er forbanna. Her begynner de tre intelligensene og jobbe sammen, om enn med forskjellige betoninger. IQ vil lete etter noe å si til sjefen, som kan forklare situasjonen. EQ vil sette i gang med å finne ut på hvilken måte du kan formidle dette for at sjefen skal forstå det. SQ derimot, er rolig betraktende situasjonen, og ser sjefen som et menneske som har det vondt. Reaksjonen til sjefen din er overilet, og du vet at han vil får dårlig samvittighet etterpå fordi han eller hun overreagerte. SQ ser behovet for å trøste, gi omsorg eller gi tilbakemelding på en rolig måte, selv om du blir ’angrepet’. SQ en ser at personen foran seg har det vondt, eller har et problem, fordi et mennesket i balanse ville reagert på en mer hensiktsmessig måte. SQ overskrider egoet vårt, det ser den større helheten, og ingenting blir såret eller smertet eller gjort liten inni oss, fordi vi ser denne helheten. SQ er den kraft som gjør at vi vil hjelpe et menneske vi misliker, fordi vi har respekt for mennesket, og at et menneske som har det vondt, må få hjelp. SQ vet at det ikke finnes noen avstand mellom meg og deg, at vi er en, at du er en speiling av meg. SQ vet at alle mennesker kan føle det dypeste i menneskelige følelser, og det høyeste. Når mennesker har det virkelig vondt og trenger hjelp, så er det SQ hjelpe oss til å heve oss over konflikter og om vi liker hverandre eller ikke. IQ og EQ er subjektive, mens SQ er objektiv. Egoet kjemper en perpetuell og evig kamp mot SQ gjennom vår nervøse indre observatør, som jeg vil komme tilbake til om litt. Tanker Følelser IQ EQ Alle er like mye verdt Vi må oppføre oss Det kreves mer av oss -Jeg føler meg sårbar -Hun får meg til å føle meg vel -Her trives jeg TROND HAUKEDAL AS

43 OFFENSIVE HOLDNINGER UTFORDRINGER FERDIGHETER FLYT- SONEN
Angst bekymringer FLYT- SONEN Kjedsomhet frustrasjon FERDIGHETER TROND HAUKEDAL AS

44 Oppgave: UTFORDRINGER
Vi har vår historie – og fremtiden vil komme. Men det er nuet som gjelder. Diskuter og vurder: Hva er dine 3 største utfordringer – som påvirker deg i jobben din - akkurat nå: 1) Hvorfor ? 2) 3) TROND HAUKEDAL AS

45 A B C D E F Fra enkeltindivider til sammensveiset team F B D A E C
Formel for team: = 3 C TROND HAUKEDAL AS

46 Summeoppgave: Diskuter, vurder og beskriv:
Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø – slik dere ser det ? TROND HAUKEDAL AS

47 Det vi gjør for å bli et menneske i forhold
Å utvikle en RELASJON: Det vi gjør for å bli et menneske i forhold til andre mennesker (at vi unngår å bli anonym). Jan Spurkeland TROND HAUKEDAL AS

48 Relasjon – som nødvendig utgangspunkt for å få bruke vår fagkunnskap…
Tiltak Analyse Informasjon Relasjon TROND HAUKEDAL AS

49 3 TYPER KOMMUNIKASJON: TROND HAUKEDAL AS

50 Sentrale trenings/ utviklingsområder for gode team:
Samtalekunst - kjenn din kollega Undersøkende atferd – vis omgivelsene interesse Tren på tilbakemeldinger– å gi /få positive og negative tilbakemeldinger er basisferdigheter i vår jobbhverdag Løs konflikter – lær konflikthåndtering – ingenting ”stjeler” mer energi Bli flinke prestasjonshjelpere – tilrettelegg, fremelsk kreativitet, gi anerkjennelse Utvikle humor og sjølironi – dette skaper et mildere og åpnere klima Relasjonsbyggende atferd – relasjoner er døråpneren og utgangspunktet for det aller meste… TROND HAUKEDAL AS

51 MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON…
TANKENE VÅRE FØLELSENE VÅRE ADFERDEN VÅR TROND HAUKEDAL AS

52 Et menneske kommuniserer på tre nivåer :
Tanker Følelser Adferd TROND HAUKEDAL AS

53 Vår personlighet: Men omstilling og endring – og pressede situasjoner - aktiverer menneskets iboende konflikt: FORNUFT FØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet TROND HAUKEDAL AS

54 kopling koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… _____ _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

55 Summeoppgave: Diskuter hvilke konsekvenser et ”prestasjonsorientert selvbilde” kan ha for oss / beskriv tegn og symptomer på et ”prestasjonsorientert selvbilde” ? TROND HAUKEDAL AS

56 kopling Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

57 Å utvikle mennesker – ved hjelp av OPPMERKSOMHET …..
Positiv ”Når du oppfører deg slik, LIKER JEG DEG” Negativ ”Når du gjør slike ting, LIKER JEG DEG IKKE” ”JEG LIKER DEG IKKE” Betinget Ubetinget ”JEG LIKER DEG” TROND HAUKEDAL AS

58 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse
FAGKUNNSKAP: Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet,viljestyrke, vilje til ansvar,selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS

59 MOTIVASJON KRAV Veien til motivasjon AKSEPT / ANERKJENNELSE TILLIT
TRYGGHET KRAV TROND HAUKEDAL AS

60 Summeoppgave: Ta utgangspunkt i en litt ”tung” og grå jobbhverdag – og diskuter: A) Hva kan jeg selv gjøre for å øke min motivasjon og arbeidsglede/ hva motiverer meg? B) Hvordan kan de rundt meg spille meg god/ bidra til økt motivasjon?

61 c) Behov for anerkjennelse d) Behov for å skape resultater
5 hovedkilder til motivasjon: a) Behov for mening b) Behov for å bli sett c) Behov for anerkjennelse d) Behov for å skape resultater e) Behov for å være en del av et fellesskap TROND HAUKEDAL AS

62 Mennesket er i utgangspunktet enkelt
”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: Ærlighet Være positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting TROND HAUKEDAL AS

63 Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap:
1. Innse ditt ubrukte potensiale 2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. 3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. 4. Personlig lederskap innbærer forandringsledelse. 95% av vårt atferd har sin kilde i vaner Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap TROND HAUKEDAL AS

64 6 suksessvaner – som alltid gjelder: (generiske)
1.Regelmessig trening og et sunt kosthold. 2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. Delete Deleger Gjør det selv Planlegg når det skal gjøres 3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. 4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. 5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” 6. Alltid positiv omtale av andre. TROND HAUKEDAL AS

65 En følelse oppstår idet en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag.
TROND HAUKEDAL AS

66 Hva skaper ”det psykologiske klimaet” i hverdagen vår – som igjen påvirker motivasjonen – som igjen påvirker lysten til samarbeid og kommunikasjon – og som igjen påvirker KVALITETEN i det vi gjør? Den enkelte person sine holdninger Kroppsspråket Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse Humør og engasjement Lederstil og Selvledelses-profil TROND HAUKEDAL AS

67 + ÷ OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r
TROND HAUKEDAL AS

68 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse En ustabil øyeblikks-følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast-følelse. INDRE TROND HAUKEDAL AS

69 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse TROND HAUKEDAL AS

70 Tenk SELVFØLELSE: Vi trenger et STERKT INDRE – for å stå imot et stadig mer krevende YTRE ! TROND HAUKEDAL AS

71 ”Byggesteiner” for å øke selvfølelsen:
Å akseptere seg selv betingelsesløst. Å bruke selvhevdelse for å verne vår selvrespekt og integritet. Å tenke positivt – styre tankene våre. Å motta og gi ros og anerkjennelse/ positiv respons – fra seg selv og andre. Å lære seg riktig ”attribusjon” – måten vi tilskriver årsaks-sammenhenger. Endring av kroppsspråket vårt. TROND HAUKEDAL AS

72 3 TYPER KOMMUNIKASJON: TROND HAUKEDAL AS

73 3 TYPER ADFERD: 1. PASSIV ADFERD 2. AGGRESSIV ADFERD
(AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2. AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3. SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN) TROND HAUKEDAL AS

74 Den andre er å la andre alltid få komme først.
Vær selvhevdende…… Det er i grove trekk TRE mulige måter å gripe mellommenneskelige forhold an på. Den første er å bare tenke på seg selv og behandle andre fullstendig hensynsløst. Den andre er å la andre alltid få komme først. Den tredje måten er den gyldne... DET ENKELTE MENNESKE HOLDER SEG SELV SOM NUMMER EN, MEN TAR HENSYN TIL ANDRE. Joseph Wolpe TROND HAUKEDAL AS

75 Definisjon på selvhevdelse:
Å være selvhevdende vil si at man med utgangspunktet i at alle mennesker har den samme verdi og de samme rettigheter, står fram med en atferd som fremmer personens interesser. Det handler om å stille opp for seg selv, uten å føle frykt. Det innebærer å formidle sine ærlige og oppriktige følelser på en komfortabel måte. Og det handler om å kreve sin rett, samtidig som man respekterer andres rettigheter. TROND HAUKEDAL AS

76 BUSK- et samhandlingsverktøy
BESKRIV atferden, saken, hendelsen (vær objektiv) UTTRYKK hva du føler, opplever (vær ærlig) SPESIFISER hva du ønsker (oppdra) KONSEKVENSENE dette vil få (motivasjonen) TROND HAUKEDAL AS

77 Om tankene og holdningene våre:
Vi kan ikke hindre en fugl å fly over vårt hode. Men vi kan unngå at den bygger rede på hodet vårt. TROND HAUKEDAL AS

78 Det starter med våre tanker ...
Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. TROND HAUKEDAL AS

79 = Motivasjon Kos Med Ros! www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS
Historien om Marco og gutten. Marco basketball spiller. Kjent. Venn av meg og sjefen min i New Page. En lørdag etter en kamp dro han til byen. Inn på Burger King for et velfortjent næringsrikt måltid, da en liten gutt kom bort til han og sugde seg fast i kneet han. Han sa ’åååå du e så kuul. Du e så god å spille basket! Du scorte et sånt tøft mål den gangen! Ååå!’ Marco ble helt satt ut. Og Marco er ikke en mann som blir lett satt ut. Han ble satt ut av inderligheten i budskapet, av at gutten holdt han fast og ikke slapp, og var så ærlig. = Motivasjon TROND HAUKEDAL AS

80 Oppgave: Diskuter og vurder og kom frem til konkrete eksempler på:
A) Hvordan kan vi / hva sier vi for å uttrykke positive følelser overfor en kollega. B) En venn. C) Deg selv. TROND HAUKEDAL AS

81 ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng
Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer TROND HAUKEDAL AS

82 Komponenter i kroppsspråket vårt:
1. Øyekontakt 2. Kroppsholdning/ positur 3. Bruk av gester/ armbevegelser 4. Ansiktsuttrykk 5. Tonefall, stemmevolum, stemmevariasjon 6. ”Timing” TROND HAUKEDAL AS

83 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker.
Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "Grend Bedriftshelseteneste Vårseminar 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google