Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROND HAUKEDAL AS Øystese den 26 april 2012 ”Korleis møte omstilling og endring – med tryggleik, motivasjon og arbeidsglede ” …..? - - en motivasjons-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROND HAUKEDAL AS Øystese den 26 april 2012 ”Korleis møte omstilling og endring – med tryggleik, motivasjon og arbeidsglede ” …..? - - en motivasjons-"— Utskrift av presentasjonen:

1 TROND HAUKEDAL AS Øystese den 26 april 2012 ”Korleis møte omstilling og endring – med tryggleik, motivasjon og arbeidsglede ” …..? - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal www.trondhaukedal.no Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no Grend Bedriftshelseteneste Vårseminar 2012

2 Om å kunne mer enn man kan… Når arbeidsfellesskapet preges av gjensidig anerkjennelse, oppmuntring og konstruktiv kritikk av holdninger og yrkesutøvelse – kan all energi settes inn i arbeidet. Et inspirerende miljø gjør at man kan mer enn man kan. Inspirasjonen styrker evnen til å kombinere våre kunnskaper og kunnskapsområder – og styrker fantasi, skaper evne og fleksibilitet. Guttorm Fløystad www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

3 OVERBLIKK Strategisk nivå NÆRHET Operativt nivå TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no FORTID FREMTID

4 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Om endring…. •Det moderne arbeidslivet er konstant i endring. Hver dag er omstillingstid ! •Før fikk vi sjansen til å lære ”å stå på hodet”. Da fikk man en pålitelig venn til å ta imot beina og hjelpe den hodestående til å finne balansen. Så trente man mot en vegg eller et tre. Etter lang trening kunne man stå på hodet ! •Nå rykker ledere og samfunnskrefter beina under folk og snur dem på hodet før man får tenkt tanken på å stå opp-ned. Det gjør folk ”syke og sykelige”.

5 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS For å lykkes med endring…. •Skal omstillingsprosesser lykkes, må de som berøres av det nye selv få sin stemme hørt og sine tanker tenkt sammen med andre i gode samtaler. •Selv der det tilsynelatende ikke finnes tid til tankene og følelsene, må tiden finnes. Man må kunne tenke seg om og tenke seg ”inn på den andre siden”. •Mangfold er utviklingens hovedkilde. •Tom Tiller – i forordet til Jesper Juul/Helle Jensens bok ” Fra lydighet til ansvarlighet”

6 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”MENNESKE- KUNNSKAP” FAG HOLDNING HANDLING Hvorfor er ”jeg” her ?

7 Summeoppgave: •Hva menes med ”menneskekunnskap” i praksis – relatert til jobbhverdagen som leder / medarbeider i arbeidslivet i 2012 / gi eksempler på situasjoner fra jobbhverdagen – der ”menneskekunnskap” er nødvendig ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

8 www.trondhaukedal.no ”En arbeidsplass er som et fotball-lag”: •Alle ”spillerne” må gjøre sitt beste for å lykkes. •Alle må kjenne sine roller, sin betydning og sin plass på laget. •Alle spillerne må ”trene” jevnlig. •Alle spillerne må fremstå med engasjement og vinnervilje. •I lagspill er det ”laget” som vinner – og ”laget som taper…..

9 Mennesket – og endring… www.trondhaukedal.no •95 % av vår atferd har sin kilde i vaner…. •”Ingen” liker derfor endring…. •Den mest naturlige reaksjonen på endring – er således motstand…. •Endring er utfordrende – fordi vi vet hva vi har hatt – men kjenner ennå ikke det nye… •Fornuften kan se det positive i endring – men følelsene har ikke lyst…. TROND HAUKEDAL AS

10 Der er ingenting som påvirker produktiviteten i bedrifter og organisasjoner – enn de ansattes motivasjon …. Produktivitet….. (hva vi gjør i arbeidstiden) www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

11 • Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. • Selvbildet vårt er Motoren. • Motivasjon er Bensinen. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

12 Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. Visjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

13 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Det aller viktigste : Barn trenger KJÆRLIGHET ! Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – så kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren

14 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Utgangspunktet: •Et menneske trenger å bli elsket. •I mangel på det – beundret. •I mangel på det – fryktet.

15 Summeoppgave: www.trondhaukedal.no •Diskuter og vurder i gruppen – hvilke forventninger, behov og ønsker dere har til dette seminaret…

16 • Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. • Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. • Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Den ”robuste personligheten”

17 Service / relasjons-formelen Virkeligheten Forventningene 1 Suksess www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

18 www.trondhaukedal.no •Psykologi er læren om mennesket. •Et menneske er i grove trekk et samspill av 3 hovedfaktorer / nivåer: –Tankene / det som foregår i hodet –Følelsene –Handlinger / aktiviteter / atferd •Den største utfordringen i kommunikasjon er å få samtalepartnerne til å møtes på samme nivå. • Mennesket trives best når det er i balanse. Bakteppe for samhandling og kommunikasjon:

19 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON… ADFERDEN VÅR FØLELSENE VÅRE TANKENE VÅRE

20 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Et menneske kommuniserer på tre nivåer : Tanker Følelser Adferd

21 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no FORNUFTFØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet Vår personlighet: Men omstilling og endring – og pressede situasjoner - aktiverer menneskets iboende konflikt:

22 TROND HAUKEDAL AS Den ”evige iboende” konflikten… •”Store meg”: •Ser og forstår at jeg er elskbar og har mange gode kvaliteter •Ser hva som kreves og bør gjøres •Er realistisk og fornuftig. Overreagerer ikke. •Vet at ting tar tid •Forstår at det viktigste er å stille opp for seg selv •”Lille meg”: •Føler seg mindreverdig og sårbar – og velger ”flukt” / passivitet – eller ”angrep” / aggressivitet for løse den vanskelige situasjonen •Reagerer kun følelsesmessig; barnslig, dramatisk og umodent •Må rettferdiggjøre følelsene – der og da •Gjør det vanskelig for seg selv og andre – å bli akseptert og likt

23 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON… ADFERDEN VÅR FØLELSENE VÅRE TANKENE VÅRE

24 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Et menneske kommuniserer på tre nivåer : Tanker Følelser Adferd

25 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no FORNUFTFØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet Vår personlighet: Men omstilling og endring – og pressede situasjoner - aktiverer menneskets iboende konflikt:

26 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

27 Summeoppgave: •Diskuter hvilke konsekvenser et ”prestasjonsorientert selvbilde” kan ha for oss / beskriv tegn og symptomer på et ”prestasjonsorientert selvbilde” ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

28 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

29 Positiv ”Når du oppfører deg slik, LIKER JEG DEG” Negativ ”Når du gjør slike ting, LIKER JEG DEG IKKE” ”JEG LIKER DEG IKKE” Ubetinget Ubetinget ”JEG LIKER DEG” Å utvikle mennesker – ved hjelp av OPPMERKSOMHET ….. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Betinget

30 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

31 Summeoppgave: •Diskuter hvilke konsekvenser et ”prestasjonsorientert selvbilde” kan ha for oss / beskriv tegn og symptomer på et ”prestasjonsorientert selvbilde” ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

32 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

33 Positiv ”Når du oppfører deg slik, LIKER JEG DEG” Negativ ”Når du gjør slike ting, LIKER JEG DEG IKKE” ”JEG LIKER DEG IKKE” Ubetinget Ubetinget ”JEG LIKER DEG” Å utvikle mennesker – ved hjelp av OPPMERKSOMHET og OMSORG….. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Betinget

34 Din viktigste arbeidsplass er ditt eget innvendige landskap. Det du åpner opp for og gir bevissthet, kan du gjøre noe med. Det som forblir ubevisst, gjør noe med deg … din ”viktigste arbeidsplass”… din ”viktigste arbeidsplass”… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

35 www.trondhaukedal.no Selvledelse: •Er måten vi tenker og handler på og totalt sett håndterer de utfordringer vi står overfor og de hendelser som skjer i hverdagen. •De viktigste ”redskapene” vi har til disposisjon er vår egenbevissthet, vårt selvbilde og vår kompetanse.

36 Selvledelse: For å yte maksimalt og lede oss selv motivert og effektivt, trenger vi å få bekreftet at vi er verdifulle. Det betyr å etablere en målestokk / standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet, og hvordan vi skal behandle oss selv. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

37 80% 20 % uheldige Adferds- mønstre 80% god www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

38 Oppgave: Dette er MEG ! •Det 80% ”GODE”:

39 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Følelsesmessig egenkapital” •INNSKUDD: –Å værevs. –Framsnakkevs. –Motivasjonvs. –Bli settvs. –Aktiv vs. –Langsom tidvs. –”Ekte opplevelser ” vs. –Selvhevdelsevs. –Inkluderingvs. –Rettferdighetvs. –Ros / få bekreftelser vs. –Takknemlighet vs. –Holde avtaler med seg selv vs. •UTTAK: –Prestere –Baksnakke –Krav –Avvise –Passiv –Hurtig tid –”Liksom opplevelser” –Være passiv / aggressiv –Styring –Likhet –Så tvil –Misnøye –Svikte seg selv

40 ”Vanskelig samtale prosedyre” •Ha en tydelig og positiv holdning: vær høflig, vis respekt, møt folk med likeverdighet og ”folkeskikk” •Kartlegg forventninger: hvilke ønsker, behov og forventninger har den andre til denne samtalen •Dette må du gjøre mer av: dette er din ”signaturkvaliteter”, det du er best og ”flinkest” til – og som er naturlig deg •Dette vil jeg du skal begynne med: fordi du har disse kvalitetene – vil dette være naturlig for deg å mestre •Dette må du slutte med: … TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

41 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom: Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk, mening og sammenheng FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs. Reaksjon (bevisst)

42 SQ gjør bildet komplett ! SQ IQEQ Følelser Sjel Tanker -Alle er like mye verdt -Vi må oppføre oss -Det kreves mer av oss -Hvordan bør vi behandle hverandre? -Hvordan bør vi ha det som mennesker her på arbeidsplassen? -Hvordan opplever de andre meg – og hvordan vil jeg bli opplevd? -Jeg føler meg sårbar -Hun får meg til å føle meg vel -Her trives jeg TROND HAUKEDAL AS

43 OFFENSIVE HOLDNINGER OFFENSIVE HOLDNINGER UTFORDRINGER FERDIGHETER Angst bekymringer FLYT- SONEN Kjedsomhet frustrasjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

44 Oppgave: UTFORDRINGER •Vi har vår historie – og fremtiden vil komme. Men det er nuet som gjelder. Diskuter og vurder: •Hva er dine 3 største utfordringer – som påvirker deg i jobben din - akkurat nå: •1) –Hvorfor ? •2) –Hvorfor ? •3) –Hvorfor ?

45 Fra enkeltindivider til sammensveiset team TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ABCDEF A B C D E F Formel for team: 1 + 1 = 3

46 Summeoppgave: •Diskuter, vurder og beskriv: –Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø – slik dere ser det ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

47 www.trondhaukedal.no Å utvikle en RELASJON: Det vi gjør for å bli et menneske i forhold til andre mennesker (at vi unngår å bli anonym). Jan Spurkeland

48 Relasjon Informasjon Analyse Tiltak Relasjon Relasjon – som nødvendig utgangspunkt for å få bruke vår fagkunnskap… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

49 3 TYPER KOMMUNIKASJON: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

50 Sentrale trenings/ utviklingsområder for gode team: • Samtalekunst - kjenn din kollega • Undersøkende atferd – vis omgivelsene interesse • Tren på tilbakemeldinger – å gi /få positive og negative tilbakemeldinger er basisferdigheter i vår jobbhverdag • Løs konflikter – lær konflikthåndtering – ingenting ”stjeler” mer energi • Bli flinke prestasjonshjelpere – tilrettelegg, fremelsk kreativitet, gi anerkjennelse • Utvikle humor og sjølironi – dette skaper et mildere og åpnere klima • Relasjonsbyggende atferd – relasjoner er døråpneren og utgangspunktet for det aller meste… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

51 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON… ADFERDEN VÅR FØLELSENE VÅRE TANKENE VÅRE

52 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Et menneske kommuniserer på tre nivåer : Tanker Følelser Adferd

53 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no FORNUFTFØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet Vår personlighet: Men omstilling og endring – og pressede situasjoner - aktiverer menneskets iboende konflikt:

54 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

55 Summeoppgave: •Diskuter hvilke konsekvenser et ”prestasjonsorientert selvbilde” kan ha for oss / beskriv tegn og symptomer på et ”prestasjonsorientert selvbilde” ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

56 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

57 Positiv ”Når du oppfører deg slik, LIKER JEG DEG” Negativ ”Når du gjør slike ting, LIKER JEG DEG IKKE” ”JEG LIKER DEG IKKE” Ubetinget Ubetinget ”JEG LIKER DEG” Å utvikle mennesker – ved hjelp av OPPMERKSOMHET ….. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Betinget

58 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse FAGKUNNSKAP : Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet,viljestyrke, vilje til ansvar,selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

59 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Veien til motivasjon MOTIVASJON KRAV AKSEPT / ANERKJENNELSE TILLIT TRYGGHET

60 Summeoppgave: Ta utgangspunkt i en litt ”tung” og grå jobbhverdag – og diskuter: A) Hva kan jeg selv gjøre for å øke min motivasjon og arbeidsglede/ hva motiverer meg? B) Hvordan kan de rundt meg spille meg god/ bidra til økt motivasjon? www.trondhaukedal.no

61 • a) Behov for mening • b) Behov for å bli sett • c) Behov for anerkjennelse • d) Behov for å skape resultater • e) Behov for å være en del av et fellesskap 5 hovedkilder til motivasjon: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

62 Mennesket er i utgangspunktet enkelt ”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: ÆrlighetVære positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

63 Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap: •1. Innse ditt ubrukte potensiale •2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. •3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. •4. Personlig lederskap innbærer forandringsledelse. •95% av vårt atferd har sin kilde i vaner •Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

64 6 suksessvaner – som alltid gjelder : (generiske) •1.Regelmessig trening og et sunt kosthold. •2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. •Delete •Deleger •Gjør det selv •Planlegg når det skal gjøres •3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. •4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. •5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” •6. Alltid positiv omtale av andre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

65 En følelse oppstår idet en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

66 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Hva skaper ”det psykologiske klimaet” i hverdagen vår – som igjen påvirker motivasjonen – som igjen påvirker lysten til samarbeid og kommunikasjon – og som igjen påvirker KVALITETEN i det vi gjør? •Den enkelte person sine holdninger •Kroppsspråket •Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse •Humør og engasjement •Lederstil og Selvledelses-profil

67 OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r ++++++ ÷÷÷÷÷÷ TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

68 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast- følelse. INDRE Selvtillit En ustabil øyeblikks- følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

69 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Selvtillit TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

70 TROND HAUKEDAL AS Tenk SELVFØLELSE: •Vi trenger et STERKT INDRE – for å stå imot et stadig mer krevende YTRE !

71 ”Byggesteiner” for å øke selvfølelsen: 1.Å akseptere seg selv betingelsesløst. 2.Å bruke selvhevdelse for å verne vår selvrespekt og integritet. 3.Å tenke positivt – styre tankene våre. 4.Å motta og gi ros og anerkjennelse/ positiv respons – fra seg selv og andre. 5.Å lære seg riktig ”attribusjon” – måten vi tilskriver årsaks- sammenhenger. 6.Endring av kroppsspråket vårt. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

72 3 TYPER KOMMUNIKASJON: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

73 1.PASSIV ADFERD (AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2.AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3.SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN ) 3 TYPER ADFERD: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

74 Det er i grove trekk TRE mulige måter å gripe mellommenneskelige forhold an på. Den første er å bare tenke på seg selv og behandle andre fullstendig hensynsløst. Den andre er å la andre alltid få komme først. Den tredje måten er den gyldne... DET ENKELTE MENNESKE HOLDER SEG SELV SOM NUMMER EN, MEN TAR HENSYN TIL ANDRE. Joseph Wolpe Vær selvhevdende…… Vær selvhevdende…… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

75 Definisjon på selvhevdelse: Å være selvhevdende vil si at man med utgangspunktet i at alle mennesker har den samme verdi og de samme rettigheter, står fram med en atferd som fremmer personens interesser. Det handler om å stille opp for seg selv, uten å føle frykt. Det innebærer å formidle sine ærlige og oppriktige følelser på en komfortabel måte. Og det handler om å kreve sin rett, samtidig som man respekterer andres rettigheter. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

76 BUSK- et samhandlingsverktøy • B ESKRIV atferden, saken, hendelsen (vær objektiv) • U TTRYKK hva du føler, opplever (vær ærlig) • S PESIFISER hva du ønsker (oppdra) • K ONSEKVENSENE dette vil få (motivasjonen) TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

77 Om tankene og holdningene våre: Vi kan ikke hindre en fugl å fly over vårt hode. Men vi kan unngå at den bygger rede på hodet vårt. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

78 Det starter med våre tanker... Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

79 Kos Med Ros! = Motivasjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

80 Oppgave: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS •Diskuter og vurder og kom frem til konkrete eksempler på: •A) Hvordan kan vi / hva sier vi for å uttrykke positive følelser overfor en kollega. •B) En venn. •C) Deg selv.

81 Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

82 1.Øyekontakt 2.Kroppsholdning/ positur 3.Bruk av gester/ armbevegelser 4.Ansiktsuttrykk 5.Tonefall, stemmevolum, stemmevariasjon 6.”Timing” Komponenter i kroppsspråket vårt: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

83 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "TROND HAUKEDAL AS Øystese den 26 april 2012 ”Korleis møte omstilling og endring – med tryggleik, motivasjon og arbeidsglede ” …..? - - en motivasjons-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google