Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Sandviksveien 110 - 5035 Bergen www.trondhaukedal.no Kompendium Foredragsholder: Trond E. Haukedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Sandviksveien 110 - 5035 Bergen www.trondhaukedal.no Kompendium Foredragsholder: Trond E. Haukedal."— Utskrift av presentasjonen:

1  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Sandviksveien 110 - 5035 Bergen www.trondhaukedal.no Kompendium Foredragsholder: Trond E. Haukedal Tlf 95 80 95 44 e-mail: trond.haukedal@goforit.notrond.haukedal@goforit.no Bærum Kommune – I Kino1 Sandvika tirsdag 7 oktober 2008 Tema: ”Sterk sammen – unik alene” - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag !

2  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Relasjon Informasjon Analyse Tiltak Relasjon Relasjon – som nødvendig utgangspunkt for å få bruke vår fagkunnskap…

3  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Følelsesnivået Tanke-idé nivået Saks nivået Høflighets nivået Relasjons- bygging finner sted! Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 KOMMUNIKASJONS-TRAPPEN

4  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Det foretaksomme / autonome mennesket: •SE – observere. •TENKE - reflektere. •FØLE – kjenne på. •HANDLE – refleks (ubevisst) vs. Reaksjon (bevisst)

5  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Humors rolle: Glimtet i øyet, er lyset i vinduet – som forteller at hjertet er hjemme !

6  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S ”det psykologiske klimaet” Hva skaper ”det psykologiske klimaet” på arbeidsplassen – som igjen påvirker de ansattes motivasjon som igjen påvirker prestasjonene… •Den enkeltes holdninger •Kroppsspråket •Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse •Humør og engasjement •Lederstil

7  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Visjon: Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner….

8  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S ”Bilde”: •Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. •Selvbildet vårt er Motoren. •Motivasjon er bensinen.

9  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Før: Fagkunnskap Nå: KOMPETANSE… FAGKUNNSKAP: Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. Viktige PERSONLIGE EGENSKAPER i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet, viljestyrke, vilje til ansvar, selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre.

10  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Motivasjon Aksept Tillit Trygghet KRAV Veien til motivasjon

11  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Den ”robuste personligheten”… •Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. •Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge og delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. •Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt…

12  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S HOLDNINGER (innstilling, motivasjon…) HANDLINGER (det vi skal gjøre…)

13  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Velg holdning: •Du skal tilbringe 24 timer i døgnet i ditt eget selskap resten av livet ! •Bør du ikke velge om du skal være din egen: –Sjef-supporter vs. –Sjef- kritiker ?

14  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Det du FOKUSERER på - VOKSER ! (Energy flows – where attention goes…)

15  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r ++++++ ÷÷÷÷÷÷

16  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Empati… •Empati er en grunnleggende positiv holdning til andre mennesker. •En empatisk væremåte er preget av respekt for og anerkjennelse av den andres opplevelse. •Empati handler om å leve seg inn i og forstå hvordan den andre opplever sin situasjon, hva personen tenker, føler og hvilke handlingsalternativer den andre ser. •En empatisk væremåte preges av et oppriktig ønske om å forstå. •Vi viser empati gjennom å lytte, vise interesse og være oppmerksomme på hva den andre formidler, både med ord og kroppsspråk. •Empati handler om vilje og evne til åpenhet og mottakelighet.

17  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Mennesket er i utgangspunktet enkelt ”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: ÆrlighetVære positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinnTrene på nye ting

18  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S TANKER FØLELSERHANDLINGER Ferdighetstrening Kunnskapstilførsel Holdninger LÆRING = ATFERDSENDRING

19  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S FØLELSENE VÅRE VÅR ATFERD TANKENE VÅRE MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON…

20  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Tanker Følelser Atferd Et menneske kommuniserer på tre nivåer

21  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Følelsesmessig fravær Anspenthet, stress og overtenkning, er opphavet til ”følelsesmessig fravær”. Å være følelsesmessig fraværende, innebærer at den tenkende delen av hjernen er aktiv, med det følge at den sansende delen – den som ser, hører og kjenner – er helt eller delvis koplet fra. Dette skaper negative reaksjoner hos dem du omgås. Din evne til å skape tillitsfulle relasjoner til andre blir hemmet.

22  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S VÅR PERSONLIGHET FØLELSER Mål: StabilitetFORNUFT Mål: Utvikling

23  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Følelsene er som ”små barn”… •De krever å bli sett og tatt på alvor •Blir de oversett og neglisjert blir de brysomme •Har vi dårlig relasjon til dem får vi skyldfølelse •Er de forsømt blir de etter hvert gradvis mer forstyrrende •Til slutt plager de oss nesten døgnet rundt… •Men: •”Små barn” – og følelser som er tatt på alvor gir oss nærhet og de fineste opplevelser vi kan tenke oss •De er ærlige og forteller oss hvordan verden virkelig er •Har vi et godt forhold til dem er de med og støtter oss hele tiden •De gir livet kvalitet, skaper trivsel og er en konstant kilde til gode opplevelser •De bekrefter oss og bidrar til å gi oss identitet, karakter og personlighet

24  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Fra enkeltindivider til sammensveiset team Formel for team: 1 + 1 = 3 BFACDE D BE C AF

25  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Hovedrollen og birollene Per ektemake kollega nabo yrkesutøver sønn vennfar bror

26  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S ARENAMODELLEN Hvordan oppnår vi RETT balanse? MEG FRITID PRIVAT JOBB

27  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap: •1. Innse ditt ubrukte potensiale •2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. •3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. •4. Personlig lederskap innbærer forandringsledelse. •95% av vårt atferd har sin kilde i vaner •Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap

28  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S 6 suksessvaner – som alltid gjelder : (generiske) •1.Regelmessig trening og et sunt kosthold. •2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. •Delete •Deleger •Gjør det selv •Planlegg når det skal gjøres •3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. •4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. •5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” •6. Alltid positiv omtale av andre.

29  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S En følelse oppstår idet en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag.

30  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast- følelse. INDRE Selvtillit En ustabil øyeblikks- følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE

31  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S ”Byggesteiner” for å øke selvfølelsen: 1.Å akseptere seg selv betingelsesløst. 2.Å bruke grensesetting og selvhevdelse for å verne vår selvrespekt og integritet. 3.Å tenke positivt – styre tankene våre. 4.Å motta og gi ros og anerkjennelse/ positiv respons – fra seg selv og andre. 5.Å lære seg riktig ”attribusjon” – måten vi tilskriver årsaks- sammenhenger. 6.Endring av kroppsspråket vårt.

32  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S 3 TYPER KOMMUNIKASJON:

33  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S 1.PASSIV ADFERD (AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2.AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3.SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN) 3 TYPER ADFERD:

34  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S BUSK- et samhandlingsverktøy •B ESKRIV atferden, saken, hendelsen (vær objektiv) •U TTRYKK hva du føler, opplever (vær ærlig) •S PESIFISER hva du ønsker (oppdra) •K ONSEKVENSENE dette vil få (motivasjonen)

35  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A SSelvsnakk-syklusenSELVSNAKK PRESTASJONSELVBILDE S T I M U L E R E R K O N T R O L L E R F O R S T E R K E R D U B L I R S O M D U T E N K E R !

36  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Det starter med våre tanker... Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne.

37  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Fra Kos med Misnøye til Kos Med Ros! = Motivasjon

38  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng

39  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S 1.Øyekontakt 2.Kroppsholdning/ positur 3.Bruk av gester/ armbevegelser 4.Ansiktsuttrykk 5.Tonefall, stemmevolum, stemmevariasjon 6.”Timing” Komponenter i kroppsspråket vårt:

40  B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden.


Laste ned ppt " B e r g e n K o m p e t a n s e u t v i k l i n g A S Sandviksveien 110 - 5035 Bergen www.trondhaukedal.no Kompendium Foredragsholder: Trond E. Haukedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google