Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 – noen perspektiver Hans Kure Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmarkedet fram mot 2030 – noen perspektiver Hans Kure Arbeids- og velferdsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmarkedet fram mot 2030 – noen perspektiver Hans Kure Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 NAV, 19.07.2014Side 2 Disposisjon  Situasjonen på arbeidsmarkedet  Utviklingstrekk frem mot 2030  Hvordan dekke behovet for arbeidskraft?

3 NAV, 19.07.2014Side 3 Registrerte ledige, summen av registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere og arbeidsledige målt ved AKU. (sesongjusterte tall). Jan 1998 – okt 2008.

4 NAV, 19.07.2014Side 4 Tilgang ordinære arbeidssøkere og tilgang ledige stillinger, per virkedag januar 2001 – okt 2008. Sesongjusterte tall

5 NAV, 19.07.2014Side 5 Sysselsatte personer i følge AKU. Januar 1999 – august 2008. (1000 personer, sesongjusterte tall).

6 NAV, 19.07.2014Side 6 Yrkesdeltakelsen 1972 – 2008, 16 (15) – 74 år. Faktiske tall 1972 – 2007, prognose for 2008

7 NAV, 19.07.2014Side 7 Yrkesdeltakelsen i ulike aldersgrupper, 1998 og 2007. Prognose for samlet yrkesdeltakelse 2008.

8 NAV, 19.07.2014Side 8 Endringer i befolkningens alderssammensetning 2008 – 2030 (Basert på SSB 2008 alternativ middels vekst)

9 NAV, 19.07.2014Side 9 Aldring av befolkningen fører til flere tapte årsverk på grunn av helsesvikt 2007 515 000 årsverk tapt 2030 610 000 årsverk tapt

10 NAV, 19.07.2014Side 10 Arbeidsstyrken 2007 – 2030 (Basert på SSB 2008 alternativ middels vekst)  Aldrende befolkning gir 120 000 færre yrkesaktive i 2030

11 NAV, 19.07.2014Side 11 Yrkesaktive bak hver pensjonist

12 NAV, 19.07.2014Side 12 Hvordan sikre nok arbeidskraft i framtida? Dersom alle aldersgrupper tilpasser seg i 2030 som de gjorde i 2007 vil vi ”mangle” vel 200 000 årsverk for å opprettholde dagens forhold mellom årsverk i arbeid og ”ikke- arbeidede årsverk” i befolkningen 15 år og over

13 NAV, 19.07.2014Side 13 Hovedutfordringer fram mot 2030  Aldrende befolkning  Økt behov for arbeidskraft særlig innen helse- og omsorg  Flere med helseproblemer står utenfor arbeidslivet  Konjunktursvingninger på arbeidsmarkedet

14 NAV, 19.07.2014Side 14 Framtidas arbeidsmarked:  En aldrende arbeidsstyrke må forsørge en eldre befolkning  Økning i kunnskapsnæringene  Flere tjenesteytere og færre produsenter  Økt behov for helse- og omsorgstjenester  Konkurranse om kvalifiserte innvandrere  Verdiskapningen avhengig av et inkluderende arbeidsliv

15 NAV, 19.07.2014Side 15 Langsiktig trend fram mot 2030 : Økt mangel på arbeidskraft  Dette kan motvirkes ved:  Økt yrkesdeltakelse blant eldre  Høyere gjennomsnittlig pensjonsalder  Økt sysselsetting av personer med funksjonshemninger  Økt arbeidsinnvandring  Redusert sykefravær  Høyere andel heltidsarbeidende

16 NAV, 19.07.2014Side 16 Hvordan møte utfordringene?  NAV har en rekke tiltak og virkemidler - Redusere sykefravær - Hindre utstøting - Tilrettelegge - Kvalifisere - Rekruttere Tett samarbeid med arbeidsgivere er nødvendig og ønskelig

17 NAV, 19.07.2014Side 17 Hvem kan jobbe de ekstra årsverkene vi trenger i 2030? Eksempel


Laste ned ppt "Arbeidsmarkedet fram mot 2030 – noen perspektiver Hans Kure Arbeids- og velferdsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google