Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BMS; We did it vår vei!! For hva koster det a’? v / Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BMS; We did it vår vei!! For hva koster det a’? v / Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom)"— Utskrift av presentasjonen:

1 BMS; We did it vår vei!! For hva koster det a’? v / Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom)

2 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hole har følgende organisering To nivåer (troverdig) 21 tjenestesteder 1 stab (utviklingsavdelingen) Rådmann og ass.rådmann (kommunalsjef) Eksternt /internt Politisk / gjennomfører http://www.hole.kommune.no/administrasjon

3 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Annet om oss… 5100 innbyggere (øker med 2% årlig) 175 mill i omsetning Låner som aldri før…. 430 ansatte Mye vann og skog Jernbane, Steinsfjorden, E16 Reduserte budsjetter

4 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Kontostrengen Består av Ansvar Funksjon (fra KOSTRA) Art (fra KOSTRA + 1 siffer) Objekt (prosjekt/sted/flagg) 11005652701041

5 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen www.ssb.no/kostra Tid og sammenligning Ta opp så mange år som mulig Velg din gruppe, ditt fylke og landet Lag også en interesann gruppe, for eksempel nabokommunene. Prøv å svar på hvorfor det ser slik ut Gi avisene et kurs.

6 Brukertilfredshet og KOSTRA ”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektive, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid.

7 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Forutsetninger Du må forstå KOSTRA, som et alternativ til en tilbudsfunksjon KOSTRA må få rollen som meningsfullt styringssystem og prissetter for kommunens verdikjeder Brukerne må ha mulighet til å gi uttrykk for sin tilfredshet, som et alternativ til etterspørselsfunksjonen Tjeneste Funksjon

8 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen T E Mengde Kr Fra forvaltning til forretning Fra Smiths usynlige hånd til marked Fra forvaltning til forretning Fra Smiths usynlige hånd til marked

9 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Kostra Lønn/personal Økonomi GIS Folkeregister Andre Tanken var Brukere

10 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Dekningsgrader KOSTRA

11 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Informasjonsmodellen i KOSTRA Sier lite om hvilken kvalitet tjenestene faktisk har og om brukerne av de kommunale tjenestene faktisk får dekket sine behov

12 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Styringsmodell for kommunale tjenester Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Deknings grader Brukere KOSTRA Behovs dekning

13 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hvilket svar trenger vi? Er det sammenheng mellom prioritering, dekningsgrader og produktivitet på den ene siden og kvalitet på tjenestene og brukernes tilfredshet på den annen side?

14 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Tjenesten tilpasset brukernes behov, kvalitet og tilfredshet Rett tjeneste I rett mengde Med rett kvalitet Avhengig av flere forhold  Det faktiske innhold  Service, leveringsevne  Forventinger og omdømme

15 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp

16 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

17 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

18 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

19 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

20 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

21 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Bruksrater og struktur i Hjemmetjenester Brukertilfredshet for dette Produktivitet og finansiering av hjemmetjenester Produktivitet og finansiering av institusjoner Bruksrater og struktur i institusjoner Dekningsgrader for boliger til eldre og funksjonshemmede Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

22 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

23 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hva vet vi nå Vi har prioritert, men er det politisk bevisst? Vi er ikke produktive men kvalitetsbevisste Vi er effektive og brukertilpasset men ikke billig Vi har et verktøy for politisk styring av tilbuds og etterspørselsfunksjonen. Vi har gjort noe, men det må systematisk gjenntas … og en jobb å gjøre i å ta dette i bruk.

24 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Rolleavklaring:

25 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hvor finner vi igjen KOSTRA?  Kommuneplanmelding  Plan- og perspektivmøte  Handlingsplan / øk-plan  Årsbudsjett  Månedlige avviksmeldinger  Halvårsmeldinger  Dokumentasjon/bevis for virkeligheten 

26 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen For filer etc., se Internett: www.hole.kommune.no Resultatsmål 2002 Årsmelding 2001

27 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Brukerdialog, vi er på vei…. Brukerundersøkelser sortert slik at det kan kobles mot ressursbruk, effektivitet og prioriteringer Styringshjelp gjennom tjenestedeklarasjoner sortert på funksjoner. Demokratisering av faglighet gjennom etisk budsjettprosess og andre brukerfora

28 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Men mangler vi ikke noe her… Det siste benet i vårt målstyringsarbeide er medarbeideren, dvs personalet; Hva vet vi om dem, koblet mot, effektivitet, dekningsgrader og brukertilfredshet?

29 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen BMS Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Deknings grader Medarbeidere KOSTRA Behovs dekning Brukere

30 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Vårt målstyringsark: Rammevilkår er Regnskap/lønn Produksjon, effektivitet er KOSTRA Medarbeider er KLIMAUNDERSØKELSER Bruker, er brukerundersøkelsen

31 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Vi har hørt mye vakkert om Balansert målstyring….. Men dette har vi… Vi må bare forstå det Og forklare sammenhengen, hvorfor er vi slik… Hva skjer når vi endrer på faktorene Skaper krav om svar, men gir debatt og oppvekning av lokaldemokratiet …. Og så må vi få plass en tjenestedeklarasjon for alle funksjoner.

32 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen 99 00 Ansatte Tilfredshet Spennende sammenhenger

33 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen 99 00 Tilfredshet Dekningsgrad Spennende sammenhenger

34 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Spørsmål? Det finnes mer enn du aner på nett.

35 Bruk av KOSTRA-data i vårt BMS Hole kommune v/ Tore M. Andresen Takk for meg! Og bruk det du har Så vet du hva du får For hva ”koster det a’?”


Laste ned ppt "BMS; We did it vår vei!! For hva koster det a’? v / Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google