Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldreomsorg i Harstad mot 2030

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldreomsorg i Harstad mot 2030"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldreomsorg i Harstad mot 2030
Steinar Johansen NIBR

2 Problemstilling Vi hører mye om eldrebølgen
Hvilke konsekvenser vil denne ha for Harstad kommune? Endringer i omsorgsbehovet (antall plasser) Ressursbehov i kommunen (sysselsetting) Kommunal økonomi? (kostnader) Ønsker en enkel, indikatorbasert framskriving

3 En enkel modell Endringer i behov for eldreomsorg Endringer i antall
potensielle brukere Endringer i antall plasser Endringer i ressurs- behov (omsorgstype)

4 En enkel modell Bruks- frekvens Befolknings- (alder) endringer
Endringer i behov for eldreomsorg Tilbuds- frekvens (type) Endringer i antall innbyggere etter alder Produk- tivitet (type) Endringer i antall plasser Endringer i ressurs- behov (omsorgstype) Enhets- kostnad Kostnadsendringer (omsorgstype/totalt) Enhets- kostnad

5 Info for gule bokser Befolkningsframskrivinger Bruksfrekvenser
Panda SSB Bruksfrekvenser Antall brukere (per aldersgruppe) ift antall innbyggere Kommunen/Kostra Tilbudsfrekvens (=bruksfrekvens ved kommunalt tilbud) Antall plasser etter alder og omsorgstype Produktivitet Antall årsverk (sysselsatte) per plass og omsorgstype Kostnader Etter omsorgstype eller etter årsverk/sysselsatte

6 SSBs befolkningsframskriving MMMM
Enkel å få tak i Mye brukt i kommuner Harstad ønsket denne skulle brukes Gjennomgått og drøftet Premisser og resultater Nasjonal konsistens Men ikke regional skreddersøm Forhold til Norge og Troms Forhold til andre alternativer MMMM kalles ”referansealternativet” og ”mest realistisk” iflg SSB (Økonomiske analyser 4/2009 og 4/2010)

7 Befolkningsutvikling i Harstad
MMMM: (6,5 %) fra 2010 til 2030

8 Antall eldre i Harstad: 2010=100
Antall eldre: til +2200 (mer enn total befolkningsvekst) I perioden: Sterkere eldrebølge enn Norge

9 Andel eldre fordelt på alder
Sterk vekst – de eldste etter 2020

10 Omsorgsbelastning: Yrkesaktive aldersgruppe i % av totalbefolkn.

11 Eldreomsorg i Harstad Type omsorg Bruksfrekvens Ressursbehov Kostnader
Institusjonsbasert (forenkling) Hjemmebasert Bruksfrekvens Etter alder og omsorgstype Ressursbehov Antall årsverk per plass og omsorgstype Kostnader Beregnet per plass

12 Noen fakta 2009 og premisser for framskrivinger
1241 brukere totalt i Harstad (bruksfrekvens i parentes: 5,3 % totalt) 607 over 80 år (58,4 %) år (10,4 %) 400 under 67 år (2,1 %) Bruksfrekvens institusjon neglisjerbar: satt til 0,0 Målt per innbygger over 80 år gir dette en bruksfrekvens på 120 Årsverksbehov per plass er hhv ca 0,3 og 1,3 Vesentlig høyere kostnader per plass i institutsjon

13 Framskriving aldersfordelte bruksfrekvenser og mmmm

14 Alternative bruksfrekvenser

15 Fordeling av nye brukere på omsorgsform

16 Årsverksbehov og kostnader

17 Hva er forskjellene hvis….
Alle nye brukere fikk hjemme- eller institusjonsbasert omsorg? Illustrerer kommunens ”handlefrihet” med gitte brukerfrekvenser per alder Mye å spare…..

18 Forutsetninger kan bomme….
Befolkningsframskrivinger Ligger fast mot 2030 = MMMM Alternative framskrivinger – og hva med tidshorisonten? Bruk av faste parametere Bruksfrekvenser, ressursbehov og kostnader ligger fast Vil økt levealder føre til økt/redusert omsorgsbehov i kommunen? Investeringsbehov Harstad bygger ut i dag Bærekraftig økonomi? OK økonomi i dag, men økte kostnader og redusert andel innbyggere i yrkesaktiv alder Redusere kostnader per bruker ved bruk av hjemmebasert omsorg Økt skatt, økte rammetilskudd Økt brukerbetaling, økt privatisering Redusert aktivitet på andre områder Effektivisering og produktivitetsvekst

19 Takk for meg!


Laste ned ppt "Eldreomsorg i Harstad mot 2030"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google