Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan 2004-07 -oppdatert versjon pr 11. August 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan 2004-07 -oppdatert versjon pr 11. August 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan 2004-07 -oppdatert versjon pr 11. August 2003

2 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplanen Økonomiplanrulleringen er ment å være den viktigste saken i kommunestyre/formannskap. Vi har forsøkt å lage et overordnet dokument hvor målformuleringer og strategier er viktigere enn tallene. Obligatoriske talloppsett er med – bl.a for å vise handlingsrom og prioriteringer.

3 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Status regnskap pr 31.12.02

4 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene KOSTRA-sammenligning skole 2002

5 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene KOSTRA-sammenligning, pleie og omsorg 2002

6 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene KOSTRA-sammenligning barnevern og sosial 2002

7 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene KOSTRA-sammenligning barnehage 2002

8 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene KOSTRA-sammenligning Kultur 2002

9 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Oppsummering KOSTRA- sammenligning 2002

10 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Oppdatert målstruktur

11 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Strategiske mål 2004-2007 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten 4.Gjennomføre opptrapping jfr b-e tiltakene (prioritere innen disse) 5.Utvikle styringssystemet (BMS, styringskort, brukerundersøkelse, KOSTRA etc)

12 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Strategisk bruk av eiendomsskatten Eiendomsskatt skal på sikt ikke benyttes til drift. Tiltak: Bruk av effektiviseringsgevinster og red. av gjeld (renteutgifter og avdrag) Allerede i 2005/2006 er vi på et nivå hvor en kan si at den del av eiendomsskatten som benyttes til drift, dekker kommunens utgifter til næringsutvikling (næringsselskapet) og kommunale veger/infrastruktur/miljøtiltak. Bygge opp en driftsmargin på 18 mill kr. og avsette en budsjettreserve på 2 mill. kr. pr. år i de etterfølgende år Gjeldsnivå: –Kortsiktig: Ingen økning i kr./innb. (selvkostkap. holdes utenfor) –Langsiktig:Kr./innb. som landsgjennomsnittet Egenandel investeringstiltak bør etter dette være 30 %.

13 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Illustrasjon med tall

14 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Forslag til Strategiske mål 2004-2007 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten 4.Gjennomføre opptrapping jfr a-e tiltakene (prioritere innen disse) 5.Utvikle styringssystemet (BMS, styringskort, brukerundersøkelse, KOSTRA etc)

15 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Regnskap 2002 fordelt på funksjoner

16 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Forslag til nye driftsrammer

17 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Fordeling av rammene

18 Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Rest ramme


Laste ned ppt "Levanger kommune Økonomiplan 2004-07- oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan 2004-07 -oppdatert versjon pr 11. August 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google