Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobil røntgentjeneste Sykehuset Østfold HF Jeanett Lagesen Fagradiograf 94 88 33 02.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobil røntgentjeneste Sykehuset Østfold HF Jeanett Lagesen Fagradiograf 94 88 33 02."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobil røntgentjeneste Sykehuset Østfold HF Jeanett Lagesen Fagradiograf jealag@so-hf.no 94 88 33 02

2 Mobil røntgentjeneste i Østfold  Organisert som 12 mnd. prosjekt  Oppstart 1/9-2011, første pasient 16/9-2011  Tilbys i Sarpsborg og Fredrikstad kommune  15 sykehjem  1000 sykehjemsplasser  3. HF i Norge (etter OUS (2004) og A-Hus (2011))  Utvidelse etter endt prosjektperiode, inkluderer kriminalomsorgen i Østfold fra 2013.  Tilføring av ekstra personell til mobil røntgen 2013.

3 Mobil røntgentjeneste Gevinster (postulerte)  Spare svake (ofte demente) pasienter for unødig syketransport, venting og miljøskifte  Forhindre unødige sykehusinnleggelser  Bidra til økt behandlingsmulighet på sykehjem  Redusere ambulansetransporter  Redusere behov for ledsagerpersonell  Mindre belastning på akuttmottak  Ventetid korridor røntgen

4 Hvordan utføres mobil røntgentjeneste ?  Henvisning pr. telefon eller pr. post  Elektive og (½-) øyeblikkelig hjelp –undersøkelser  Konvensjonelle røntgenundersøkelser  Ekstremiteter og thorax (abdomen, columna)  Ikke utredningsundersøkelser  Undersøkelser blir beskrevet innen kl. 16 samme dag  Ø-hjelp svar med behandlingskrevende funn formidles pr. tlf, samt elektive m/ behandlingskrevende funn)  Polikliniske kontroller etter fraktur? ”Hva gjør jeg når mobil røntgentjeneste ikke er tilgjengelig?” (Sitat sykehjemslege)

5

6 Leverandør: Decotron AS Canon, Mobil DR Dragon Digitalt, ikke trådløst Vekt apparat ca: 100 kg Vekt detektor ca: 3,4 4 kW generator Krever 16 A Maks kV 115 Pris: Kr. ? ??? ???.-

7 Vanligste undersøkelser  Rtg. Thorax ( ca. 50% av undersøkelsene )  Pneumoni  Pleuravæske  Stuvning  Atelektase  Ekstremitetsundersøkelser ( ca. 37% av undersøkelsene )  Traume, frakturmistanke  FCF, hyppigste problemstilling  Øvrige undersøkelser ( ca. 13% av undersøkelsene )  Columna (kompresjonsfraktur)  Abdomen (obstipasjon)

8 Pasient/ -undersøkelsesstatistikk  Utført ca 620 undersøkelser, fordelt på 487 pasienter  206 positive funn, 60 uendret ( ca. 40 % med funn)  Av de 620 us.:  Pneumoni ()  Pleuravæske ()  Stuvning/svikt ()  Fraktur ()  Degenerative forandringer, artrose ()  Annet funn ()  Innleggelser  Antall innleggelser på bakgrunn av funn (34) Antall forhindrede innleggelser (230)  Forhindrede transporter, 339 taxi, 88 ambulanseturer 1 ambulansetur pr.pas: ca. Kr.1000.- + Kr.20 pr.Km 1 liggedøgn pr. pas: ca. Kr. 4500-5000.- avhengig av avd

9

10

11

12

13

14

15 God bildekvalitet

16

17

18

19

20 Erfaringer så langt:  Viktig med god dialog: rekvirent, sykehjem, mobil røntgen.  Behov for informasjon, veiledning nytt for sykehjem.  Rutiner ( egen prosedyreperm er utarbeidet)  Lett tilgjengelig. ”unødvendig bruk av mobil røntgen?”  Apparatet  Improvisasjon  Positivt etisk perspektiv  Arbeidet består av mer enn kun projeksjoner.  Annerledes hverdag  Hyggelig miljø  Mye humor og utfordringer!!


Laste ned ppt "Mobil røntgentjeneste Sykehuset Østfold HF Jeanett Lagesen Fagradiograf 94 88 33 02."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google