Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeanett Lagesen Fagradiograf

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeanett Lagesen Fagradiograf"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jeanett Lagesen Fagradiograf
Mobil røntgentjeneste Sykehuset Østfold HF Jeanett Lagesen Fagradiograf

2 Mobil røntgentjeneste i Østfold
Organisert som 12 mnd. prosjekt Oppstart 1/9-2011, første pasient 16/9-2011 Tilbys i Sarpsborg og Fredrikstad kommune 15 sykehjem 1000 sykehjemsplasser 3. HF i Norge (etter OUS (2004) og A-Hus (2011)) Utvidelse etter endt prosjektperiode, inkluderer kriminalomsorgen i Østfold fra 2013. Tilføring av ekstra personell til mobil røntgen 2013.

3 Mobil røntgentjeneste
Gevinster (postulerte) Spare svake (ofte demente) pasienter for unødig syketransport, venting og miljøskifte Forhindre unødige sykehusinnleggelser Bidra til økt behandlingsmulighet på sykehjem Redusere ambulansetransporter Redusere behov for ledsagerpersonell Mindre belastning på akuttmottak Ventetid korridor røntgen

4 Hvordan utføres mobil røntgentjeneste?
Henvisning pr. telefon eller pr. post Elektive og (½-) øyeblikkelig hjelp –undersøkelser Konvensjonelle røntgenundersøkelser Ekstremiteter og thorax (abdomen, columna) Ikke utredningsundersøkelser Undersøkelser blir beskrevet innen kl. 16 samme dag Ø-hjelp svar med behandlingskrevende funn formidles pr. tlf, samt elektive m/ behandlingskrevende funn) Polikliniske kontroller etter fraktur? ”Hva gjør jeg når mobil røntgentjeneste ikke er tilgjengelig?” (Sitat sykehjemslege)

5

6 Canon, Mobil DR Dragon Leverandør: Decotron AS Digitalt, ikke trådløst
Vekt apparat ca: 100 kg Vekt detektor ca: 3,4 4 kW generator Krever 16 A Maks kV 115 Pris: Kr. ? ??? ???.-

7 Vanligste undersøkelser
Rtg. Thorax (ca. 50% av undersøkelsene) Pneumoni Pleuravæske Stuvning Atelektase Ekstremitetsundersøkelser (ca. 37% av undersøkelsene) Traume, frakturmistanke FCF, hyppigste problemstilling Øvrige undersøkelser (ca. 13% av undersøkelsene ) Columna (kompresjonsfraktur) Abdomen (obstipasjon)

8 Pasient/ -undersøkelsesstatistikk
Utført ca 620 undersøkelser, fordelt på 487 pasienter 206 positive funn, 60 uendret ( ca. 40 % med funn) Av de 620 us.: Pneumoni () Pleuravæske () Stuvning/svikt () Fraktur () Degenerative forandringer, artrose () Annet funn () Innleggelser Antall innleggelser på bakgrunn av funn (34) Antall forhindrede innleggelser (230) Forhindrede transporter, 339 taxi, 88 ambulanseturer 1 ambulansetur pr.pas: ca. Kr Kr.20 pr.Km 1 liggedøgn pr. pas: ca. Kr avhengig av avd

9

10

11

12

13

14

15 God bildekvalitet 

16

17

18

19

20 Erfaringer så langt: Viktig med god dialog: rekvirent, sykehjem, mobil røntgen. Behov for informasjon, veiledning nytt for sykehjem. Rutiner ( egen prosedyreperm er utarbeidet) Lett tilgjengelig. ”unødvendig bruk av mobil røntgen?” Apparatet Improvisasjon Positivt etisk perspektiv Arbeidet består av mer enn kun projeksjoner. Annerledes hverdag Hyggelig miljø Mye humor og utfordringer!!


Laste ned ppt "Jeanett Lagesen Fagradiograf"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google