Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansebygging i sykehjemsmedisin Med vekt på sykehjemslegens rolle Seminar i sykehjemsmedisin, Ål kulturhus 7. september 2010 Robert Tunestveit Fastlege,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansebygging i sykehjemsmedisin Med vekt på sykehjemslegens rolle Seminar i sykehjemsmedisin, Ål kulturhus 7. september 2010 Robert Tunestveit Fastlege,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansebygging i sykehjemsmedisin Med vekt på sykehjemslegens rolle Seminar i sykehjemsmedisin, Ål kulturhus 7. september 2010 Robert Tunestveit Fastlege, Ål Hallingforsk Allmennmedisinsk utdanningsutvalg, Dnlf

2 Noen utfordringer: fleire og multimorbide pasienter økende andel demente økende krav om aktiv behandling i sykehjem unødvendige sykehusinnleggelser ? avstand til spesialisthelsetjenesten

3 Sykehjemslegens roller Utvidet allmennlegetjeneste Liasonfunksjon overfor spesialisthelsetjenesten Besitter og formidler av kunnskap i en ellers lite kunnskapsrettet organisasjon ”Eier” av medisinske prosedyrer og systemer Fortolker av medisinske forhold mellom pasient,pårørende og organisasjon

4 Klinisk kompetanse sykehjemspasienter har en gjennomsnitlig levetid på under to år god og rask lindring ofte bedre enn ellers korrekt diagnostikk og behandling sykehjemslegen må beherske oppstart og kontinuering av behandling som ellers er spesialisthelsetjenestens ansvar

5 Kvalitet ved livets avslutning –legen og personalet må saman ha opparbeidet kompetanse og trygghet i samhandlingen rundt terminalpleien –legens rolle er å understøtte de enkelte situasjonene og være aktiv når det blir vanskelig –smertelindring og annen symptomlindring er sentrale elementer –gode rutiner slik at personalet vet kva de skal gjøre er sentralt –legen må være tilgjengelig også utenfor ordinær kontortid

6 Medikamentell behandling sykehjemspasienter bruker gjennomsnitlig 7 faste medikamenter medikamentbruk bidrar til sykelighet og dødelighet å redusere unødig, uhensiktsmessig og skadelig medikamentbruk er en stor utfordring

7 Kvalifiserte sykehusinnleggelser sykehusinnleggelser ikkje alltid et gode liggesår, konfusjon, sykehusinfeksjoner og uhensiktsmessig behandling er en del av problemet gevinsten ved behandling i sjukehus ofte liten eller negativ i forhold til å bli på sykehjemmet med en kompetent sykehjemslege som behandler utvidet krav til kompetanse hos lege og personale kompetansen må også ha en slik dimensjon at også miljøet,pårørende og pasienten føler seg trygg på at behandling lokalt er mest tjenelig

8 Pedagogisk kompetanse for hver lege er det om lag 100 andre ansatte alle har mere eller mindre velbegrunnede meninger om kva som er best for den enkelte pasient det krever tid,arbeid, tydelighet og pedagogiske evner å konvergere de mange meninger mot en akseptert felles oppfatning legen må også være villig til å revurderer egne synspunkter alternativet er et umulig arbeidsmiljø i hele organisasjonen sykehjemslegen må kontinuerlig erkjenne dette som en svært viktig oppgåve

9 Systemteknisk kompetanse sykehjemslegen må ”eie” medisinsk faglige prosedyrer og rutiner andre kan ha bidratt i etableringen, men legen må helt og fullt vite og kommunisere at : slik skal det være her! avvik må rapporteres og hånteres dersom legen ikkje er tydelig på dette området, forvitrer systemet ! dersom ikkje den med størst kompetanse understøtter dette arbeidet, vil få andre gjøre det.

10 Sosial kompetanse sentral i samhandling med pårørende opparbeides for de fleste ved øvelse, erfaring og modning systematisk kommunikasjonstrening ? kompetanse i kommunikasjon om vanskelige tema må vi ha !

11 Ledelseskompetanse legen er ikkje sjefen ! om sykehjemmet skal utvikle sin rolle som medisinsk institusjon, må legens synspunkter finne veien inn i organisasjonens ledelse legen må posisjonere seg og kommunisere slik at han/hun rutinemessig blir spurt, hørt og sett legen må derfor ha et minimum av ledelsesmessig kompetane, være faglig trygg og by på seg selv!

12 Myndighetene målsetning: antall årsverk for sykehjemsleger skal økes med 50% behov for kvalitetsheving i alders- og sykehjemsmedisin turnusleger har obligatorisk sykehjemstjeneste Samhandlingsreformen

13 Legeforeningen Sykehjemsmedisin som kompetanseområde: videreutdanning frå fleire spesialiteter ferdighets- og kunnskapskrav tjenestekrav strukturerte opplæringstilbud

14 Sykehjemslegene selv selv ta tak i myndighetenes krav om mere kvalitet og kompetanse tettere dialog med kommunene om rammebtingelser og utvikling av arbeidet som sykehjemslege mye fart i feltet gir gode muligheter til å forme fag og rolle ! Tiden moden for et Forum for sykehjemsmedisin i Hallingdal?


Laste ned ppt "Kompetansebygging i sykehjemsmedisin Med vekt på sykehjemslegens rolle Seminar i sykehjemsmedisin, Ål kulturhus 7. september 2010 Robert Tunestveit Fastlege,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google