Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Norsk 101 Fonologi – del 1 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

2 Ulike innfallsvinkler til språket
System grammatikk morfologi (ord) syntaks (setninger) fonologi (lyder) semantikk (betydning) Bruk kommunikasjon, tekst pragmatikk (språkbruk, ytringer) semiotikk (tegn, mening) Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

3 Ulike innfallsvinkler til grammatikken
Deskriptiv grammatikk Beskrivende: slik språket er Normativ grammatikk Regulerende: slik språket bør være Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

4 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Fonetikk vs. fonologi Fonetikk Taleorganene (artikulatorisk fonetikk) Fonologi Lyder i et bestemt språk Hvordan lyder bidrar til å danne mening Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

5 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Ting du ikke visste at du lurte på, men som fonologien kan gi deg svar på… Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

6 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Gap opp og si AAA Hvorfor ber tannlegen deg om å si akkurat lyden /a/? AAA Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

7 Mmm, schjempe-go-slurp-mat!
Hvorfor er det både uhøflig og uhensiktsmessig å snakke med mat i munnen? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

8 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hvorfor er noen norske ord vanskeligere enn andre å uttale for utlendinger? Er dette et hos eller et hus? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

9 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Hvordan kan vi høre forskjell på ordet sola og Sola (flyplass) når det (tilsynelatende) er det samme ordet? Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

10 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Taleorganene Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

11 Beskrivelse av lydsystemet
Fonem NB! Fonem er ikke det samme som bokstav Allofon Minimalt par Hovedinndeling av lydene Vokaler, konsonanter og diftonger Stemte og ustemte lyder Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

12 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Lydproduksjon Artikulasjonssted Leppelyder Leppe-tannlyder Tannlyder/gomlyder Bakgomlyder Hardganelyder Bløtganelyder Drøvellyder Strupehodelyder Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

13 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Lydproduksjon Artikulasjonsmåte Eksplosjonslyder Neselyder Friksjonslyder Affrikater (eksplosjonslyd + friksjonslyd) L-lyder R-lyder Flikker og flapper Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

14 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold
Fonotaks og prosodi Stavelser (fonotaks) Stavelseskjerne STU-DENT Opptakt Rim (kjerne + koda) Harmonisk stavelse Ordtrykk STU-DENT Tonem SKRIVER (verb) SKRIVER (subst.) GRISK Opptakt Rim Kjerne Koda G R I S K Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google