Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Norsk 101 Fonologi – del 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Norsk 101 Fonologi – del 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Norsk 101 Fonologi – del 1

2 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Ulike innfallsvinkler til språket System  grammatikk morfologi (ord) syntaks (setninger) fonologi (lyder) semantikk (betydning) Bruk  kommunikasjon, tekst pragmatikk (språkbruk, ytringer) semiotikk (tegn, mening)

3 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Ulike innfallsvinkler til grammatikken Deskriptiv grammatikk  Beskrivende: slik språket er Normativ grammatikk  Regulerende: slik språket bør være

4 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Fonetikk vs. fonologi Fonetikk  Taleorganene (artikulatorisk fonetikk) Fonologi  Lyder i et bestemt språk  Hvordan lyder bidrar til å danne mening

5 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Ting du ikke visste at du lurte på, men som fonologien kan gi deg svar på…

6 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Hvorfor ber tannlegen deg om å si akkurat lyden /a/? AAA Gap opp og si AAA

7 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Hvorfor er det både uhøflig og uhensiktsmessig å snakke med mat i munnen? Mmm, schjempe- go-slurp-mat!

8 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Hvorfor er noen norske ord vanskeligere enn andre å uttale for utlendinger? Er dette et hos eller et hus?

9 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Hvordan kan vi høre forskjell på ordet sola og Sola (flyplass) når det (tilsynelatende) er det samme ordet?

10 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Taleorganene

11 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Beskrivelse av lydsystemet Fonem NB! Fonem er ikke det samme som bokstav Allofon Minimalt par Hovedinndeling av lydene  Vokaler, konsonanter og diftonger  Stemte og ustemte lyder

12 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Lydproduksjon Artikulasjonssted  Leppelyder  Leppe-tannlyder  Tannlyder/gomlyder  Bakgomlyder  Hardganelyder  Bløtganelyder  Drøvellyder  Strupehodelyder

13 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Lydproduksjon Artikulasjonsmåte  Eksplosjonslyder  Neselyder  Friksjonslyder  Affrikater (eksplosjonslyd + friksjonslyd)  L-lyder  R-lyder  Flikker og flapper

14 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Fonotaks og prosodi Stavelser (fonotaks)  Stavelseskjerne STU-DENT  Opptakt  Rim (kjerne + koda) Harmonisk stavelse Ordtrykk STU-DENT Tonem SKRIVER (verb) SKRIVER (subst.) GRISK Opptakt Rim Kjerne Koda G R I S K


Laste ned ppt "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Norsk 101 Fonologi – del 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google