Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentrale begrep i fonologien. Hva hører til fonologien? Fonologi LydsystemetFonotaksProsodi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentrale begrep i fonologien. Hva hører til fonologien? Fonologi LydsystemetFonotaksProsodi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentrale begrep i fonologien

2 Hva hører til fonologien? Fonologi LydsystemetFonotaksProsodi

3 Lydsystemet Viktige begrep:  fon  allofon  fonem  minimale par  foneminventar

4 Lydsystemet forts. Språklydene deles i to hovedgrupper 1.Vokallyder 2.Konsonantlyder

5 Beskrivelsen av vokallyder går ut fra Tungas plassering (horisontalt) Tungas plassering (vertikalt) fremrebakretranghalvtranghalvåpenåpen Leppenes stilling rundeturundet

6 Vokalfirkanten Vokalfirkanten er et system for å beskrive vokalene ut fra tungas høyeste punkt ved uttalen.

7 Vokalsystemet i norsk

8 Hva er typisk norsk? Karakteristisk for vokalsystemet i norsk i forhold til mange andre språk er: – Mange vokalfonemer – En sterk konsentrasjon av vokaler i det trange fremre hjørnet av vokalfirkanten – Flere rundete fremre vokaler i tillegg til de urundete – Ordskillende forskjell mellom lange og korte vokaler

9 Konsonantlydene beskrives ut fra: stemthet artikulasjonsstedartikulasjonsmåte  labialer  labiodentaler  dentaler/alveolarer  retroflekser  palataler  velarer  uvularer  glottaler  plosiver  nasaler  frikativer  vibranter  slaglyder  Stemte lyder  Ustemte lyder

10 Konsonantene

11 Typiske trekk ved konsonantuttalen Typisk for norsk er: – aspirerte eksplosjonslyder (plosiver) i tillegg til de uaspirerte – mange bakgomlyder (postalveolarer/retroflekser),bl.a. tjukk -l – mange friksjonslyder (frikativer), bl.a kj-lyden

12 Fonotaks Fonotaks dreier seg om regler for hvordan vi kan kombinere språklyder i en stavelse Sentrale begrep: Kjerne Stavelsesfremlyd Stavelsesutlyd Harmonisk stavelse To nyttige eksempelord: ”sprelskt” (viser norsk stavelsesstruktur på sitt mest kompliserte) ”plask ”( eksempel på harmonisk stavelse)

13 Prosodi ordprosodi setningsprosodi trykktonelag (tonehøyde) kvantitet setningsrytme (trykkmønster) intonasjon (tonehøyde)

14 Hvorfor kan mangelfull beherskelse av det norske fonologiske systemet føre til problemer ved opplæring i lesing og skriving? I tidlig skriving er det avgjørende å kunne lytte ut enkeltlyder i ord siden norsk bygger på det ortofone prinsippet

15 Uttaleferdighetene i en mellomspråksfase Uttale har høy prestisje/ er viktig i folks bevissthet God uttale kan skjule manglende kunnskaper på andre språkområder

16 Hvilke trekk ved norsk fonologi kan være vanskelige for personer med et annet morsmål enn norsk? Vokallydene Norsk har flere vokaler enn de fleste språk – vanskelig å lytte ut språklyder man ikke har selv Mange trange, fremre lyder Betydningsskille mellom lange og korte vokaler ( skaper også problemer i skrift)

17 Hvilke trekk ved norsk fonologi kan være vanskelige for personer med et annet morsmål enn norsk? Konsonantlydene – Ofte færre problemer – kj-lyden er uvanlig Fonotaks – tre konsonanter foran stavelseskjernen er uvanlig Prosodi – Trykk og tonelag


Laste ned ppt "Sentrale begrep i fonologien. Hva hører til fonologien? Fonologi LydsystemetFonotaksProsodi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google