Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold GLSM - grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Introduksjonsforelesning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold GLSM - grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Introduksjonsforelesning."— Utskrift av presentasjonen:

1 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold GLSM - grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Introduksjonsforelesning

2 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Hvorfor GLSM? Større fokus på grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i allmennlærerutdanningen Samsvar med læreplanens fokus på grunnleggende ferdigheter Tverrfaglig fokus – både i matematikk og norsk skal både nye språk og metaspråk læres Skriftspråksopplæringen starter (for noen) før skolestart, og den fortsetter også etter de første årene på skolen Dessuten…

3 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold … Språk er inngangsporten til  å tilegne seg informasjon og kunnskap  å delta i kulturen  å kommunisere med andre  å kunne tenke og å kunne forstå verden  å oppleve fantasiverdener/ å kunne forestille seg noe  å uttrykke egen identitet  å kunne uttrykke meningene sine Vi utvikler språkkompetansen vår hele livet!

4 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Forventninger… Første skoledag

5 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold GLSM - sentrale begreper Semiotikk Multimodalitet Grunnleggende ferdigheter Literacy (identifisere, forstå, tolke, skape, kommunisere) Lesing og skriving – hva er det? Strategier Metoder IKT-basert undervisning

6 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Semiotikk Semiotikk: vitenskapen om ulike tegnsystemer  skrift  bilder/tegninger  matematiske symboler/tegn Multimodal/sammensatt tekst  lyd/musikk  film Tegn- forbindelse mellom uttrykk og innhold  Tegnet viser til noe annet enn seg selv  Tegnet er arbitrært (tilfeldig) 5 = IIIII = kjærlighet Per =

7 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Semiotikk – å lære tegnsystemer Ulike typer tegn (C. S. Peirce)  Ikoniske tegn: Likhet mellom tegn og representert objekt  Indeksikalske tegn: Nærhet mellom tegn og representert objekt. Tegnet peker mot objektet.  Symboler: Konvensjonell sammenheng mellom tegn og representert objekt (sosial overenskomst) Denotasjon (hovedbetydning, ordboksdefinisjon) og konnotasjon (bibetydninger) fem 5

8 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Det alfabetiske prinsipp - veien fra fonem til grafem og tilbake Metaspråklig bevissthet Bokstavinnlæring  Førstehåndserfaring  Farge, størrelse, taktilitet  ”Min” bokstav Første skoledag Å lage bokstaver med kroppen Læring av skriftspråket

9 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Leseutviklingsfaser og -strategier Lesing av kontekst (pseudo-lesing) Helordslesing – visuelt minnebilde Fonologisk lesing (indirekte vei) Ortografisk lesing (direkte vei) Er det bare barn som benytter seg av kontekst- lesing og fonologisk lesing?

10 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Hva er lesekompetanse? Lesing som avkoding x forståelse  Avkoding (teknisk side ved lesingen, gjenkjenne ord)  Forståelse (refleksjon, tolkning, trekke ut mening) Kunnskapsløftet: lesing er både ferdighet og kulturell kompetanse  Ferdighet jf. avkoding  Kulturell kompetanse (sjangerforståelse, kontekstkunnskap, erfaringer, skjemaaktivering) I tillegg…det å være en god leser innebærer også å være kreativ og kritisk og motivert og nysgjerrig og å være villig til å prøve og feile.

11 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Hva er skrivekompetanse?skrivekompetanse Produksjonskompetanser  kunne beherske skriveredskaper (tastatur, håndskrift)  kunne utvikle ideer, kunne bearbeide tekst, kunne publisere tekst Språk- og tekstkompetanse  kunne språkkoder (tegnsetting, grammatikk, betydning)  kunne sjangre/skjemaer  ha sosial kompetanse  kunne strukturere  kunne konstruere ”tekstverdener” (jf. kontekst)  ha multimodal kompetanse (inkl. kunnskaper om layout)  beherske metakommunikasjon Forutsetninger for utvikling  være motivert, ha et formål med skrivingen  ha gode holdninger til skriving  ha gode læringsstrategier (f.eks prøve og feile)  ha en bestemt selvoppfatning

12 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Skriveutviklingsfaser Skriverabling Bokstavutforsking Helordsskriving Fonologisk skriving Ortografisk skriving Objektperspektivering d b


Laste ned ppt "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold GLSM - grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Introduksjonsforelesning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google