Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Språksystem og språkbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Språksystem og språkbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Språksystem og språkbruk

2 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språk og virkelighet

3 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Hva er språk? Hvordan lærer barn språksystemet? Hvordan lærer barnet språkbruk?

4 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold System og bruk System  grammatikk fonologi (lyder) morfologi (ord) syntaks (setninger) semantikk (betydning) Bruk  kommunikasjon, tekst pragmatikk (språkbruk, ytringer) semiotikk (tegn, mening)

5 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språktilegnelse som samspill

6 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Språk, tekst og kontekst Kommunikasjonssituasjon (tid, sted, deltakere, medium) Kultur (normer, verdier, verdenssyn) Ytring / tekst mæmmæmmæmmæm

7 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Lydproduksjon

8 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Fonologisk utvikling Lære system av språklyder og lydproduksjon Fonemer  vokaler  konsonanter  minimale par (hest/best, fine/Line, rar/tar, sur/lur) Utvikling  vokalisering (1 mnd)  systematisering av lyder (6 mnd)  viljestyrt lydproduksjon (10-12 mnd)

9 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Fonologisk utvikling Utfordringer  mestring av uttale (f.eks friksjonslyder og konsonantforbindelser) Løsninger  utelating av lyd  erstatning av lyd  tillegg av lyd  ombytting av lyder

10 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Morfologisk utvikling Lære ordoppbygning og ordbøyning Morfemer  leksikalske  grammatiske Utvikling  ordsamling, oppfattelse av ord som uanalyserte helheter (1-2 år)  tilegnelse av system (2-3 år)  ordlaging (3-8 år)

11 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Morfologisk utvikling Utfordringer  å ikke kunne mange nok ord  å vite hvor ordgrensene går Løsninger  ”verbing” og ”substantiving” saks (subst.) - sakse (verb) for ordet klippe rulle (verb) - ruller (subst.) for ordet kjevle  lage sammensatte ord

12 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Syntaktisk utvikling Lære å sette sammen ord til setninger og lære å bygge ut setningsledd Syntaks (setning, subjekt, verbal, objekt) Utvikling  Enkeltord (situasjonsavhengig betydning)  Toordsytringer (18 mnd) mangel på funksjonsord (konjunksjoner, preposisjoner)  Treordsytringer (3 år) utbygging av ledd behov for syntaktisk kompleksitet

13 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Syntaktisk utvikling Utfordringer  Passivkonstruksjoner Hunden ble jaget av katten  Handlingsrekkefølge Dere kan få is etter at dere har ryddet opp lekene

14 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Begrepsutvikling Tegnet: uttrykk, betydning og referent /sau/ +

15 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Fra signal til tegn

16 09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold


Laste ned ppt "09.07.2014Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Barns språkutvikling Språksystem og språkbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google