Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fonologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fonologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fonologi

2 Spunk - Et nytt ord, sa Pippi og så på Tommy og Annika som om hun først nå fikk øye på dem. – Et splitter splatter nytt ord - Hva for er ord? sa Tommy - Et meget godt ord, sa Pippi. – Et av de beste jeg har hørt. - Si det da, sa Annika. - Spunk, sa Pippi triumferende.

3 - Spunk? sa Tommy - hva betyr det? - Hvis jeg bare visste det, sa Pippi. - Det eneste jeg vet er at det ikke betyr støvsuger. - Hvem er det egentlig som fant på fra begynnelsen hva ordene skulle bety, undret Tommy seg på.

4 - Antagelig en haug med professorer, sa Pippi
- Antagelig en haug med professorer, sa Pippi. – Og sannelig er folk rare! Tenk for noen ord de finner på. ”Balje” og ”treplugg” og ”hyssing” og slikt noe – ingen kan jo skjønne hvor de får det fra. Men ”spunk” som virkelig er et godt ord, det lar de ganske enkelt være å finne på.

5 To spørsmål Har Pippi rett? Er ”spunk” ”et meget godt ord”?
Og hva har ”spunk” med fonologi å gjøre?

6 Hva er fonologi? Fonologi er studiet av hvordan språklydene og andre uttaletrekk fungerer som elementer i språksystemet Vi skiller gjerne mellom: Lydsystemet (ordskillende enheter/fonemer) Fonotaks (regler for hvordan lydene kan kombineres til stavelser) Prosodi ( musikalske sidene ved uttalesystemet som rytme og tonegang)

7 Hvorfor er det viktig at lærerstudenter har gode kunnskaper i fonologi?
Grunnleggende lese- og skriveopplæring Stimulere barns språkutvikling Oppdage talevansker Norsk som andrespråk Utforsking av språkvarianter

8 Er språlydene det samme som ”uttalen av bokstavene”
Absolutt IKKE! Hva slags forhold er det mellom tale- og skriftspråket?

9 Hvordan er forholdet mellom grafem(bokstavtegn) og fonem (språklyd) i disse eksemplene:

10 Taleorganene

11 Vokalfirkanten Vokalfirkanten er et system for å beskrive vokalene ut fra tungas høyeste punkt ved uttalen

12 Vokalsystemet i norsk

13 Norsk har ingen offisiell uttalenorm

14 Sammenlikning av vokalsystemet i norsk og serbisk/bosnisk/kroatisk

15 Hva er typisk norsk? Karakteristisk for vokalsystemet i norsk i forhold til mange andre språk er: Mange vokalfonemer En sterk konsentrasjon av vokaler i det trange fremre hjørnet av vokalfirkanten Flere rundete fremre vokaler i tillegg til de urundete Ordskillende forskjell mellom lange og korte vokaler

16 Diftonger

17 Konsonantene

18 Typiske trekk ved konsonantuttalen
Typisk for norsk er: aspirerte eksplosjonslyder (plosiver) i tillegg til de uaspirerte mange bakgomlyder (postalveolarer/retroflekser),bl.a. tjukk -l mange friksjonslyder (frikativer), bl.a kj-lyden

19 Xhosa http://www.youtube.com/watch?v=31zzMb3U0iY&feature=related


Laste ned ppt "Fonologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google