Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligløsninger for enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligløsninger for enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligløsninger for enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver, KS

2

3 Bosetting av enslige mindreårige siste 20 år

4 Bosetting enslige mindreårige 2009/10

5 Situasjonen Asylmottak: plasser i mottak enslige mindreårige Bosetting Opprinnelig bosettingstall : Justert bosettingsbehov : 680 Vedtak pr 1.5: ca 750 plasser - 43 kommuner har svart nei (329 plasser) - 65 kommuner har ikke svart

6 Reduksjon i tallene, men fortsatt en utfordring å nå målet i år Stor innsats i boliganskaffelse i 2009 Avventer ny bosetting til det blir ledige plasser i eksisterende bofellesskap, hybler. Våger ikke bygge opp mange nye botilbud, usikkert mht fremtidig behov – ankomstene går ned. Tiltak under barnevernet medfører ansettelser, målgruppa går ut av tiltaket v 18, 20 eller23- ! Viktig å planlegge for boløsninger som kan brukes av andre grupper

7 Hvem er de enslige mindreårige? 2009 Afghanistan 378 Sri Lanka 48 Somalia 43 Irak 41 Eritrea 40 Andre (14 nasjonaliteter) 56 Bosatte

8 Hvem er de… 80 % er mellom 15 og 17 år De øvrige 20% er hovedsaklig år 80% er gutter hvorfor? -Større risiko å sende jenter -Gutter er mer utsatt for å bli vervet som soldat -I noen sit. må guttene klare seg selv fra 15 års alderen (Afghanistan;hvis mor er gift påny) Ungdom med ressurser Ungdom med traumer, tap og savn

9 Hvem skal bosettes nå ? 272 bosettingsklare 1.5: ALDER: - 45 er under 15 år fra 15 til 17 BAKGRUNN: Afghanistan: 80%, Eritrea 10% Andre 10%

10 Fra ankomst til kommune 15 – 17 år Transittmottak: 5- 7 dager -1. avhør og legesjekk Mottak for enslige mindreårige: -Ankomst - Vedtak om opphold/avslag: 3 – 8 mnd? -Vedtak - Bosetting i kommune : 3 mnd (målet) -Kartlegging -IMDi har ansvaret for bosetting til kommune

11 For de under 15 år Rett til omsorgsenter for enslige mindreårige som drives av BUF-direktoratet Det utarbeides en oppfølgingsplan Etter oppholdstillatelse: BUF-etat har ansvaret for å bosette i kommuner

12 I kommunen: Flyktningkontor eller barnevern ?? Barnevernstiltak tom 18år, 20år, 23år? Flyktningkontoret 3 år, 5 år etter bosetting? Når kontakten med det offentlige opphører er det viktig å ha etablert kontakt med voksne støttepersoner/nettverk

13 Plasseringer av enslige mindreårige I fosterhjem (vanligvis de yngste) Hos familie fra hjemlandet Institusjon Bofellesskap - med tilsyn 24 timer i døgnet - med tilsyn deler av døgnet 3 – 6 ungdommer

14 Bolig med oppfølging: - bofellesskap med oppfølgingstjeneste (barnevern eller flyktningkontor) -Hybel med vertsfamilie og oppfølgingstjeneste -Hybel med oppfølging fra flyktningkontoret. Folkehøyskole

15 Hybel med vertsfamilie og oppfølgingstjeneste Eks Trondheim Husvert som leier ut hybel -Må ha sosial kompetanse ift å gi ungdommen trygghet og støtte.Nært samarbeid med miljøterapeut og barnevern -½ fosterhjemsgodtgjørelse -Tettere oppfølging, voksenkontakt -Ungdommen får innsikt i norske familier -Integrering i lokalmiljøet, idrett, frititdsaktiviteter -Språktrening Oppfølging av miljøterapeut

16 Hvem kan få hybel med vertsfamilie? Personer som Har et særskilt behov for voksenkontakt, er engstelig for å bo alene/sove alene, savner egen familie, har behov for trygghet og faste rammer, har behov for terapeutisk behandling som følge av traumer o.a.. trenger ekstra veiledning på enkeltområder i bosituasjon Tiltaket er spesielt rettet mot selvstendige EM i aldersgruppen 16 – 18 år, som trenger særlig trygghet og støtte under bosetting.

17 Utfordringer Hvordan finne gode husverter nettverk framfor annonsering Hvordan matche riktig ungdom til husvert

18 Rapport fra NTNU Bosetting av enslige voksne flyktninger - utfordringer og muligheter for rask og god bosetting Konklusjon: -Kommunen bør utarbeide og bruke boligsosiale handlingsplaner aktivt -Flyktningtjenesten bør inngå forpliktende samarbeid med boligforvaltningen for å utnytte Husbankens virkemidler bedre -Husbanken bør i større grad involveres ved bygging eller rehabilitering av boliger -Husbankens boligtilskudd bør økes fra 20-40% -Bostøtten bør økes

19 Hva er viktig ved plassering av enslige mindreårige Individuelle behov – ikke pakkeløsninger Hvem skal bo sammen i bofellesskap? God oppfølging – selvstendiggjøring Botrening Voksenkontakt Alder – en del er eldre enn de gir seg ut for

20 Tilskuddsordninger ved bosetting av enslige mindreårige 2010 satser Integreringstilskudd: over 5 år årlig v grunnskolealder (skole) Enslig mindreårig tilskudd gis tom året personen fyller 20 Redusert egenandel ved barnevernsvedtak: Utgifter over kr refunderes Økt boligtilskudd til 40% for e m med oppfølgingsbehov.

21 Integreringstilskuddet : År 1: ( barn ) År 2: År 3: År 4: År 5: ( barn )

22 Eks: årlig tilskudd over 5 år ÅR 1: kr År 2: = År 3: = År 4: = År 5: = Til sammen =kr * Avhengig av botid år 1

23 Tilskudd til funksjonshemmede Engangstilskudd på Inntil kr årlig i 5 år utvidet til også å omfatte atferd Tilskudd til ressurskrevende brukere Dekker 80% av utgifter ut over

24 Hvordan bidra til rask bosetting? Husbankens virkemidler: inntil 40% tilskudd ved kjøp av boliger til enslige mindreårige med oppfølgingsbehov. - bør gjelde alle enslige mindreårige (bostøtte gis ikke til personer under 18 år) - Ha et godt samarbeid mellom flyktning- og boligavd. Frigjøre kommunale boliger Leie av boliger - eneboliger kan brukes som bofellesskap - hybler Folkehøgskole med besøkshjem i ferier

25 Tilbakemeldinger fra mottak og kommuner som bosetter enslig m. Ikke barn, men ungdom En del har behov for ekstra tiltak som følge av traumer, men Mange er ressurssterke Bedre resultater enn andre unge enslige Ikke nødvendigvis store barnevernstiltak Kun 1/3 av em under barnevernet frem til 2008 Alderstesting. Yngre em i mottak/kommuner i dag. Flere ”overårige” tidligere Ikke samme problemer som andre barnevernsbarn, men flyktningspesifikke problemstillinger som traumer og savn av venner familie,

26 Det de trenger er utdanning! Foto: Colourbox


Laste ned ppt "Boligløsninger for enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google