Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie

2

3 Ernæring One can not think well love well sleep well
if one has not dined well Virginia Wolf

4 Klinisk ernæring En god næringsstatus er en forutsetning
ikke bare for optimal resistens mot infeksjoner og trauma, men også for optimal effekt av medisinsk og kirurgisk behandling Professor dr.med Arvid Wretlind

5 Klinisk ernæring Det er lett å vedlikeholde en god næringstilstand,
men vanskelig og tidkrevende å gjenopprette normal næringstilstand hos en feilernært pasient. Professor dr.med Arvid Wretlind

6 Hva skal ernæringen inneholde?
Fett Protein (i parenteral ernæring: Aminosyrer) Karbohydrater Fettløselige vitaminer (A, D, E, K) Vannløselige vitaminer (B, C) Elektrolytter/Mineraler (Na, K, Cl, Ca, P, Mg) Sporstoffer (Fe, Zn, Cu, F, m.fl) Vann

7 Vitaminbehov Vannløselige vitaminer vit C immunsystem, sårtilheling
vit B metabolismen, hemoglobindannelsen Fettløselige vitaminer vit A syn, vekst, cellevekst, immunsystemet vit D mineralhomeostasen vit E antioksidant vit K koagulasjon

8 Sporelementbehov Jern hemoglobindannelse
Zink metabolisme, sårtilheling, appetitt vekst, immunsystem Selen antioksidant krom,mangan, molybden, fluor, jod, kobber

9 Kalorier Kalor = varme Kalori – måleenhet for varmemengde
Anvendes for å gi næringsverdien i matvarer 1 cal = 4,186 Joule 1 kcal = 1000 cal

10 Energibehov Normalt sengeleie 28 kcal/kg/d
Oppegående/normalt post op 30 kcal/kg/d Traume/Sepsis kcal/kg/d Alder < 30 år % Alder > 70 år % Hver grad C over %

11 Ernæringsterapi “administrasjonsvei”
Ikke behov for ernæringsstøtte Behov for ernæringsstøtte Kan spise Kan ikke spise Passasje i GI-trakt Ikke passasje i GI-trakt Vanlig sykehuskost Ernærings drikker Sonde ernæring TPN Sonde ernæring Parenteral ernæring

12 Ernæringsterapi Hvem? Kan ikke spise Kan ikke spise tilstrekkelig
- bevisstløshet - paralyse av svelg - obstruksjon - passasjehinder i øvre GI Kan ikke spise tilstrekkelig - malabsorpsjon - underernæring - kort tarm - store traumer Vil ikke spise - kjemoterapi - strålebehandling - anorexia nevrosa

13 Ernæring på sykehus Enteral ernæring Parenteral ernæring

14 Problemstilling I Pasienten kan spise, men ikke tilstrekkelig for å dekke sitt daglige kaloribehov Næringsdrikker

15 Fresubin energy fibre Drink
melkebasert laktosefri glutenfri fiberholdig Et næringstilskudd ved høyt behov for energi og protein og/eller for fiber Fiberholdig,men mild i smaken og lett å drikke når fiberinntaket ellers er lavt

16 ProvideXtra Drink Et fruktig alternativ ved redusert apetitt
juicebasert appetittstimulerendemelkeproteinfri fettfri Et fruktig alternativ ved redusert apetitt fettmalabspsjon melkeproteinintoleranse Et næringstilskudd for alle med behov for det. Ikke fullverdig.

17 Behovet for ernæring i sykehus
Opptil 60% av eldre hospitaliserte pasienter er underernært (McWhirter og Pennington 94;Sullivan et al 99). God ernæringsterapi gir raskere rehabilitering og mindre komplikasjoner (Chima et al 1997; Covinsky et al 1999; Hall et al 2000).

18 Næringsdrikker - problem
Kun 47 % av foreskreven mengde næringsdrikk bli konsumert av pasienten. Nutritional supplementation:How much do people drink Peake JH. The proceedings of the Nutrition Society.1998:57;94A Hvordan serveres drikkene?

19

20 Problemstilling II Pasienten får av ulike årsaker ikke i seg vanlig mat eller næringsdrikker Sondeernæring Ernæring tilføres via GI tractus

21 Ernæring - tarmen Tarmen er et levende organ og skal ernæres direkte
så sant det er gjennomførbart

22 Fresenius Kabis enterale ernæringskonsept
Fleksibelt Letthåndterlig Ressurssparende

23 Fresubin EasyBag Hensiktsmessig Volum: 500 ml, 1000ml
Kan henge 24 timer i romtemperatur Unikt lukket system Indre membran Minimal risiko for kontaminering 1

24 Hygiene Aseptisk teknikk ved håndtering av sondeløsning og ernæringssett Ernæringsløsning, aspireringssprøyte og sett skiftes hver 24. time OBS munnhygiene

25 Riktig sondeernæring er viktig
Pasient Ingen metabolske forstyrrelser Ingen malabsorbsjon Alvorlig malabsorbsjon Metabolske forstyrrelser Høymolekylær sykdomspesifikk diett Høymolekylær standard diett Lavmolekylær diett Normalt kcal behov Høyt kcal behov Til barn Fettmalabsorpsjon Diabetes Intensiv Peptid Fresubin original Fresubin energy Frebini Fresubin HP energy Diaben Reconvan Survimed OPD fibre fibre

26 Fresubin® original fibre
Sondeløsningen til langtidspasienten med normalt energi- og proteinbehov 1500 ml gir 1500 kcal 1500 ml gir 57 g protein 1500 ml dekker dagsbehovet for vitaminer, mineraler og sporelementer 1500 ml dekker dagsbehovet for fiber Benyttes til pasienter med normal fordøyelse og absorpsjon, men som ikke kan eller vil spise selv

27 Sondeløsningen til kortidspasienten
Fresubin® energy Sondeløsningen til kortidspasienten med høyt energi- og proteinbehov, ved volum- eller væskerestriksjon 1500 ml gir 2250 kcal 1500 ml gir 84 g protein 1500 ml dekker dagsbehovet for vitaminer, mineraler og sporelementer Benyttes til pasienter med normal fordøyelse og absorpsjon, men som ikke kan eller vil spise selv

28 Sondeløsningen for pasienten
Fresubin® HP energy Sondeløsningen for pasienten med HØYT PROTEIN OG ENERGIBEHOV og/eller FETTMALABSORPSJON 60% av fettet er lettabsorberbart (MCT) Anvendes ved for eksempel stråleskadet tarm, ileumreseksjon

29 Sondeløsningen for pasienten
Survimed OPD Sondeløsningen for pasienten med REDUSERT ABSORPSJONSEVNE Lettabsorberbart protein og fett (peptider og 60 % MCT) Fullverdig i 2000 ml Anvendes ved - helproteinintoleranse - malabsorpsjon - jejunal sonding - skåning av pancreas

30 Sondeløsningen for den
Diaben Sondeløsningen for den diabetiske pasient 1500 ml gir 1350 kcal 1500 ml gir 60 g protein 1500 ml dekker dagsbehovet for fiber Enumettede fettsyrer er hovedenergikilden Anvendes til pasienter som har dårligkontrollert blodglukose

31 Fresubin® 1200 complete Sondeløsningen for den
inaktive eller immobile pasient 1500 ml gir 1200 kcal 1500 ml gir 60 g protein 1500 ml dekker dagsbehovet for vitaminer, mineraler og sporelementer 1500 ml dekker dagsbehovet for fiber Anvendes til pasienter med lavt energibehov for å sikre inntaket av vitaminer, mineraler og sporelementer

32 Administrering av sondeernæring
Kontinuerlig eller bolusdoser

33 Administrering av sondeernæring
Kontinuerlig tilførsel skal benyttes etter faste og etter parenteral ernæring - start forsiktig (10-20 ml/t) Ved sondeernæring direkte i tynntarmen skal kontinuerlig administrering alltid benyttes

34 Atrofi I Manglende mat i tarmen (faste eller TPN)
Tarmmucosa atrofierer Mulig fare for bakteriell translokasjon, dvs. overgang av bakterier fra tarm til blodbanen sepsis multiorgan failure

35 Atrofi II 10% av ernæringsregimet gitt som sondeernæring er nok til å vedlikeholde tarmens integritet

36 Komplikasjoner Vær i forkant - forebygg og observer tegn til utvikling av komplikasjoner Diarè: I de fleste tilfellene har diarèen ikke noe å gjøre med enteral ernæring. Reduser hastighet, romtemperatur, motilitetssenkende med. (eks.Imodium), laktobasiller (eks.Cultura), fiberrike løsninger

37 Andre komplikasjoner Obstipasjon: obs.væskebalanse, ev.fiber
Kvalme/ oppkast: sjekk mengde i ventrikkel ofte, finn frem til pasientens toleranse, ev. smerte eller kvalmestillende Aspirasjon: Mest fryktet komplikasjon og den hyppigste. Kontroll av sondeposisjon, sengeleie, for mye i ventrikkelen. Finn grunnårsaken!

38 Ernæringssonder

39 Freka-PEG PEG - Perkutan endoskopisk gastrostomi Ch 15

40 Freka PEG

41 Percutan Endoskopisk Gastrostomi
Unngå irritasjon i svelg og spiserør Redusere aspirasjonsfare Diskret Liten komplikasjonsrisiko Når stomien er dannet Port

42 Problemstilling III Pasienten kan av ulike årsaker ikke nyttiggjøre seg helt eller delvis av sondeernæring Parenteral ernæring Ernæring tilføres via venene

43 Kabiven ® 3 – kammerpose Separate kamre for glukose, Vamin
(aminosyrer) og Intralipid (fett) Oppbevares i romtemperatur Holdbar i 24 måneder

44 Kabiven Energi Volum Protein Indikasjon 900 kcal 1026 ml 34 g
Supplement 1400 kcal 1540 ml 51 g Lavt ernæringsbehov 1900 kcal 2053 ml 68 g Basalt ernæringsbehov 2300 kcal 2566 ml 85 g Forhøyet ernæringsbehov Osmolalitet 1230 mosm / kg vann

45 Fordeler ved perifer administrasjon
Lettere og raskere oppstart Venflon legges på avdelingen Kan anvendes til en større pasientgruppe Færre komplikasjoner Ingen risiko i relasjon til CVK anleggelse Mindre risiko for infeksjon Billigere Tidsbesparende (sykepleietid, CVK innleggelse m.m)

46 Kabiven Peripheral Energi Volum Protein Indikasjon 1000 kcal 1440 ml
Supplement 1400 kcal 1920 ml 45 g Lavt ernæringsbehov 1700 kcal 2400 ml 57 g Basalt /(lavt)ernæringsbehov Osmolalitet 830 mosm / kg vann

47 Maksimum infusjonshastigheter
Glukose 0,25 g / kg / time Aminosyrer 0,1 g / kg / time Fett 0,15 g / kg / time Max. 2,6 ml Kabiven/kg/time svarer til 0,25 g glukose - 0,09 g aminosyrer - 0,1 g fett / kg/ time Max. 3,7 ml Kabiven Peripheral/kg/time svarer til 0,25 g glukose - 0,09 g aminosyrer - 0,1 g fett / kg / time

48 IMSC April 1-2, 1998 Kabiven 3-kammerpose Består av Vamin (aminosyrer), Intralipid (fett) og glukose med elektrolytter 4 størrelser til sentral bruk (Kabiven mosm/kg) 3 størrelser til perifer bruk (Kabiven Peripheral mosm/kg) Per Larsén 1

49 Brukerveiledning Kabiven

50 Brukerveiledning Kabiven

51 HUSK! Vitaminer og sporelementer! Soluvit Vitalipid Tracel
Først da er det fullverdig ernæring!!!

52 Glutamin Studier viser: Energisubstrat for tynntarmceller
Redusere efflux av aminosyrer fra skjelettmuskulatur Viktig for immunforsvaret Hindre atrofi av tarmmucosa Ikke med i vanlige/standard TPN løsninger, men kan nå blandes i TPN løsninger i form av et dipeptid (Dipeptiven Ala-Gln, Glavamin Gly-Gln)

53 Hvordan forebygge tromboflebitt
Anvend aseptisk teknikk Velg et tynt kateter Fastgjør venflon sikkert Skift venflon og infusjonssted daglig Unngå infusjon av blandinger med høy osmolalitet (ikke over 900 mosm/kg) Unngå infusjon av blandinger med pH under 5

54 Ernæringsterapi Hvordan?
Ikke enten eller - men både og ! Kombiner Parenteral & Enteral ernæring

55 Ernæring i hjemmet Sondeernæring Parenteral ernæring – HPN
(Hjemme parenteral ernæring) Samme hjelpemidler som på sykehus Pumpe og bæresystem spesielt viktig – mobil pasient

56 HPN – Hjemme parenteral ernæring
Kort tarm Innflammatorisk tarmsykdom (Mb. Chron, Ulcerøs colitt) Obstruksjoner/passasjehinder i GI-tractus Stråleskadet tarm Cancer Malabsorpsjon

57 Ernæring Husk at ernæringen ikke er gitt før pasienten har fått den i seg og beholdt den!!!

58 Takk for meg!


Laste ned ppt "Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google