Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie Ernæring One can not think well love well sleep well if one has not dined well Virginia Wolf.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie Ernæring One can not think well love well sleep well if one has not dined well Virginia Wolf."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie

3

4 Ernæring One can not think well love well sleep well if one has not dined well Virginia Wolf

5 Klinisk ernæring En god næringsstatus er en forutsetning ikke bare for optimal resistens mot infeksjoner og trauma, men også for optimal effekt av medisinsk og kirurgisk behandling Professor dr.med Arvid Wretlind

6 Klinisk ernæring Det er lett å vedlikeholde en god næringstilstand, men vanskelig og tidkrevende å gjenopprette normal næringstilstand hos en feilernært pasient. Professor dr.med Arvid Wretlind

7 Hva skal ernæringen inneholde? Fett Protein (i parenteral ernæring: Aminosyrer) Karbohydrater Fettløselige vitaminer (A, D, E, K) Vannløselige vitaminer (B, C) Elektrolytter/Mineraler (Na, K, Cl, Ca, P, Mg) Sporstoffer (Fe, Zn, Cu, F, m.fl) Vann

8 Vitaminbehov Vannløselige vitaminer vit C immunsystem, sårtilheling vit B metabolismen, hemoglobindannelsen Fettløselige vitaminer vit As yn, vekst, cellevekst, immunsystemet vit D mineralhomeostasen vit E antioksidant vit K koagulasjon

9 Sporelementbehov Jernhemoglobindannelse Zinkmetabolisme, sårtilheling, appetitt vekst, immunsystem Selenantioksidant krom,mangan, molybden, fluor, jod, kobber

10 Kalorier Kalor = varme Kalori – måleenhet for varmemengde Anvendes for å gi næringsverdien i matvarer 1 cal = 4,186 Joule 1 kcal = 1000 cal

11 Energibehov Normalt sengeleie 28 kcal/kg/d Oppegående/normalt post op 30 kcal/kg/d Traume/Sepsis 30-35 kcal/kg/d Alder < 30 år + 10 % Alder > 70 år - 10 % Hver grad C over 37 + 10 %

12 Ernæringsterapi “administrasjonsvei” Ikke behov for ernæringsstøtte Behov for ernæringsstøtte Vanlig sykehuskost Kan spiseKan ikke spise Ernærings drikker Passasje i GI-trakt Ikke passasje i GI-trakt Sonde ernæring TPN Parenteral ernæring Sonde ernæring

13 Ernæringsterapi Hvem? Kan ikke spise - bevisstløshet - paralyse av svelg - obstruksjon - passasjehinder i øvre GI Kan ikke spise - bevisstløshet - paralyse av svelg - obstruksjon - passasjehinder i øvre GI Vil ikke spise - kjemoterapi - strålebehandling - anorexia nevrosa Vil ikke spise - kjemoterapi - strålebehandling - anorexia nevrosa Kan ikke spise tilstrekkelig - malabsorpsjon - underernæring - kort tarm - store traumer Kan ikke spise tilstrekkelig - malabsorpsjon - underernæring - kort tarm - store traumer

14 Ernæring på sykehus Enteral ernæring Parenteral ernæring

15 Problemstilling I Pasienten kan spise, men ikke tilstrekkelig for å dekke sitt daglige kaloribehov Næringsdrikker

16 Fresubin energy fibre Drink Et næringstilskudd ved høyt behov for energi og protein og/eller for fiber melkebasert laktosefri glutenfri fiberholdig Fiberholdig,men mild i smaken og lett å drikke når fiberinntaket ellers er lavt

17 ProvideXtra Drink Et næringstilskudd for alle med behov for det. Ikke fullverdig. juicebasert appetittstimulerende melkeproteinfri fettfri Et fruktig alternativ ved redusert apetitt fettmalabspsjon melkeproteinintoleranse

18 Behovet for ernæring i sykehus Opptil 60% av eldre hospitaliserte pasienter er underernært (McWhirter og Pennington 94;Sullivan et al 99). God ernæringsterapi gir raskere rehabilitering og mindre komplikasjoner (Chima et al 1997; Covinsky et al 1999; Hall et al 2000).

19 Næringsdrikker - problem Kun 47 % av foreskreven mengde næringsdrikk bli konsumert av pasienten. Nutritional supplementation:How much do people drink Peake JH. The proceedings of the Nutrition Society.1998:57;94A Hvordan serveres drikkene?

20

21 Problemstilling II Pasienten får av ulike årsaker ikke i seg vanlig mat eller næringsdrikker Sondeernæring Ernæring tilføres via GI tractus

22 Ernæring - tarmen Tarmen er et levende organ og skal ernæres direkte så sant det er gjennomførbart

23 Fresenius Kabis enterale ernæringskonsept Fleksibelt Letthåndterlig Ressurssparende

24 Fresubin EasyBag Hensiktsmessig Volum: 500 ml, 1000ml Kan henge 24 timer i romtemperatur –Unikt lukket system –Indre membran –Minimal risiko for kontaminering

25 Hygiene Aseptisk teknikk ved håndtering av sondeløsning og ernæringssett Ernæringsløsning, aspireringssprøyte og sett skiftes hver 24. time OBS munnhygiene

26 Ingen metabolske forstyrrelser Ingen malabsorbsjon Pasient Normalt kcal behov Metabolske forstyrrelser Alvorlig malabsorbsjon Høymolekylær standard diett Høymolekylær sykdomspesifikk diett Lavmolekylær diett Høyt kcal behov Til barn DiabetesIntensivPeptid Fresubin original Fresubin energy Frebini Fresubin HP energy Diaben Reconvan Survimed OPD fibre fibre Riktig sondeernæring er viktig Fettmalabsorpsjon

27 Sondeløsningen til langtidspasienten med normalt energi- og proteinbehov  1500 ml gir 1500 kcal  1500 ml gir 57 g protein  1500 ml dekker dagsbehovet for vitaminer, mineraler og sporelementer  1500 ml dekker dagsbehovet for fiber Fresubin ® original fibre  Benyttes til pasienter med normal fordøyelse og absorpsjon, men som ikke kan eller vil spise selv

28 Fresubin ® energy S ondeløsningen til kortidspasienten med høyt energi- og proteinbehov, ved volum- eller væskerestriksjon  1500 ml gir 2250 kcal  1500 ml gir 84 g protein  1500 ml dekker dagsbehovet for vitaminer, mineraler og sporelementer  Benyttes til pasienter med normal fordøyelse og absorpsjon, men som ikke kan eller vil spise selv

29 S ondeløsningen for pasienten med HØYT PROTEIN OG ENERGIBEHOV og/eller FETTMALABSORPSJON  60% av fettet er lettabsorberbart (MCT) Fresubin ® HP energy  Anvendes ved for eksempel stråleskadet tarm, ileumreseksjon

30 Survimed OPD S ondeløsningen for pasienten med REDUSERT ABSORPSJONSEVNE  Lettabsorberbart protein og fett (peptider og 60 % MCT)  Fullverdig i 2000 ml  Anvendes ved - helproteinintoleranse - malabsorpsjon - jejunal sonding - skåning av pancreas

31 Diaben S ondeløsningen for den diabetiske pasient  1500 ml gir 1350 kcal  1500 ml gir 60 g protein  1500 ml dekker dagsbehovet for fiber  Enumettede fettsyrer er hovedenergikilden  Anvendes til pasienter som har dårligkontrollert blodglukose

32 Fresubin ® 1200 complete S ondeløsningen for den inaktive eller immobile pasient  1500 ml gir 1200 kcal  1500 ml gir 60 g protein  1500 ml dekker dagsbehovet for vitaminer, mineraler og sporelementer  1500 ml dekker dagsbehovet for fiber  Anvendes til pasienter med lavt energibehov for å sikre inntaket av vitaminer, mineraler og sporelementer

33 Administrering av sondeernæring Kontinuerlig eller bolusdoser

34 Administrering av sondeernæring Kontinuerlig tilførsel skal benyttes etter faste og etter parenteral ernæring - start forsiktig (10-20 ml/t) Ved sondeernæring direkte i tynntarmen skal kontinuerlig administrering alltid benyttes

35 Atrofi I Manglende mat i tarmen (faste eller TPN) Tarmmucosa atrofierer Mulig fare for bakteriell translokasjon, dvs. overgang av bakterier fra tarm til blodbanen sepsis multiorgan failure

36 Atrofi II 10% av ernæringsregimet gitt som sondeernæring er nok til å vedlikeholde tarmens integritet

37 Komplikasjoner Vær i forkant - forebygg og observer tegn til utvikling av komplikasjoner Diarè: I de fleste tilfellene har diarèen ikke noe å gjøre med enteral ernæring. Reduser hastighet, romtemperatur, motilitetssenkende med. (eks.Imodium), laktobasiller (eks.Cultura), fiberrike løsninger

38 Andre komplikasjoner Obstipasjon: obs.væskebalanse, ev.fiber Kvalme/ oppkast: sjekk mengde i ventrikkel ofte, finn frem til pasientens toleranse, ev. smerte eller kvalmestillende Aspirasjon: Mest fryktet komplikasjon og den hyppigste. Kontroll av sondeposisjon, sengeleie, for mye i ventrikkelen. Finn grunnårsaken!

39 Ernæringssonder

40 Freka-PEG PEG - Perkutan endoskopisk gastrostomi Ch 15

41 Freka PEG

42 Percutan Endoskopisk Gastrostomi -Unngå irritasjon i svelg og spiserør -Redusere aspirasjonsfare -Diskret -Liten komplikasjonsrisiko -Når stomien er dannet -Port

43 Problemstilling III Pasienten kan av ulike årsaker ikke nyttiggjøre seg helt eller delvis av sondeernæring Parenteral ernæring Ernæring tilføres via venene

44 Kabiven ® 3 – kammerpose Separate kamre for glukose, Vamin (aminosyrer) og Intralipid (fett) Oppbevares i romtemperatur Holdbar i 24 måneder

45 Kabiven EnergiVolumProteinIndikasjon 900 kcal1026 ml34 gSupplement 1400 kcal1540 ml51 gLavt ernæringsbehov 1900 kcal2053 ml68 gBasalt ernæringsbehov 2300 kcal2566 ml85 gForhøyet ernæringsbehov Osmolalitet 1230 mosm / kg vann

46 Fordeler ved perifer administrasjon Lettere og raskere oppstart Venflon legges på avdelingen Kan anvendes til en større pasientgruppe Færre komplikasjoner –Ingen risiko i relasjon til CVK anleggelse –Mindre risiko for infeksjon Billigere –Tidsbesparende (sykepleietid, CVK innleggelse m.m)

47 EnergiVolumProteinIndikasjon 1000 kcal1440 ml34 gSupplement 1400 kcal1920 ml45 gLavt ernæringsbehov 1700 kcal2400 ml57 gBasalt /(lavt)ernæringsbehov Osmolalitet 830 mosm / kg vann Kabiven Peripheral

48 Maksimum infusjonshastigheter Glukose 0,25 g / kg / time Aminosyrer 0,1 g / kg / time Fett 0,15 g / kg / time Max. 2,6 ml Kabiven/kg/time –svarer til 0,25 g glukose - 0,09 g aminosyrer - 0,1 g fett / kg/ time Max. 3,7 ml Kabiven Peripheral/kg/time –svarer til 0,25 g glukose - 0,09 g aminosyrer - 0,1 g fett / kg / time

49 Kabiven 3-kammerpose Består av Vamin (aminosyrer), Intralipid (fett) og glukose med elektrolytter 4 størrelser til sentral bruk (Kabiven - 1230 mosm/kg) 3 størrelser til perifer bruk (Kabiven Peripheral - 830 mosm/kg)

50 Brukerveiledning Kabiven

51

52 HUSK! Vitaminer og sporelementer! Soluvit Vitalipid Tracel Først da er det fullverdig ernæring!!!

53 Glutamin Energisubstrat for tynntarmceller Redusere efflux av aminosyrer fra skjelettmuskulatur Viktig for immunforsvaret Hindre atrofi av tarmmucosa Ikke med i vanlige/standard TPN løsninger, men kan nå blandes i TPN løsninger i form av et dipeptid (Dipeptiven Ala-Gln, Glavamin Gly-Gln) Studier viser:

54 Hvordan forebygge tromboflebitt Anvend aseptisk teknikk Velg et tynt kateter Fastgjør venflon sikkert Skift venflon og infusjonssted daglig Unngå infusjon av blandinger med høy osmolalitet (ikke over 900 mosm/kg) Unngå infusjon av blandinger med pH under 5

55 Ernæringsterapi Hvordan? Ikke enten eller - men både og ! Kombiner Parenteral & Enteral ernæring

56 Ernæring i hjemmet Sondeernæring Parenteral ernæring – HPN (Hjemme parenteral ernæring) Samme hjelpemidler som på sykehus Pumpe og bæresystem spesielt viktig – mobil pasient

57 HPN – Hjemme parenteral ernæring Kort tarm Innflammatorisk tarmsykdom (Mb. Chron, Ulcerøs colitt) Obstruksjoner/passasjehinder i GI-tractus Stråleskadet tarm Cancer Malabsorpsjon

58 Ernæring Husk at ernæringen ikke er gitt før pasienten har fått den i seg og beholdt den!!!

59 Takk for meg!


Laste ned ppt "Fresenius Kabi AS Marianne Nordlie Ernæring One can not think well love well sleep well if one has not dined well Virginia Wolf."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google