Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON HAR ALVORLIG PROGNOSE: SE ALGORITME NESTE BILDE Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON HAR ALVORLIG PROGNOSE: SE ALGORITME NESTE BILDE HNT- Sykehuset Levanger SEPSIS/ ALVORLIG SEPSIS Gyldig fra 2011.11.15 Vers.nr: 4.1 Side 1 av 3 Godkj: Arne Mehl EQS Dok. ID 6484. SL- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis Utskriftsdato:23.06.2014 V/ FORVERRING NORMALE Triage SIRS/ sepsis på sengepost • BT/ puls minst hver 4. t •Temperaturkontroll hver 4. t •Respirasjonsfrekvens min. hver 4. t •Sjekk bevissthetsnivå •Kontroll av diurese •Nye blodprøver etter 12 timer Triage SIRS/ sepsis på sengepost • BT/ puls minst hver 4. t •Temperaturkontroll hver 4. t •Respirasjonsfrekvens min. hver 4. t •Sjekk bevissthetsnivå •Kontroll av diurese •Nye blodprøver etter 12 timer SEPSISKRITERIER: 1.Tachycardi >90 slag/min 2.Respirasjonsfrekvens >20/min eller PCO 2 <4,3kPa 3.Temperatur 38 o C 4.LPK 12x10 9. OBS ved lave verdier Behandlende lege kontakter Vakthavende anestesilege Call 9953-1/ Tlf 8409 (Hele døgnet) Sykepl. kan evt. kontakte anestesilege direkte Behandlende lege kontakter Vakthavende anestesilege Call 9953-1/ Tlf 8409 (Hele døgnet) Sykepl. kan evt. kontakte anestesilege direkte Mistanke om, eller klinisk sikker infeksjon NEI JA Start triage SIRS/Sepsis Observasjonsskjema Start triage SIRS/Sepsis Observasjonsskjema SEPSIS MED AKUTT ORGANDYSFUNKSJON •Syst. BT 40 mmHg •SaO 2 <90% med oksygentilførsel via nesebrille •Redusert bevissthet •Diurese <0,5 ml/kg/time •TPK <100x10 9 •S-Laktat > 3 mmol/L Sjekk på akutt organdysfunksjon Oransje triage: legetilsyn innen 20 min 1. Straks O 2 2 venekanyler Start Ringer Ac 2. Ta nødvendige microbiologiske og klinisk kjemiske prøver 3. Start evt. antibiotika 4. Finn og saner evt. kirurgisk fokus Oransje triage: legetilsyn innen 20 min 1. Straks O 2 2 venekanyler Start Ringer Ac 2. Ta nødvendige microbiologiske og klinisk kjemiske prøver 3. Start evt. antibiotika 4. Finn og saner evt. kirurgisk fokus Ved minimum 1 tegn på organdysfunksjon >Rød triage. Legetilsyn straks

2

3 Behandle organdysfunskjon Respirasjonssvikt. •CPAP/ BIPAP på maske. Hvis sirkulatorisk stabil •Intubasjon/ respirator. Hvis sirkulatorisk ustabil Nyresvikt •Vurder kontinuerlig hemofiltrasjon eller hemodialyse. Blødning •Transfusjon til Hgb 7-9 g/100ml •Trombocyttkonsentrat ved TPK < 20x10 9 •Vurder Octaplas Behandle organdysfunskjon Respirasjonssvikt. •CPAP/ BIPAP på maske. Hvis sirkulatorisk stabil •Intubasjon/ respirator. Hvis sirkulatorisk ustabil Nyresvikt •Vurder kontinuerlig hemofiltrasjon eller hemodialyse. Blødning •Transfusjon til Hgb 7-9 g/100ml •Trombocyttkonsentrat ved TPK < 20x10 9 •Vurder Octaplas Hvis ikke tidligere utført: •Invasiv BT- måling •CVK •Evt Echo Cor. •Eventuelt PICCO •Fortsett væskebehandling til SV ikke stiger mer. •Vasopressor hvis MAP < 65 mmHg. NORADRENALIN. Ved stort behov for Noradrenalin (>0,5 microg/kg/min) vurder Vasopressin 0,01-0,04 Units/min •Hvis S V O 2 < 70% Vurder blodtransfusjon ved Hgb < 10 g/100ml Vurder Dobutamin 2,5 microg/kg/min. (Max 20 microg/kg/min) Hvis ikke tidligere utført: •Invasiv BT- måling •CVK •Evt Echo Cor. •Eventuelt PICCO •Fortsett væskebehandling til SV ikke stiger mer. •Vasopressor hvis MAP < 65 mmHg. NORADRENALIN. Ved stort behov for Noradrenalin (>0,5 microg/kg/min) vurder Vasopressin 0,01-0,04 Units/min •Hvis S V O 2 < 70% Vurder blodtransfusjon ved Hgb < 10 g/100ml Vurder Dobutamin 2,5 microg/kg/min. (Max 20 microg/kg/min) HNT- Sykehuset Levanger SEPSIS/ ALVORLIG SEPSIS Gyldig fra 2011.11.15 Vers.nr: 4.1 Side 2 av 3 Godkj: Arne Mehl EQS Dok. ID 6484. SL- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis Utskriftsdato:23.06.2014 NEI Hypotensiv pasient (Syst BT  90mmHg MAP  65 mmHg) Hypotensiv pasient (Syst BT  90mmHg MAP  65 mmHg) JA NEI Initial væskebehandling Ringer Ac. eller NaCl 0,9% 500-1000 ml hver 30. minutt hvis ikke tegn på væskeoverbelastning Oksygenbehandling. Vurder videre væskebehandling etter 2 liter Initial væskebehandling Ringer Ac. eller NaCl 0,9% 500-1000 ml hver 30. minutt hvis ikke tegn på væskeoverbelastning Oksygenbehandling. Vurder videre væskebehandling etter 2 liter Fortsatt hypotensjon? BEHANDLINGSMÅL ETTER 6 TIMER: •MAP- middel arterietrykk ≥ 65 mmHg •S v O 2 - sentralvenøs oksygenmetning ≥ 70 % •Urinproduksjon > 0,5 ml/kg/time

4 SUPPLERENDE BEHANDLING •Lavdose steroider •Til pasienter som trenger Noradrenalin > 0,2 microg/kg/min til tross for adekvat væskebehandling •SOLUCORTEF® 50mg x 4 iv i 7 dager + eventuelt FLORINEF® 50 microg x 1 i sonde •Insulinbehandling •INSULIN HUMALOG® iv infusjon. Hold S-glucose < 8,3 mmol/L. (Se egen prosedyre)Se egen prosedyre •Vurder profylakse mot dyp venetrombose •KLEXANE® 20-40 mg sc hvis ikke kontraindikasjoner •Alternativt kan kompressjonsstrømper benyttes •Kombinasjon av begge ved høy risiko SUPPLERENDE BEHANDLING •Lavdose steroider •Til pasienter som trenger Noradrenalin > 0,2 microg/kg/min til tross for adekvat væskebehandling •SOLUCORTEF® 50mg x 4 iv i 7 dager + eventuelt FLORINEF® 50 microg x 1 i sonde •Insulinbehandling •INSULIN HUMALOG® iv infusjon. Hold S-glucose < 8,3 mmol/L. (Se egen prosedyre)Se egen prosedyre •Vurder profylakse mot dyp venetrombose •KLEXANE® 20-40 mg sc hvis ikke kontraindikasjoner •Alternativt kan kompressjonsstrømper benyttes •Kombinasjon av begge ved høy risiko HNT- Sykehuset Levanger SEPSIS/ ALVORLIG SEPSIS Gyldig fra 2011.11.15 Vers.nr: 4.1 Side 3 av 3 Godkj: Arne Mehl EQS Dok. ID 6484. SL- Identifisering, overvåking og behandling av sepsis Utskriftsdato:23.06.2014


Laste ned ppt "Minst 2 av 4 kriterier for sepsis Diskuter: Bredspektret antibiotikabehandling Videre behandlingsopplegg Overflytting intensiv SEPSIS MED ORGANDYSFUNKSJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google