Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv

2 Langtidsfrisk forankring
Arbeidet er forankret både politisk og administrativt, gjennom vedtak i AMU, administrasjonsutvalget og kommunestyret. Arbeidet er også forankret i arbeidsmiljøloven § 1-1 hvor det pålegger arbeidsgivere et ansvar å ” sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon”….

3 Helsefremmende og langtidsfrisk kommune er ikke et prosjekt
Et helhetssyn i organisasjonen Vi jobber for å skape en god kultur Skal inn i prosedyrer ,verktøy med mer Utdannet 20 prosessveiledere ( ledere, rådgivere , hovedvernombud, hovedtillitsvalgt, rådmann ) Dette er en lang prosses år . Dette er ikke en forandring men, en forbedring av det vi har i dag.

4 Langtidsfrisk filosofi
Hvordan er det som best ? Finn et svar sammen ,finne en felles strategi for veivalget og deretter komme dit i fellesskap,det er grunnsteinen i metoden vi arbeider etter.

5 MENING EFFEKTIVITET Helhetssyn Holdbarhet Humanbiologi Hederlighet
Helsefremmende Horisontsøkende MENING HELSE EFFEKTIVITET LØNNSOMHET eks turnus Hederlighet etikk og moral stå for det man gjør Helsefremmende hva for muligheter og godt kan forsterkes Horisont søkende ”spane” se inn i horisonten hva kan skje hva kommer til og skje. har et helhetssyn på arbeid og balanse mellom arbeid og fritid. Hva mener vi med et helhetssyn ,hva betyr det for oss. Humanbiologi- menneskers vilkår i arbeidslivet kropp og sjel eks turnus 5 H:er når det er som best! Med utgangspunkt i de forutsetninger vi har! Helhetssyn (økonomi, individ- organisasjon-samfunn, arbeidsliv-privatliv) Holdbarhet (økonomi, økologi, energi, samfunnsstruktur, arbeidsmiljø, ansvarsfullt) Humanbiologi (menneskets vilkår i arbeidslivet, menneskets vilkår i livet, livsfasepolitikk, eks turnus) Helsefremmende ( Forsterke det friske for et helsefremmende liv, livslyst og arbeidslyst, suksefaktorer) Horisontsøkende (innovasjoner, kreativitet, langsigtighet, fremtidsrettet)

6 Snu oppmerksomheten fra sykefravær til helse og nærvær
Fire fremtredende helsefaktorer i organisasjonen : Bevisst organisasjon : Verdigrunnlag og mål er kjent og akseptert. Kreativt miljø/ åpent arbeidsklima Basert på tillit og respekt – man duger som den man er Høyt undre taket, godfotteorien, det er lov og gjøre feil. Fremmende lederskap Medarbeideren er sett, hørt og behøvd Og gitt de beste forutsetninger Fremmende medarbeiderskap Gitt/ tatt myndighet og ansvar.

7 Fremmende Lederskap Fremmende Medarbeiderskap
Lederskap og medarbeiderskap er hverandres forutsetninger Fremmende Lederskap Åpent arbeidsklima Fremmende Medarbeiderskap

8 Fremmende medarbeiderskap

9 Fremmendeprinsippet:
Det er ikke hvordan jeg har det som preger tilværelsen min, men hvordan jeg tar det. Vi ser mulighetene og ikke problemene - hvordan skal det være når det er som best Den som ikke klarer det,får hjelp Man godtas for den man er. Gjør det beste ut av medarbeiderne dine Gjør det beste ut av lederen din.

10 Her vises en balanse som vi trenger mellom belastende og oppbyggende faktorer Hvis arbeid, Trening MÅ faktorer er i balanse med søvn kosthold hvile rekreasjon , trim…. Ved overbelastning kan vi få et forløp med dårligere yte evne på alle områder begge veier bar søvn og hvile gir undrestimulering som menneske må du ta hensyn til de oppbyggende faktorene for å kunne ha det bra. Harmoni= motivasjon, sosialt nettverk og identitet 10

11

12

13 Rehabliliteringspotensialet minker raskt
Rehabiliteringspotensial, % 100 80 60 40 20 100 65 Plagene endres under sykmeldingen – kompleksiteten øker Etter 6 måneder er det bare 40 % som kommer tillbake på jobb 40 dager Kilde: SVENSKT NÄRINGSLIV 13 13

14 Sykdom og helse er ikke enten eller, men ligger på en glidende skala
DIMISJONERT UT FRA AT VI IKKE ALLTID ER 100% HELSE FRISK IKKE FRISK IKKE SYK HVA SKAL TIL FOR AT VI (VIL OG KAN) KOMME PÅ JOBB NÅR VI KAN? Det er biologisk faktum at vi mennesker blir syke influlensa magekatar,vi brekker beinet ,iblant for vi ganske enkelt et sammenbrud. Det er tatt en rekke vitenskaplige tester i skandinavia disse viser at biologisk syklighet hos en gjennomsnitlig gruppe mennesker ligger intervallet 2 til 4 % dette re altså normalt2-4%Hvis fraværet er på under 2% kan det være grunner til å mistenke mdarbeidere for å gå på jobb når de burde vært hjemme.det er forbedrings potensiale blant både syke og friske dels ved at man kvitter seg med ”oversykfraværet over 4% dels ved at men beder helsen til dem som er på jobben. 10?% av sykefraværet = landsgjennomsnittet. 2-4% sykefravær = syklighetenEn rekke vitenskapelige undersøkelser i skandinaviske land har påvist at en ”normal” biologisk sykelighet hos en gjennomsnittelig gruppe mennesker ligger i intervallet 2-4 prosent. Dette betyr at det ligger et stort potensial i å satse på å redusere sykefravær, dette vil gi positive økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver og ikke minst positive menneskelige konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. Langtidsfrisk er et konsept – en ledelsesmetode – som fokuserer på helsefremmende arbeid slik at man øker trivsel og arbeidsglede og dermed forebygger sykefravær. Gjennomgående i metoden er at man hele tiden stiller spørsmål om hvordan det skal være når det er som best, og deretter jobber mot dette. En del kritiske suksessfaktorer må være på plass dersom en skal lykkes i økt nærvær i hht denne metoden: Felles verdigrunnlag og tydelige mål Kreativt miljø med stor takhøyde Konstruktivt/fremmende lederskap Konstruktivt/fremmende medarbeiderskap Åpent arbeidsklima med basis i verdier som delaktighet, respekt, tillit, medbestemmelse, arbeidsglede SYK

15 TILLIT ARBEIDSGIVER - ARBEIDSTAKER
KOMME PÅ JOBB NÅR JEG KAN VÆRE HJEMME NÅR JEG MÅ KOM HELLER MED DINE 60 % FRISKE ENN Å VÆRE HJEMME MED DINE 40 % SYKE Vi ønsker å bidra til å skape et så godt arbeidsmiljø at ansatte også når de ikke er helt på topp, velger å gå på jobb fordi her er det så godt å være og et fellesskap å trives i.

16 Arbeidsglede - den viktigste nærværsgrunnen
Arbeidsglede oppstår når arbeidet er meningsfylt og "flyter" framover takket være vår personlige innsats Oppstår i samspillet mellom leder, medarbeider og ”kunde”: - Opplevelsen av å lykkes - Opplevelsen av å være ønsket - Opplevelsen av å være sett Arbeidsglede gir indre motivasjon

17 Den helsefremmende metoden
Hva er vi gode på? 1. Hvordan er det når det er som best? 2. Hva er dagens situasjon? 3. Hvilke tiltak? Hva er dermed nødvendig å gjøre Metoden fremmer løsningsfokus og er mulighetsorientert Begynner reisen mot målet i det at man begynner å bruke metoden Sikter mot de beste løsningene Er ofte mulige å oppnå med eksisterende forutsetninger Bygge en kultur som gir medarbeiderne de besteforutsetningene for å gjøre en god jobb

18 MENING 1.MÅL/VISJON Hvordan skal det være når det er som best? BØR
er det nå? 3.Hva trengs av tiltak? Handlingsplan VELG 4. Gjennomfør forbedring GJØR 5. Evaluer, reflekter, feire fremgang EVALUER

19 HELSE

20 Hovedårsaker til langtidsfravær og uførhet kan
forebygges 1. Muskelskjelettlidelser 2. Psykiske lidelser Forebyggende og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen • Fysisk aktivitet

21 Hovedutfordringer for folkehelsen framover
• Inaktivitet • Vektøkning • Livsstilssykdommer En norsk 40 åring veier i dag fem kg mer enn en 40 åring rundt 1985.Over halvparten av norske åringer er over vektige ut fra statens helseorganisjon definisjon til grunn

22 Å velge rett……………

23 Hvordan er ditt arbeidsmiljø når det er som best?

24 Historien om fjell geitene
Livets leksjon nr 1 Det var en gang en gjeng med fjellgeiter... … som skulle opp…

25 opp på et høyt fjell

26 Pang – der gikk starten

27 Mange hadde samlet seg for å heie på dem……..

28 Ærlig talt: Ingen av tilskuerne trodde at geitene
ville klare å nå toppen av fjellet. Hele tiden hørte geitene slikt som: "Åh, så krevende! Så farlig! De kommer sikkert ALDRI til å nå frem.” eller: "Veldig små sjanser til å lykkes! Fjellet er altfor høyt!"

29 Geitene begynte å avbryte, en etter en…
- bortsett fra noen få…

30 Folkemengden fortsatte å rope: "Det er altfor krevende
Folkemengden fortsatte å rope: "Det er altfor krevende!!! Ingen vil klare det!"

31 Alle geitene ble trøtte og ga opp.
Bortsett fra en liten stabukk som klatret høyere og høyere… Han VILLE rett og slett ikke gi seg!

32 ! Etter stor innsats kom den vesle stabukken til topps - som den
eneste! !

33 ? Nå ville alle vite hvordan han hadde klart å
gjennomføre en slik bragd ?

34 Da viste det seg at vinneren var DØV!!!!

35 Lærdommen er: Lytt aldri til folk som er negative og pessimistiske.
De kan ta fra deg dine mål, verdier og drømmer Tenk alltid over ordenes kraft! Alt du hører og leser påvirker deg. Det handler mer om det du tenker enn hvor sprek du er… eller hvor høyt fjellet virker…

36 Tenk alltid: JEG SKAL KLARE DET!

37 Hvordan kan vi /jeg bidra for å gjøre arbeidsmiljøet mitt som best


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google