Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv

2 Arbeidet er forankret både politisk og administrativt, gjennom vedtak i AMU, administrasjonsutvalget og kommunestyret. Arbeidet er også forankret i arbeidsmiljøloven § 1-1 hvor det pålegger arbeidsgivere et ansvar å ” sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon”…. Langtidsfrisk forankring

3 Et helhetssyn i organisasjonen Vi jobber for å skape en god kultur Skal inn i prosedyrer,verktøy med mer Utdannet 20 prosessveiledere ( ledere, rådgivere, hovedvernombud, hovedtillitsvalgt, rådmann ) Dette er en lang prosses 3 - 5 år.  Dette er ikke en forandring men, en forbedring av det vi har i dag. Helsefremmende og langtidsfrisk kommune er ikke et prosjekt

4 Langtidsfrisk filosofi

5 Helhetssyn Holdbarhet Humanbiologi Hederlighet Helsefremmende Horisontsøkende MENING HELSE E FFEKTIVITET LØNNSOMHET

6 Snu oppmerksomheten fra sykefravær til helse og nærvær Fire fremtredende helsefaktorer i organisasjonen : Bevisst organisasjon : Verdigrunnlag og mål er kjent og akseptert. Kreativt miljø/ åpent arbeidsklima Basert på tillit og respekt – man duger som den man er Høyt undre taket, godfotteorien, det er lov og gjøre feil. Fremmende lederskap Medarbeideren er sett, hørt og behøvd Og gitt de beste forutsetninger Fremmende medarbeiderskap Gitt/ tatt myndighet og ansvar.

7 Lederskap og medarbeiderskap er hverandres forutsetninger Fremmende Lederskap Åpentarbeidsklima Fremmende Medarbeiderskap

8 Fremmende medarbeiderskap

9 Fremmendeprinsippet: Det er ikke hvordan jeg har det som preger tilværelsen min, men hvordan jeg tar det. Vi ser mulighetene og ikke problemene - hvordan skal det være når det er som best Den som ikke klarer det,får hjelp Man godtas for den man er. Gjør det beste ut av medarbeiderne dine Gjør det beste ut av lederen din.

10

11

12

13 Rehabiliteringspotensial, % 100 80 60 40 20 0 1 5 10 25 87 180 360 725 dager Plagene endres under sykmeldingen – kompleksiteten øker Etter 6 måneder er det bare 40 % som kommer tillbake på jobb Kilde: SVENSKT NÄRINGSLIV 10099 98 95 65 40 25 Rehabliliteringspotensialet minker raskt

14 Sykdom og helse er ikke enten eller, men ligger på en glidende skala IKKE FRISK IKKE SYK FRISK SYK HELSE HVA SKAL TIL FOR AT VI (VIL OG KAN) KOMME PÅ JOBB NÅR VI KAN? DIMISJONERT UT FRA AT VI IKKE ALLTID ER 100%

15 TILLIT ARBEIDSGIVER - ARBEIDSTAKER KOM HELLER MED DINE 60 % FRISKE ENN Å VÆRE HJEMME MED DINE 40 % SYKE

16 Arbeidsglede oppstår når arbeidet er meningsfylt og "flyter" framover takket være vår personlige innsats Oppstår i samspillet mellom leder, medarbeider og ”kunde”: - Opplevelsen av å lykkes - Opplevelsen av å være ønsket - Opplevelsen av å være sett Arbeidsglede gir indre motivasjon Arbeidsglede - den viktigste nærværsgrunnen

17 Hva er vi gode på? 1. Hvordan er det når det er som best? 2. Hva er dagens situasjon? 3. Hvilke tiltak? Hva er dermed nødvendig å gjøre Metoden fremmer løsningsfokus og er mulighetsorientert Begynner reisen mot målet i det at man begynner å bruke metoden Sikter mot de beste løsningene Er ofte mulige å oppnå med eksisterende forutsetninger Bygge en kultur som gir medarbeiderne de besteforutsetningene for å gjøre en god jobb Den helsefremmende metoden

18 MENING 1.MÅL/VISJON Hvordan skal det være når det er som best? BØR 2. Hvordan er det nå? NÅ 3.Hva trengs av tiltak? Handlingsplan VELG 4. Gjennomfør forbedring GJØR 5. Evaluer, reflekter, feire fremgang EVALUER

19 HELSE

20 1. Muskelskjelettlidelser 2. Psykiske lidelser Hovedårsaker til langtidsfravær og uførhet kan forebygges Forebyggende og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen Fysisk aktivitet

21 Hovedutfordringer for folkehelsen framover Inaktivitet Vektøkning Livsstilssykdommer

22 Å velge rett……………

23 Hvordan er ditt arbeidsmiljø når det er som best?

24 Historien om fjell geitene Livets leksjon nr 1 Det var en gang en gjeng med fjellgeiter... … som skulle opp…

25 opp på et høyt fjell

26 Pang – der gikk starten

27 Mange hadde samlet seg for å heie på dem……..

28 Ærlig talt: Ingen av tilskuerne trodde at geitene ville klare å nå toppen av fjellet. Hele tiden hørte geitene slikt som: "Åh, så krevende! Så farlig! De kommer sikkert ALDRI til å nå frem.” eller: "Veldig små sjanser til å lykkes! Fjellet er altfor høyt!"

29 Geitene begynte å avbryte, en etter en… - bortsett fra noen få…

30 Folkemengden fortsatte å rope: "Det er altfor krevende!!! Ingen vil klare det!"

31 Alle geitene ble trøtte og ga opp. Bortsett fra en liten stabukk som klatret høyere og høyere… Han VILLE rett og slett ikke gi seg!

32 … Etter stor innsats kom den vesle stabukken til topps - som den eneste! !

33 Nå ville alle vite hvordan han hadde klart å gjennomføre en slik bragd ?

34 Da viste det seg at vinneren var DØV!!!!

35 Lærdommen er: Lytt aldri til folk som er negative og pessimistiske. De kan ta fra deg dine mål, verdier og drømmer Tenk alltid over ordenes kraft! Alt du hører og leser påvirker deg. Det handler mer om det du tenker enn hvor sprek du er… eller hvor høyt fjellet virker…

36 Tenk alltid: JEG SKAL KLARE DET!

37 Hvordan kan vi /jeg bidra for å gjøre arbeidsmiljøet mitt som best


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøutvikling i et langtidsfrisk perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google