Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven

2 Hva er Asperger Syndrom ?  En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autismespekterforstyrrelse)  Diagnosen innbefatter at individet har: - evner i normalområdet eller over - vansker knyttet til sosial samhandling og kommunikasjon - et begrenset atferds / interesse repertoar.

3 Asperger Syndrom - Konsekvenser som innvirker på læring Spesiell kognitiv stil :  Rigid i tankemønster  Tenker konkret og bokstavelig  Vansker knyttet til å svare på åpne spørsmål  Vansker knyttet til å skille vesentlig fra uvesentlig, organisere og systematisere  Vansker med å vurdere  Er flinkere til å gjenkjenne enn å gjenkalle

4 Funksjonshemmet eller funksjonsstyrket Er det mulig å anvende karakteristiske trekk som vanligvis oppfattes negativt til å løse etterspurte oppgaver på markedmessige vilkår ???

5 Asperger Syndrom og Sterke sider  Ansvarsfull  God på å følge regler  God hukommelse for fakta  Mange har særlige gode kunnskaper på enkelte områder  Oppmerksomhet på detaljer og utholdenhet ved rutinearbeid  Analytiske ferdigheter/ logisk tilnærming til ting - systematiske

6 Hva slags muligheter har vi i vg.sk  Studieretninger – veiledning for valg av retning – ungdomsskolens rådgivning -ansvarsgruppe -IP )  Normert løp med støtte  Utvidet løp ( 4.,5.år)  Kompetansebevis (deltatt i et særløp )  Lærekandidat ( plukker fra læreplan)  Praksisbrev ( deler av et fagbrev – har og teori)  Satsing mot frafall i vg sk opplæring  OT/PPT  Innføring / bruk av hjelpemiddel som f.eks PDA/ Handy/ iphone/ ipod er nødvendig

7 Overganger er alltid kritiske faser for personer med AS og må forberedes nøye  Forberedes minst 2 år på forhånd  Individuell plan er et virkemiddel der en kan påse at : - Støttepersoner finnes (avd. for psykisk helse i kommunen) - NAV har en aktiv rolle

8 Tiltak i regi av NAV  Arbeid med bistand  Studier med støtte  Støtteundervisning  Fadderordning  Jobbmestrende oppfølging  Los  Arbeidspraksis i skjermet virksomhet  Arbeidsmarkedsbedrifter (fagbrev ? ++)  Folketrygdloven – økonomisk bistand  Diverse lønnstilskuddsordninger for arbeidsgiver  Unntaksbestemmelsene i folketrygdloven vil kunne brukes for personer med AS

9 Ut i studentlivet- hva slags støtteordninger finnes ?  Fadderordninger  Studier med støtte (SMS)  Støtteundervisning  Kvalifiseringsprogrammet  Individuell plan  Studier ut over normert tid  Kombinasjon mellom studier og voksenopplæring

10 Overgang fra student til arbeidsliv utfordringer  IP må være i aktiv bruk, styrt av ansvarsgruppen  Hjelp til å skrive søknad og CV  Forberede intervju  Forberede / synliggjøre arbeidslivets krav i forhold til arbeidsmiljø og regler for samvær  Hjelp til å strukturere og organisere – eks tekniske hjelpemiddel  Hjelp til å takle et selvstendig voksenliv

11 Hva liker arbeidsgiver  Punktlighet  Nøyaktighet  Lojalitet  Pålitelighet  Stabilitet

12 Arbeidsgiveres generelle krav til nye lønnsarbeidere  Visjonær - Forutse utvikling - Ha evne og vilje til å arbeide for dette  Entrepenør - Kunne mobilisere seg selv og andre for å oppnå vi visjoner - Evne til samarbeid  Strateg - Evne til endring og omstilling - Helhetssyn

13 Forsøk å unngå arbeid som krever  Mye vurderinger/ skjønnsmessige vurderinger  Raske avgjørelser  Stor grad av sosial interaksjon / sosiale ferdigheter  Stress  Ledelse/organisering av andre  Uoversiktlige arbeidsplasser /oppgaver  Stor grad av initiativtaking og selvstendig planlegging

14 Egnede arbeidsoppgaver/ yrker  Arbeid som krever logikk og analyse  Detaljorientering  Strukturert arbeid / viss grad av rutine  Arbeidsoperasjoner som kan følge en skriftlig dokumentasjon / faste prosedyrer  Data (testing, feilsøking, programmering )  Noen har spesielle ferdigheter i kreative yrker

15 Tilrettelegging i arbeidet  Oversikt og struktur = trygghet  Dempe uro og ubehag  Fravær av angst og stress  Frigitt kognitiv kapasitet  Øke mestring

16 Tilrettelegging 1  Skriftlige prosedyrer / støttesystemer  Klare skriftlige kriterier for hvordan noe skal gjøres – dokumentasjon av arbeidsoppgaver  Faste kontaktpersoner /faddere  Klar struktur m.h.t kontaktperson og hvem som har ansvar for hva  En oppgave om gangen  Unngå uforutsette hendelser og krav  Begrens sosiale krav/personkontakter

17 Tilrettelegging II  Informere kollegaer  Forberede endringer.  Hjelp til å prioritere særlig i overgangsfaser  Forberede møter med saksliste og plan  Reduser distraksjon/ begrense sanseintrykk  Vurdere nytten av og anvende tekniske hjelpemiddel (Eks PDA,iphone)  Klar feedback  Unngå tidspress og stress – gi tidsrammer og hjelp til å organisere tidsbruk

18 Tilrettelegging III  Lære å si fra når ting blir for vanskelig  Opplæring/ bistand 1:1,ikke gruppe  Arbeide redusert tid/ gradert trygd  Regler for sosiale situasjoner f.eks lunsj  Fritid  Bolig

19 Kommunikasjon  Unngå åpne utsagn, billedlig tale og hypotetiske spørsmål  Spesifikke og ikke generelle spørsmål  Vær direkte, presis og klar  Forklar uskrevne regler og implisitt kunnskap. Ikke anta at ting er forstått  Styr samtalen m.h.t. Tid  Vær oppmerksom på vansker med øyekontakt, bokstavelig fortolkning  Skriv ned det som er forstått  Dobbelskjekk at ting er forstått  Korte svar kan kreve oppfølgingsspørsmål  Mange liker ikke å snakke i telefon  E-post,skriftlig kommunikasjon kan i enkelte sammenhenger fungere bedre

20 Mulig Attføringsmodell  Sterk kontakt mellom NAV – sosial og helse  Individuell Plan  Oppbygging av kompetanse i utvalgte attføringsbedrifter  Utvalgte tilretteleggere AB som arbeider med målgruppen  Bygge opp et attføringsfaglig miljø rundt målgruppen  Senter hvor man kan henvende seg for arbeidsrelaterte spørsmål  VTA i ordinært arbeid. Arbeidsgrupper med egen arbeidsleder  Forberede overganger

21 En arbeidstaker med AS må ha en arena for å lære. Hvor ? Voksenopplæring Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsbedrift Arbeidsplass Veiledning og innlæring av sosialkompetanse som kreves i arbeidslivet

22 Opplærings områder  Innføring / bruk av hjelpemiddel som f.eks PDA/ Handy/ iphone/ ipod er nødvendig  Følelsesregister - reaksjonsmønster  Planlegging  Forståelse av verdenskartet ( mine sirkler)  Lære å si fra når ting blir for vanskelig  Regler for sosiale situasjoner f.eks lunsj  Fritid og bolig

23 IVAS – et verktøy for å finne tilretteleggingsbehov  Arbeidsmåter  Lærestil  Stressfaktorer  Behov for organisering, struktur og forutsigbarhet  Kommunikasjon og sosial samhandling  AS sitt forhold til sin diagnose  Selvstendighet


Laste ned ppt "Asperger Syndrom Overgangen fra videregående skole til utdanning eller arbeid Bjørn Bergersen Ellen Kleven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google