Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg- og anleggsteknikk. Lærekandidat. Jarl-Erik Fosse, Opplæringsleder Opplæringskontor for Tømrefaget Kontoret ble stiftet i 1978 Antall bedrifter:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg- og anleggsteknikk. Lærekandidat. Jarl-Erik Fosse, Opplæringsleder Opplæringskontor for Tømrefaget Kontoret ble stiftet i 1978 Antall bedrifter:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg- og anleggsteknikk. Lærekandidat

2 Jarl-Erik Fosse, Opplæringsleder Opplæringskontor for Tømrefaget Kontoret ble stiftet i 1978 Antall bedrifter: 140 Antall lærlinger: 300 Antall lærekandidater: 15 Antall fullførte lærekandidater: 40 Antall fullførte lærekontrakter: 3000 Byggmestrenes Servicekontor AS

3 Opplæringskontor •De fleste fagene innenfor Bygg og anleggsteknikk har opplæringskontor •Informasjon om opplæringskontor kan en finne på Fylke sin hjemmeside eller på www.yrkeslabyrinten.no

4 LÆREKANDIDAT •Alle som ønsker å inngå Opplæringskontrakt må skrive en personlig søknad til fylket.

5 LÆREKANDIDAT •Rett i fra ungdomsskolen. - Må skaffe plassen selv eller et samarbeid med OT/PPT - Arbeidskontoret (Nav) starter gjerne med praksisperiode. - Tilskudd for opplæringskontrakt over 4. år er ca. 280.000.- - Lærekandidaten inngår en kontrakt med deler eller full praktisk opplæring i bedrift. Omfanget av opplæringen skal avklares ved kontraktsinngåelse, men kan endres underveis. - I kontraktsperioden skal en i samarbeid med lærekandidaten og de andre parter evaluere om omfanget i opplæringskontrakten skal endres. Yrkesteori, Allmennfag

6 LÆREKANDIDAT •Med innledende VG1 - Etter et år på innledende, har kandidaten brukt et år av retten, men har ingen fratrekk i forhold til godskrivning. - Etter to år med innledende, har kandidaten brukt to år av retten, men ingen fratrekk i forhold til godskrivning. - Her må bedriftene vurdere nøye hvilke omfang de inngår kontrakt på. Da økonomien kan være meget dårlig, dersom en utvider kontrakten. - Opplæringskontrakt med kandidat med flere år på innledende, her må en før kontraktskrivning avklare/søke utvidet rett. Utvidelse av Opplæringskontrakten

7 LÆREKANDIDAT •Utvidelse av Opplæringskontrakten - Ved utvidelse av avtalen med teori er det vanlig å starte med yrkesteori denne bestilles hos fylket. Kr. 44 pr. time x 500 t. - Utvidelse med allmennfag bestilles hos fylket denne undervisningen er ca. 600 timer x kr 44 pr. time. - Ved bestått allmennfag VG1 er det vanlig å omgjøre kontrakten til lærekontrakt.

8 Hva legger bedriftene vekt på ? Søknad om Opplærins- kontrakt  Fravær  Holde arbeidstiden  Interesse for faget  Initiativ  Samarbeid  Faglig forståelse  Orden og oppførsel

9 Hva kreves av lærekandidater ?  Ha evne til å tilpasse seg andre mennesker og nye forhold  God helse og fysikk  Stabil – Pålitelig – Ærlig – Lojal – Lite fravær  Må være interessert i faget – ha en positiv holdning  Må tåle å bli stilt krav til – og stille krav til seg selv  Gode samarbeidsegenskaper

10 Grunnprinsipp for lønn Halvår 1 2 3 4

11 LÆREKANDIDAT Kompetanse etter fullført kontrakt - Kompetansebevis for hele eller deler av læreplanen - Kompetansebevis som over og eventuelle skolefag Svennebrev / Fagbrev ? - Dokumentere fem år i faget og bestått yrkesteori. Kan da ta praktisk prøve, skal da ta prøve etter de til en hver tid gjeldene regler.

12 LÆREKANDIDAT Erfaringer med Lærekandidater - Lærekandidatene viser god faglig utvikling - De møter presist og holder arbeidstiden - Bidrar til et godt arbeidsmiljø - Viser innsats og motivasjon - Utvikler seg og ønsker å utvide avtalen med teori - Omgjør Opplæringskontrakten til Lærekontrakt

13 LÆREKANDIDAT Erfaringer med Lærekandidater HEVING / OPPSIGELSE - Ulovlig fravær - Manglende interesse / Feilvalg - Tyveri / løgner - Truende atferd - Skriver timer for timer en ikke har arbeidet

14 LÆREKANDIDAT BYGGMESTRENES SERVICEKONTOR AS HAR GOD ERFARINGER MED LÆREKANDIDAT ORDNINGEN. BEDRIFTENE ØNSKER FORSATT INNTAK AV LÆREKANDIDATER


Laste ned ppt "Bygg- og anleggsteknikk. Lærekandidat. Jarl-Erik Fosse, Opplæringsleder Opplæringskontor for Tømrefaget Kontoret ble stiftet i 1978 Antall bedrifter:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google