Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges nest største by blir elektronisk Problemer, strategier og gode løsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges nest største by blir elektronisk Problemer, strategier og gode løsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges nest største by blir elektronisk Problemer, strategier og gode løsninger

2 © Bergen kommune2 Det jeg skal snakke om: Organisering Metoder Rutiner Altså: den praktiske tilretteleggingen for å nå en fullelektronisk virkelighet.

3 © Bergen kommune3 Skal snakke mindre om: enkelte system mangler i forhold til gjeldende krav og standard

4 © Bergen kommune4 Utgangspunkt: Sak-/arkivsystem fra midten av 1990 - årene (NOARK-standard) Spesialtilpasset versjon av Doculive – ”BKSAK”: felles for hele kommunen Egne databaser: KEMNER, BKPERS og BYSTYR (I tillegg: historiske baser)

5 © Bergen kommune5 Andre elektroniske system: Et mangfold av fagsystem – nye og gamle, store og små: Av de største: SKS (sosialkontor, barnevern) Innfordringssystem for skatter og avgifter

6 © Bergen kommune6 Bevaring av digitale foto Nytt: felles fotohåndteringssystem for digitale foto (”Fotoweb”) Brukes i produksjon av nye foto (tatt med digitale kamera) og digitalisering av eldre foto Bergen Byarkiv – systemeier av fotosystem Integreres med andre edb-løsninger – kartverk, publisering m.m.

7 © Bergen kommune7 Arkivorganisering Bergen kommune – to organ etter arkivloven: –bystyret m sekretariat og komiteer –resten av kommunen, under byrådets ledelse Byarkivet: arkivmyndighet for hele kommunen Ansvar for arkivdanning delegert til én stilling

8 © Bergen kommune8 Forutsetter: Samarbeid med OU-avdelingen (BKSAK) Samarbeid med IT-avdelingen: –Historisk elektroniske arkiv –Rutiner knyttet til generelle driftsoppgaver –Rutiner knyttet til sikkerhet og personvern Samarbeid med bydeler og byrådsavdelinger: spesielt arkivansvarlige og ansvarlige for fagsystemene

9 © Bergen kommune9 Arkivlederrollen: Nøkkelrolle i organisasjonen Mange tråder å trekke i Mange ulike samarbeidspartnere Mye prosjektarbeid – deltagelse i forskjellige fora

10 © Bergen kommune10 Utfordringer I: Å få alle til å ville bruke systemene Å få alle til å kunne bruke systemene rett –for eksempel at ikke samme dokument blir registrert flere ganger –at all vesentlig informasjon i en sak registreres i systemet (e-post, telefon) Å nå ut med informasjon om rutiner til alle i organisasjonen

11 © Bergen kommune11 Vanlige unnskyldninger: ”Våre saker og arkiv er så spesielle” (i betydningen: vi passer ikke inn i et felles sak-/arkivsystem og kan derfor ikke bruke det). ”Vi har så mange sensitive saker at vi må skrive dem i tekstbehandling på egen pc slik at ikke uvedkommende får innsyn.”

12 © Bergen kommune12 Utfordringer II: Få BKPERS – over på sikker sone –Viktig for Kommuneadvokaten og andre med mye sensitiv korrespondanse Dessuten: –Hvordan håndtere korrespondanse til Bydelsoverlegene (tutorerklæringer m.m.) – Spesiell sensitiv informasjon ved Legevakten

13 © Bergen kommune13 Egen base for personsensitive saker BKPERS – noen yrkesgrupper/fagpersoner har tilgang til denne databasen BKPERS - inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet og som vedrører personer: personale, elever og andre

14 © Bergen kommune14 Verktøy (gode løsninger): Arkivplan – felles mal for alle virksomheter Kravspesifikasjon – nye datasystem Rutiner for kommunikasjon via Internett Rutiner for intern korrespondanse Rutiner for behandling av e-post IT-sikkerhetsplan for Bergen kommune

15 © Bergen kommune15 Arkivplan Samarbeider med andre kommunale arkivinstitusjoner om elektronisk arkivplan. Arkivplan på nett: en måte å nå ut til samtlige virksomheter i kommunen.

16 © Bergen kommune16 Kravspesifikasjon - datasystem Systemet må følge arkivlovens forskrifter for elektronisk journalføring. Off organ skal normalt nytte et arkiv- system som følger kravene i NOARK. Alle transaksjoner vedrørende viktig informasjon skal logges.

17 © Bergen kommune17 Rutiner for kommunikasjon med publikum på Internett ” Byggsøk” – prosjekt for elektronisk byggesaksbehandling (enklere saker) Søknad på ledig stilling i skolen Skjema til politikere – lønn m.m.

18 © Bergen kommune18 Rutiner for intern korrespondanse Interne dokumenter - produsert i BKSAK skal ikke registreres flere ganger –Unngå dobbeltregistrering/dobbeltarkivering –Holde saken samlet Saken blir arkivert i papirutskrift ett sted! BKSAK-dokumenter til orientering el arbeidskopier: i ringperm eller ”skygge- mappe”. Kasseres ved behov.

19 © Bergen kommune19 Rutiner for behandling av e-post Saksdokument sendes på følgende måte: Dokumentet opprettes og behandles i BKSAK. Dokumentet kan sendes som e-post. Det journalpliktige dokumentet skal være ferdigbehandlet først: godkjent og ev underskrevet samt gjort klar for journal. (Det journalførte saksdokumentet sendes i tillegg til adressaten som papirpost.)

20 © Bergen kommune20 IT-sikkerhetsplan – Bergen kommune Sensitive personopplysninger skal behandles og lagres i sikre soner hvor kun autoriserte brukere gis tilgang – (tilgangsgrupper) for eksempel i BKPERS. En virksomhet kan opprette flere sikrede soner avhengig av behovet.

21 © Bergen kommune21 Tilgang og tilgangsgrupper Personene i en tilgangsgruppe er autoriserte, dvs. har leserettigheter også til opplysninger/ dokumenter u.off. Egne passord for tilgang til de ulike gruppene Brukerne må overbevises om at systemet er sikkert når sakene er u. off. og tilgangsgruppe er på plass.

22 © Bergen kommune22 Intern sone og sikret sone Intern sone - område hvor det ikke behandles personsensitive opplysninger. Kan omfatte opplysninger som er u. off. Sikret sone - område hvor sensitive person- opplysninger behandles. Den enkelte sikre sone er sikkerhetsmessig atskilt fra resten av det interne nettverk og ev andre sikre soner, i tillegg til eksterne nettverk.

23 © Bergen kommune23 Sikkerhetskrav Det må minimum være en teknisk sikkerhets- barriere mellom sikret sone og intern sone. Skillet mellom sikret sone og eksternt nettverk - utgjøres av to tekniske sikkerhetsbarrierer. Ingen tjenester skal kunne lenkes fra andre soner og inn i sikret sone. Ved ekstern formidling av sensitive personopplysninger skal data krypteres.

24 © Bergen kommune24 Kommentar fra sikkerhetsansvarlig for informasjonssystemene i kommunen: Når BKPERS er på sikker sone, og det følger Datatilsynets retningslinjer for datasikkerhet etc, er det opp til IT-seksjonen å sørge for at det er OK teknisk. Fremdeles vil det være avhengig av holdninger til de som skal bruke systemet lokalt. Viktig stikkord: kvalitetssikring!!

25 © Bergen kommune25 Hverdagen i Bergen kommune Passord for å komme inn på intern sone Nytt passord for å komme inn i saksbehandlersystemet (første brannveggen) Ytterligere passord for å komme inn i BKPERS Ingen tilgang i helgene uten at det er avtalt Generelt: maskinen låser seg etter 10 min Passord for å åpne igjen

26 © Bergen kommune26 Kvalitetssikring Selv om alle sikkerhetstiltak er på plass, opplever vi at ledere og saksbehandlere trør feil Arkivpersonale må sjekke offentlig journal Spesielt viktig når informasjonen blir lagt ut på Internett for hele verden!

27 © Bergen kommune27 Hva vi ikke har gjort: Vi har ikke lagt ut offentlig journal på Internett (kommer!) Pressen har elektronisk tilgang til offentlig journal – nyttig erfaring Vi kommer ikke til å legge ut dokumenter

28 © Bergen kommune28 Elektronisk informasjon i skolen Saksbehandling: BKSAK (korrespondanse + møtebøker) BKPERS (elevmapper) Administrativt skolesystem (skoleadministrative saker: fravær, klasselister, karakterer, vikarer m.m.) Hva blir igjen av papir på skolen?

29 © Bergen kommune29 Historisk elektronisk arkiv Prosjekt på gang – internt i kommunen og i samarbeid med andre kommunale arkivinstitusjoner Budsjettmidler i økonomiplanen (halleluja)! Alle muligheter til stede: –Nødvendig utstyr –Eksterne konsulenter

30 © Bergen kommune30 Konklusjon I: Et godt stykke igjen før vi har 100% fullelektroniske arkiv Uansett (om vi vil eller ei): vi lever i en elektronisk verden Arkivmyndighetens betraktninger: –glad og takknemlig for dyktige samarbeidspartnere i kommunen (en forutsetning!) –lettelse over verktøy og løsninger som er utviklet i forkant!

31 © Bergen kommune31 Konklusjon II: Fire forutsetninger for å lykkes på veien mot fullelektroniske arkiv: 1) kunnskap - (om system og rutiner) 2) tillit - (til systemene) 3) verktøy - (maskiner, programvare, rutiner) 4) kommunikasjon - (med brukere/andre fagfolk m.m.)


Laste ned ppt "Norges nest største by blir elektronisk Problemer, strategier og gode løsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google