Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Løsningsfokusert rådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Løsningsfokusert rådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Løsningsfokusert rådgivning
Liv M. Lassen 2007 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

2 De mange vinkler ! Fra problemløsning (Carkhuff, Egan) til
“Solution-fokused brief counseling” (SFBC) av Steven de Shazer til LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling og konfliktløsning (Gro Johnsrud Langslet) Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

3 “Counseling for the millenium”
Hovedpunkt Brief - kort Effektiv- positiv forandring for det bedre Bakgrunn Counseling - Rogers Realitetsbasert counseling - Glasser Systemisk plattform : paradoksal systemisk tenkning Symptom reduksjon Utfordring av systemets strategier (Milton Erikson, Watzlawick, Fisch, Weakland, Jay Haley) Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

4 “Solution based” basert på systemisk teoretisk vinkel
Sirkulæritet: påvirkning mellom individ og system: system og individ. Tro setning: Endring er uungåelig & stabilitet en illusjon. Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

5 Menneskesyn Tro: Den saken gjelder vet best.
1. Mennesker er frie til å gjøre valg & ikke et offer av arv eller miljø. 2. Mennesker er hovedsakelig “gode”. De har mulighet til å overkomme onde tilbøyeligheter. 3. Mennesker er hovedsakelig rasjonelle (kan løse egne problemer go overkomme irrasjonelle påvirkning fra kulturen Tro: Den saken gjelder vet best. Tro: Det vi tror på påvirker hva vi leter etter. Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

6 Fokus på suksess er veien til bedring
Fokus på fremtiden gir mulighet for frigjøring Synker ned i gjørmen Fanget av fortidens uløste konflikter & falliter Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

7 Tro Du trenger ikke å forstå problemet for å løse det- fin heller nøkkelen til løsningen. Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

8 Rådgivers rolle Direkte & aktiv påvirkning Nøkkel til bedring
Vektlegger positive hendelser i mål formulering, planer, strategier. Make the best better. Nøkkel til bedring bygger på det positive mennesker gjør. bygger på sunn fornuft. “if it ain’t broke, don’t fix it. “ if it works a little, build on it & try to do more of the part that is working”, “if it is broke, do something different to fix it” Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

9 Tro Atferd som gis oppmerksomhet gjentas seg.
Det finnes både problemer og ikke problemer. Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

10 Metoden Orientation statement: Statement of problemet
klargjør rådgivningsprossen & hvordan den virker. bygg en allianse for å jobbe sammen mot en løsning Statement of problemet aktiv lyttting for å få frem: situasjonen i konkrete, beskrivende språkbilder følelsene assosiert med dette intensiteten av følelser: Skala 1-10; Smilebilder 1-5 rådsøkers forventninger av hva skal skje (mål). Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

11 Av Metoden Gode produktive mål eierskap
hvis hjelp nødvendig - “ko-kreativ” prosess adferds beskrivelser - positive, konkrete, små steg hvilke adferd som skal skje; hvor ofte det skal skje: under hvilke forhold det skal skje Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

12 Skjelett spørsmål! Begynn med å undre sammen.
Eksempel: “Jeg vil gjerne at du tenker på ditt liv (din dag i barnehagen/ på skolen) som det har vært i det siste og de ting som har skjedd som du ønsker skal skje oftere i fremtiden. “ Tenk på hva du vil skal skje i rådgivningsprosessen & hvordan du vil merke at forandringen skjer. Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

13 Nyttige Spørsmål! Unntaksspørsmål - det sjeldent “Hva må skje for at det skal kunne gjenta seg!/ Analyse av unntak & kloke grep!/ Etablering av sikkerhetstiltak. Utforske særegne nøkkelord. Mestringsspørsmål! Når atferden er mer enn 0 . Hva gjør at du klarer det du gjør til tross for….? Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

14 Registreringsoppgaver!
Observasjonsoppgaver: Legg merke til ting som skjer som dere ønsker skal fortsett å skje. Legg merke til ting som gir dere håp om at noe vil endre seg. Legg merke til forbedringstegn. Lat som et mirakel har skjedd hensikt: å øke sannsynligheten for unntak Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

15 Mirakel Spørsmål! Simsalabim!
Positiv visualisering av hvordan det vil se ut hvis problemet var løst. Hva vil du komme til å gjøre som tyder på at mirakelet har hendt. Videotape deg selv for en dag (hva ser du) Hvordan vil livet være om 6 måneder / 1 år. Realisme: hva hva rådsøkeren har kontroll over. at andre skal forandre seg-urealistisk (omrammes) Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

16 Omramme Uproduktive Mål
Negative mål: (du skal ikke…; stop å gjør….) Nytt fokus: hva vil du komme til å gjøre? Destruktive mål: (utfordre disse) Hvordan vil det hjelpe deg å….. “etikk” taushetsplikt Vet ikke mål: -ikke vitende posisjon Allianse (joining) å jobbe sammen. Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

17 Tro Språk skaper virkelighet
Små endringer skaper større endringer. registrer: fang de unike situasjonene observere, notater detaljer. Rolle skift fra involvert til observatør. Skala: Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

18 Betenkninger Ikke erstatning for langsiktig hjelp! Eksempelvis:
psykoser selvmordtanker manisk- depressive avhengighet - rus Kan kombineres med langsiktig hjelp! Spesifikke avgrensede forandringer Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

19 De Shazer, Steve (1994) Words were originally magic. New York: Norton
Referanser De Shazer, Steve (1994) Words were originally magic. New York: Norton Holgersen, Helge (2000) “Always look at the bright side of life”, En vurdering av Steve de Shazer løsningfokuserte terapi. Tidskrift for norsk psykologforeninging. Nr7.vol 37.s Kolseth, Asbjørn (2001) Fra mirakler til muligheter- løsningfokuserte tilnærminger i et sykdomsoreientert system. Tidskrift for norsk psykologforeninging. Nr 9. Vol 38. s Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007

20 Langslet, G. (2000) Løft, Oslo: Gyldendal
Referanser Langslet, G. (2000) Løft, Oslo: Gyldendal Siverts, John (2000) “ Not always look on the bright side of life”. En kommentar til Helge Holgersens vurdering av Steve de Shazers løsningsfokusert terapi. Tidsskrift for norsk psykologforening, nr. 11, vol 37. S Thompson, S., Rudolph, L.(2000) Counseling Children, Breif Counseling: Solution- Focused and Paradoxical Counseling Strategier. Australia: Brokks/Cole. s Liv M. Lassen, UIO; ISP, 2007


Laste ned ppt "Løsningsfokusert rådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google