Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20071 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20071 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20071 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2007

2 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20072 De mange vinkler !  Fra problemløsning (Carkhuff, Egan) til  “Solution-fokused brief counseling” (SFBC) av Steven de Shazer til  LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling og konfliktløsning (Gro Johnsrud Langslet)

3 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20073 “Counseling for the millenium”  Hovedpunkt Brief - kort Effektiv- positiv forandring for det bedre  Bakgrunn  Counseling - Rogers  Realitetsbasert counseling - Glasser  Systemisk plattform : paradoksal systemisk tenkning Symptom reduksjon Utfordring av systemets strategier (Milton Erikson, Watzlawick, Fisch, Weakland, Jay Haley)

4 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20074 “Solution based” basert på systemisk teoretisk vinkel  Sirkulæritet: påvirkning mellom individ og system: system og individ.  Tro setning: Endring er uungåelig & stabilitet en illusjon.

5 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20075 Menneskesyn  1. Mennesker er frie til å gjøre valg & ikke et offer av arv eller miljø.  2. Mennesker er hovedsakelig “gode”. De har mulighet til å overkomme onde tilbøyeligheter.  3. Mennesker er hovedsakelig rasjonelle (kan løse egne problemer go overkomme irrasjonelle påvirkning fra kulturen  Tro: Den saken gjelder vet best.  Tro: Det vi tror på påvirker hva vi leter etter.

6 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20076 Fokus på suksess er veien til bedring  Fokus på fremtiden gir mulighet for frigjøring Synker ned i gjørmen Fanget av fortidens uløste konflikter & falliter NÅ

7 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20077 Tro  Du trenger ikke å forstå problemet for å løse det- fin heller nøkkelen til løsningen.

8 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20078 Rådgivers rolle  Direkte & aktiv påvirkning  Vektlegger positive hendelser i mål formulering, planer, strategier. Make the best better.  Nøkkel til bedring  bygger på det positive mennesker gjør.  bygger på sunn fornuft.  “if it ain’t broke, don’t fix it.  “ if it works a little, build on it & try to do more of the part that is working”,  “if it is broke, do something different to fix it”

9 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20079 Tro  Atferd som gis oppmerksomhet gjentas seg.  Det finnes både problemer og ikke problemer.

10 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200710 Metoden  Orientation statement:  klargjør rådgivningsprossen & hvordan den virker.  bygg en allianse for å jobbe sammen mot en løsning  Statement of problemet  aktiv lyttting for å få frem:  situasjonen i konkrete, beskrivende språkbilder  følelsene assosiert med dette  intensiteten av følelser: Skala 1-10; Smilebilder 1-5  rådsøkers forventninger av hva skal skje (mål).

11 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200711 Av Metoden  Gode produktive mål  eierskap  hvis hjelp nødvendig - “ko-kreativ” prosess  adferds beskrivelser - positive, konkrete, små steg  hvilke adferd som skal skje; hvor ofte det skal skje: under hvilke forhold det skal skje

12 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200712 Skjelett spørsmål!  Begynn med å undre sammen. Eksempel: “Jeg vil gjerne at du tenker på ditt liv (din dag i barnehagen/ på skolen) som det har vært i det siste og de ting som har skjedd som du ønsker skal skje oftere i fremtiden. “ Tenk på hva du vil skal skje i rådgivningsprosessen & hvordan du vil merke at forandringen skjer.

13 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200713 Nyttige Spørsmål!  Unntaksspørsmål - det sjeldent “Hva må skje for at det skal kunne gjenta seg!/ Analyse av unntak & kloke grep!/ Etablering av sikkerhetstiltak.  Utforske særegne nøkkelord.  Mestringsspørsmål! Når atferden er mer enn 0. Hva gjør at du klarer det du gjør til tross for….?

14 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200714 Registreringsoppgaver!  Observasjonsoppgaver:  Legg merke til ting som skjer som dere ønsker skal fortsett å skje.  Legg merke til ting som gir dere håp om at noe vil endre seg.  Legg merke til forbedringstegn.  Lat som et mirakel har skjedd  hensikt: å øke sannsynligheten for unntak

15 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200715 Mirakel Spørsmål!  Simsalabim! Positiv visualisering av hvordan det vil se ut hvis problemet var løst. Hva vil du komme til å gjøre som tyder på at mirakelet har hendt. Videotape deg selv for en dag (hva ser du) Hvordan vil livet være om 6 måneder / 1 år.  Realisme: hva hva rådsøkeren har kontroll over. at andre skal forandre seg- urealistisk (omrammes)

16 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200716 Omramme Uproduktive Mål  Negative mål: (du skal ikke…; stop å gjør….) Nytt fokus: hva vil du komme til å gjøre?  Destruktive mål: (utfordre disse) Hvordan vil det hjelpe deg å….. “etikk” taushetsplikt  Vet ikke mål: - ikke vitende posisjon Allianse (joining) å jobbe sammen.

17 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200717 Tro  Språk skaper virkelighet  Små endringer skaper større endringer. registrer: fang de unike situasjonene observere, notater detaljer. Rolle skift fra involvert til observatør. Skala: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200718 Betenkninger  Ikke erstatning for langsiktig hjelp!  Eksempelvis:  psykoser  selvmordtanker  manisk- depressive  avhengighet - rus  Kan kombineres med langsiktig hjelp!  Spesifikke avgrensede forandringer

19 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200719 Referanser  De Shazer, Steve (1994) Words were originally magic. New York: Norton  Holgersen, Helge (2000) “Always look at the bright side of life”, En vurdering av Steve de Shazer løsningfokuserte terapi. Tidskrift for norsk psykologforeninging. Nr7.vol 37.s 637- 641.  Kolseth, Asbjørn (2001) Fra mirakler til muligheter- løsningfokuserte tilnærminger i et sykdomsoreientert system. Tidskrift for norsk psykologforeninging. Nr 9. Vol 38. s. 821- 828

20 Liv M. Lassen, UIO; ISP, 200720 Referanser  Langslet, G. (2000) Løft, Oslo: Gyldendal  Siverts, John (2000) “ Not always look on the bright side of life”. En kommentar til Helge Holgersens vurdering av Steve de Shazers løsningsfokusert terapi. Tidsskrift for norsk psykologforening, nr. 11, vol 37. S 1035-1037  Thompson, S., Rudolph, L.(2000) Counseling Children, Breif Counseling: Solution- Focused and Paradoxical Counseling Strategier. Australia: Brokks/Cole. s. 118- 139.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, UIO; ISP, 20071 Løsningsfokusert rådgivning Liv M. Lassen 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google