Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen

2 DET ER GRATIS OG DET ER MORO DET BESTE BARN VET Å HOLDE PÅ MED DET VIKTIGSTE BARN GJØR I BARNEHAGEN ER Å LEKE (mener jeg)

3 Vil du være med å leke ?

4 To syn på lek NR 1  Leken betraktes som positiv, rasjonell og assosieres med orden. Der barns lek ses på som den essensielle forberedelse til voksendommen, det å bli voksen, human becomming. Lek og utvikling, barn utvikler seg gjennom lek. Fordeler og positiv nytte av lek. Fremfor glede og fornøyelse.

5 Nr 2  Et annet syn er knyttet til det irrasjonelle, det uforutsigbare og kaos. Forvirring, risiko, tull og tøys, og ikke minst om fest og moro.  Gjennom karneval og lek mister vi oss selv og lar oss rive med av begivenhetene. Barna glemmer seg selv og de regler og adferdsnormer som rår. Klarer ikke å stoppe latter, selv om vi blir irettesatt «Vi kjefter på en glede og en lek»  Lek kan ikke planlegges hverken av barn eller voksne, det er bare noe som skjer, og det er ikke mulig å knytte mål til leken om et bestemt læringsutbytte.

6 Human becomming Human beeing

7 Hva kjennetegner LEK  Lystbetont  Morsomt, fest og tull,  Frivillig  Det å leke er det viktigste  Leken er sin egen belønning  Nytt, spennende, uvanlig, annerledes.  Kaos, improvisasjon, hit og dit.  Det som skjer skjer  Her og nå, tidløsheten råder  På liksom, som om  Liten risiko for å feile  Håndtering av virkeligheten

8 Leken skaper  Aktivt engasjement  Konsentrasjon  Gjensidighet, gi og ta  Indre forestillingsevne, jeg kan forestille meg, lage bilder, sette meg inn i andres situasjon.  Sosialt samspill  Språket skapes, meta kommunikasjon, i fortid, ut og inn i leken  Kommunikasjon, forstå kropsspråk  Risiko, dristighet, på liksom  Fantasi  Humor  Alvor  Ut og inn av roller  Planlegging  Vennskap  Utholdenhet, leken fortsetter i morgen

9 Leken krever ro og konsentrasjon  Jeg er ikke meg  Du er ikke deg  Disse tingene er ikke det det ser ut til å være  Eksempel…

10 Det sosiale Regler i leken Grunnlag for å forstå demokratiet Samarbeid og kompromisser konsentrasjon

11 De minste barna  Improvisasjon  Leken fødes på stellebordet  Leken føres inn på område etter område  Leken varer livet ut og gjør livet rikt  I lek er alt lov, for det er på liksom  Jeg kan forlate leken når jeg vil

12 Barn trenger ikke mange leker… de trenger mange ting å leke med

13 Det å ha et skjul å hente fra..

14 Å leke alene Sammen med seg selv

15 Og noen å leke med

16 Og voksne å leke med

17 Artikkel fra Aftenposten 16 mars 2013  «Hjemme hos Haakon og Herman er det ingen TV. Ingen kjøring til og fra aktiviteter. Ingen nye leker utenom bursdag og jul «  De passive foreldres manifest..

18 Jeg tror barn som hele tiden får ønskene sine tilfredsstilt, Blir ganske sårbare i møte med voksenverden Katrine Aalstad, mor

19 Leken settes i skyggen av læring Rammeplan for barnehager. «Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen» «Den har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen» Økt fokus på formell læring og kartlegging av enkeltbarnets faglige ferdigheter i språk og matematikk. Forskningsrapporten «Alle teller mer» antyder at leken kommer i skyggen av læring

20 Lek og læring  Seland 2009 «Peker på at det kan se ut til at lekens egenverdi for barnet er mindre vektlagt og at det er skjedd en sterkere forskyvning mot en forståelse av at lek er nærmere knyttet til barns læring.» «Når læring blir det sentrale omdreiningspunktet, vil lek vektlegges i mindre grad enn tidligere»

21 Fokus på læring i barnehagen, i konflikt med lekens plass i barnehagepedagogikken?  Syn på læring: Lærer barn best/mest ved formelle eller uformelle læringsprosesser? Hvordan fremmer man best ”grunnleggende lese-, skrive- og matematikk-ferdigheter”?  Viktig spørsmål: Hva skal vi bruke tid på i barnehagen? – Vil fokus på formelle læringsprosesser gå ut over tid og rom for den ”unyttige” leken?  Går det an å tenke at ved å vektlegge leken, vil barna også gjøre erfaringer som fremmer ”læring”? – Særlig kanskje hvis voksne deltar i og viser at leken har verdi?  Lek og kreative prosesser: Lek som forutsetning for arbeid med estetiske læringsprosesser (a la Reggio Emilia). Dvs at fantasien er en viktig kraft i læring ved hjelp av sanser og dokumentasjon av læringsprosesser.


Laste ned ppt "Foreldremøte i Aremark barnehage 22. Mai 2013 Sissel Marthinsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google