Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 1. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 1. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 1. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail: tronn@skjerstad.net

2 DISPOSISJON FOR ØKTENE Økt 1: Strategiske valg - innhold og prosess Økt 2: Evaluering av strategiske alternativer og kriterier for valg Økt 3: Vekstalternativer og prosess for fusjoner og oppkjøp Økt 4: Vekst og fall gjennom fusjoner og oppkjøp Innovation Strategy and Management 2005

3 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad3 DISPOSISJON FOR 1. ØKT Introduksjon Strategiprosessen Hva er egentlig ”strategisk”? Fundamentale elementer i strategi Strategiske valg – innhold og prosess Strategisk analyse Strategialternativer Case 1: ”Strategisk analyse i Aladdin Oil AS” Anbefalt lesning: Johnson & Scholes (2004): del 3, ”Strategic Choice” Hambrick & Fredrickson (2001): ”Are you sure you have a strategy” Molnight (2004):”Must win battles”

4 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad4 INTRO: Gjør smarte strategiske valg! Konkurransefortrinn har basis i  produkt og/eller  prosess Konkurransefortrinn er i mindre grad varige p.g.a. globalisering teknologiutvikling deregulering Konsekvens: strategiutvikling forandres

5 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad5 Implikasjoner «Unless today’s established corporations learn to reinvent themselves and their industries, much of the new wealth will be created by newcomers.» Gary Hamel (1997)

6 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad6 Strategi for de etablerte - fortsatt stø kurs eller snu før det er for sent

7 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad7 Strategi for nyetablerte – nye kunder, nye behov og nye løsninger

8 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad8 Ulikt fokus i ulike sammenhenger SMB: vekst Stor, multinasjonal: kompleksitet Profesjonelt partnerskap: individualisme Frivillig organisasjon: sterke verdier Offentlig sektor: den politiske dimensjon

9 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad9 Introduksjon – fokus, rammer og prosess To typiske utgangspunkt for strategiske valg  Visjonær frontløper (proaktiv)  Mobil  Kopi av konkurrenter (reaktiv)  VoIP Ideelt sett en analytisk, sekvensiell prosess: Intern analyseEkstern analyse Strategialternativer Evaluering - Realisme - Gjennomførbarhet - Aksept Implementering (Men slik er det jo ikke alltid!)

10 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad10 Introduksjon (forts.) Hvilken type valg er egentlig ”strategiske”? Hva er truslene mot en god strategiprosess?  Eksternt: kompleksitet og informasjonstilgang  Internt: overmot og tidspress ”Langtidsplanlegging” - Langsiktige - Ikke-reversible - Ressursmessige konsekvenser - Innebærer risiko ”Viktig” - Involverer toppledelse - Haster - Begrenset informasjonsflyt - Involverer konsulenter

11 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad11 Strategiarbeid går typisk over fire hovedfaser fase – Analyse og strategisk målsetning (for retning) fase – Beskrive strategisk respons (prioritering og avgrensing) fase – Operasjonalisere målsetninger (i måltall og milepæler ) fase – Organisatorisk konsekvens og prosess for videreutvikling 1. 2. 3. 4.

12 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad12 Sammenhengen mellom fasene Strategiske målsetninger Strategisk analyse Utviklingstrekk Ekstern Intern Organisatorisk konsekvens Struktur - ansvar og samspill Mennesker - kompetanse Prosesser - utvikling Insentiver Mål for oppfølging Måltall Milepæler Økonomisk logikk Arenaer Rekke- følge Instru- menter Differensiatorer Strategisk respons 1. 2. 3. 4.

13 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad13 fase - analyse og strategiske målsetninger Analyse  Overordnede utviklingstrekk Marked Teknologi Strukturelt Regulatorisk  Eksterne trusler og muligheter  Interne styrker og svakheter Strategiske målsetninger – eksempler  ”Vinne 50 % markedsandel i Norge innen 2 år”?  ”Ledende markedsposisjon i Sverige innen 200X”?  ”Lansering av produkt X innen Y år”?  ”Markedsandel innen produkt X i Europa på Z% innen 200X”? 1.

14 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad14 Økonomisk logikk Arenaer Rekke- følge Instru- menter Differensiatorer Hvilke(n) markedssegment produkter og tjenester, geografisk område og teknologi? Organisk utvikling, partnere og/eller oppkjøp? Hvilke unike kundeverdier: lavest pris og/eller ”mer for pengene” …og med hvilken kommunikasjon? Hvilken hastighet og sekvens av tiltak? Kostnadseffektivitet - stordriftsfordeler - gjenbruk eller prisdifferensiering? - unikt produkt - service… fase – beskrivelse av strategisk respons 2.

15 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad15 fase - sette mål Etablere handlingsplan for oppfølging  Måltall og milepæler  Aktiviteter  Ansvar  Samspill Sjekke konsistens  Budsjett  Forretningsplan  Strategiske prosjekter 3.

16 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad16 fase – organisatorisk konsekvens Etablere prosess for videre utvikling av planen  Selskapets videre arbeid med strategien m.h.t. oppdatering og revisjon av: Ekstern og intern analyse Strategiske målsetninger Strategisk respons Måltall og milepæler for oppfølging Langsiktige organisatoriske konsekvenser  Koordinert med selskapets videre arbeid med strategiske prosjekter Gjennomføre evt. justeringer av organisatorisk design  Omsette strategi i praktisk konsekvens for organisasjonsstruktur, mennesker, prosesser og belønning  Detaljering av ansvar og samspill 4.

17 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad17 Rammeverk for strategiske valg Strategisk analyseStrategialternativer Evaluering (av tilpasning) Utsiling Valg - Gjennomførbarhet - Aksept Implementering

18 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad18 ”Det fungerer ikke slik hos oss” Nei, selvfølgelig ikke. Modeller er å sammenligne med en verktøykasse Snekkeren bruker heller ikke hele verktøykassa til alt han lager

19 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad19 Strategisk analyse Utsiling Valg - Gjennomførbarhet - Aksept Implementering Strategi- alternativer Evaluering (av tilpasning)

20 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad20 STRATEGIALTERNATIVER STRATEGI- ALTERNATIVER (a) Hvilken basis? (generiske strategier) (b) Hvilken retning (utviklingsretninger) (c) Hvordan (utviklingsmetoder)

21 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad21 Hva med alternativet ”ingen strategi”? For vanskelig å artikulere? Unngå for mye internpolitikk? Hemmelighold ift. konkurrenter?

22 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad22 IDENTIFIKASJON AV ALTERNATIVER Kreativitet vs. struktur Tid vs. fullstendighet

23 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad23 Identifikasjon forts. Forutsetninger - Åpent sinn - Intern evaluering - Evnen til å leke med ideer og konsepter Blokkeringer - Oppfatningsmessige (f.eks. erfaringer) - Følelsesmessige (som manglende motivasjon) - Kulturelle (f.eks. ”logikk er bedre enn intuisjon”)

24 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad24 Barrierer i praksis ”Vi har prøvd dette før” ”Dette er jo helt nytt” ”Den er for enkel” ”NIH-syndromet” ”Du er fem år for tidlig” ”Toget er gått” ”Jeg liker ikke ideen” ”Jeg har ikke tro på ham” ”Sjefen vil ikke like dette” ”Markedet er modent” ”Vi har klart oss fint uten” ”Det er umulig i praksis” ”Vi lar Per se på saken” ”Vi har ikke tid”

25 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad25 (a) Basis for strategialternativer Utgangspunkt: Oppnåelse av en varig posisjon på konkurransearenaen Generiske strategier (iht. Porter)  Kostnadslederskap (laveste kostnad)  Differensiering (unikhet som forsvarer høyere pris)  Fokusering (smal satsing på nisje basert på lavkost/ differensiering) ...og «stuck in the middle» er for taperne

26 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad26 (b) Utviklingsretninger En klassiker: Ansoffs (1968) produkt-/markedsmatrise: Tilbaketrekning Konsolidering Markedspenetrasjon Produkt- utvikling Markeds- utvikling Diversifisering (relatert/urelatert) PRODUKT DagensNye MARKED Dagens Nye

27 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad27 Markedsutvikling Inn i nye segmenter (bransjer) Nye anvendelsesområder av samme produkt Nye geografiske områder eksport lokalisering ute (produksjon/distribusjon/salg)

28 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad28 …forts. I kapitalintensive bransjer er det investert tungt i produkt og teknologi (f.eks. fra Fiat via Polski Fiat til Lada) Tilsvarende i FoU-intensive bransjer (f.eks. IT og telekommunikasjon) Innen service trekker kundene deg ut (f.eks. forsikring og bank)

29 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad29 Produktutvikling Tar flere former - oppfinnelser (f.eks. den første bilen) - nye kategorier (som P&Gs første shampoo) - tillegg til produktlinjer (f.eks. Hansa Lettøl) - produktforbedringer (som Windows 2003  XP) Krever innovasjon og markedsorientering

30 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad30 Et spørsmål om liv og død(!?) Et utgangspunkt mange deler: “Get innovative or get dead” - Tom Peters (1990) Overlevelse gjennom: - Oppdage og utnytte muligheter - Oppdage i tide og beskytte seg mot trusler

31 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad31 Gjøre det selv? Endre standarder Tunge investeringer - Produksjonsutstyr for kostnadseffektivitet - Distribusjonsapparat - Lederrekruttering Unngå at alle venter på alle Eksempel : IBM med dominerende rolle innen PC på 1980-tallet og bråstoppen i utvikling på disketter (180kb i 1981 til 1,2mb i 1984 og nå) etter at denne dominansen ble brutt

32 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad32 …eller sammen med andre? Innovasjoner som passer inn i og forsterker det eksisterende Behov for å kombinere ressurser - Vertikale og horisontale bedriftsrelasjoner - Kobling til tidligere, beslektet og støttende teknologi Eksempel: IBMs dreining til å lansere PC’er via samarbeid med Intel (mikroposessor) og Microsoft (operativsystem) for å etablere åpne løsninger

33 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad33 (c) Utviklingsmetoder Organisk vekst (intern utvikling) Fusjoner og oppkjøp Allianser

34 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad34 Organisk vekst Er særlig aktuelt for - aktører i et marked som er preget av usikkerhet og behov for standarder - en sterk aktør som kan velge og kan høste fordeler av skala, synergi og kompetanse - en liten aktør som ikke har økonomisk evne til å gjøre nødvendige oppkjøp eller ikke er attraktiv for allianser (”beggers can’t choose”)

35 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad35 Fusjoner og oppkjøp Har en tendens til å variere i ”popularitet” over tid mellom bransjer Foretrekkes fordi det potensielt kan gi fart konkurransefordeler finansielle gevinster

36 ENT 4400 økt 1Tronn Å. Skjerstad36 Allianser Økende «popularitet» p.g.a. økende kompleksitet i omgivelser knapphet på interne ressurser Sårbar metode ift. hvor reelt behovet er for å dele ressurser hvorvidt ressursene er delbare mulighetene for å beskytte egne ressurser mot utbytting


Laste ned ppt "Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 1. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google