Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TRONN Å. SKJERSTAD Tel Mail:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TRONN Å. SKJERSTAD Tel Mail:"— Utskrift av presentasjonen:

1 TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail: tronn@skjerstad.net
Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 1. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel Mail:

2 DISPOSISJON FOR ØKTENE
Økt 1: Strategiske valg - innhold og prosess Økt 2: Evaluering av strategiske alternativer og kriterier for valg Økt 3: Vekstalternativer og prosess for fusjoner og oppkjøp Økt 4: Vekst og fall gjennom fusjoner og oppkjøp Innovation Strategy and Management 2005

3 DISPOSISJON FOR 1. ØKT Introduksjon
Strategiprosessen Hva er egentlig ”strategisk”? Fundamentale elementer i strategi Strategiske valg – innhold og prosess Strategisk analyse Strategialternativer Case 1: ”Strategisk analyse i Aladdin Oil AS” Anbefalt lesning: Johnson & Scholes (2004): del 3, ”Strategic Choice” Hambrick & Fredrickson (2001): ”Are you sure you have a strategy” Molnight (2004):”Must win battles” ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

4 INTRO: Gjør smarte strategiske valg!
Konkurransefortrinn har basis i produkt og/eller prosess Konkurransefortrinn er i mindre grad varige p.g.a. globalisering teknologiutvikling deregulering Konsekvens: strategiutvikling forandres ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

5 Implikasjoner «Unless today’s established corporations learn to reinvent themselves and their industries, much of the new wealth will be created by newcomers.» Gary Hamel (1997) ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

6 Strategi for de etablerte - fortsatt stø kurs eller snu før det er for sent
ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

7 Strategi for nyetablerte – nye kunder, nye behov og nye løsninger
ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

8 Ulikt fokus i ulike sammenhenger
SMB: vekst Stor, multinasjonal: kompleksitet Profesjonelt partnerskap: individualisme Frivillig organisasjon: sterke verdier Offentlig sektor: den politiske dimensjon ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

9 Introduksjon – fokus, rammer og prosess
To typiske utgangspunkt for strategiske valg Visjonær frontløper (proaktiv)  Mobil Kopi av konkurrenter (reaktiv)  VoIP Ideelt sett en analytisk, sekvensiell prosess: Intern analyse Ekstern analyse Strategialternativer Evaluering Realisme Gjennomførbarhet Aksept (Men slik er det jo ikke alltid!) ENT 4400 økt 1 Implementering Tronn Å. Skjerstad

10 Introduksjon (forts.) Hvilken type valg er egentlig ”strategiske”?
Hva er truslene mot en god strategiprosess? Eksternt: kompleksitet og informasjonstilgang Internt: overmot og tidspress ”Langtidsplanlegging” Langsiktige Ikke-reversible Ressursmessige konsekvenser Innebærer risiko ”Viktig” Involverer toppledelse Haster Begrenset informasjonsflyt Involverer konsulenter ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

11 Strategiarbeid går typisk over fire hovedfaser
1. fase – Analyse og strategisk målsetning (for retning) fase – Beskrive strategisk respons (prioritering og avgrensing) fase – Operasjonalisere målsetninger (i måltall og milepæler ) fase – Organisatorisk konsekvens og prosess for videreutvikling 2. 3. 4. ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

12 Sammenhengen mellom fasene
2. Strategisk respons 3. Strategisk analyse Utviklingstrekk Ekstern Intern Mål for oppfølging Måltall Milepæler Økonomisk logikk Arenaer Rekke- følge Instru- menter Differensiatorer 1. Strategiske målsetninger 4. Organisatorisk konsekvens Struktur - ansvar og samspill Mennesker - kompetanse Prosesser - utvikling Insentiver ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

13 fase - analyse og strategiske målsetninger
1. Analyse Overordnede utviklingstrekk Marked Teknologi Strukturelt Regulatorisk Eksterne trusler og muligheter Interne styrker og svakheter Strategiske målsetninger – eksempler ”Vinne 50 % markedsandel i Norge innen 2 år”? ”Ledende markedsposisjon i Sverige innen 200X”? ”Lansering av produkt X innen Y år”? ”Markedsandel innen produkt X i Europa på Z% innen 200X”? ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

14 fase – beskrivelse av strategisk respons
2. Hvilke(n) markedssegment produkter og tjenester, geografisk område og teknologi? Kostnadseffektivitet - stordriftsfordeler - gjenbruk eller prisdifferensiering? - unikt produkt - service… Arenaer Organisk utvikling, partnere og/eller oppkjøp? Økonomisk logikk Instru- menter Rekke- følge Hvilke unike kundeverdier: lavest pris og/eller ”mer for pengene” …og med hvilken kommunikasjon? Hvilken hastighet og sekvens av tiltak? Differensiatorer ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

15 fase - sette mål 3. Etablere handlingsplan for oppfølging
Måltall og milepæler Aktiviteter Ansvar Samspill Sjekke konsistens Budsjett Forretningsplan Strategiske prosjekter ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

16 fase – organisatorisk konsekvens
4. Etablere prosess for videre utvikling av planen Selskapets videre arbeid med strategien m.h.t. oppdatering og revisjon av: Ekstern og intern analyse Strategiske målsetninger Strategisk respons Måltall og milepæler for oppfølging Langsiktige organisatoriske konsekvenser Koordinert med selskapets videre arbeid med strategiske prosjekter Gjennomføre evt. justeringer av organisatorisk design Omsette strategi i praktisk konsekvens for organisasjonsstruktur, mennesker, prosesser og belønning Detaljering av ansvar og samspill ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

17 Rammeverk for strategiske valg
Strategisk analyse Strategialternativer Evaluering (av tilpasning) Utsiling Valg - Gjennomførbarhet - Aksept Implementering ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

18 ”Det fungerer ikke slik hos oss”
Nei, selvfølgelig ikke. Modeller er å sammenligne med en verktøykasse Snekkeren bruker heller ikke hele verktøykassa til alt han lager ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

19 Strategi- alternativer
Strategisk analyse Evaluering (av tilpasning) Utsiling Valg - Gjennomførbarhet - Aksept Implementering ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

20 STRATEGIALTERNATIVER
(a) Hvilken basis? (generiske strategier) (c) Hvordan (utviklingsmetoder) (b) Hvilken retning (utviklingsretninger) ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

21 Hva med alternativet ”ingen strategi”?
For vanskelig å artikulere? Unngå for mye internpolitikk? Hemmelighold ift. konkurrenter? ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

22 IDENTIFIKASJON AV ALTERNATIVER
Kreativitet vs. struktur Tid vs. fullstendighet ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

23 Identifikasjon forts. Forutsetninger Blokkeringer - Åpent sinn
- Intern evaluering - Evnen til å leke med ideer og konsepter Blokkeringer - Oppfatningsmessige (f.eks. erfaringer) - Følelsesmessige (som manglende motivasjon) - Kulturelle (f.eks. ”logikk er bedre enn intuisjon”) ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

24 Barrierer i praksis ”Vi har prøvd dette før” ”Dette er jo helt nytt”
”Den er for enkel” ”NIH-syndromet” ”Du er fem år for tidlig” ”Toget er gått” ”Jeg liker ikke ideen” ”Jeg har ikke tro på ham” ”Sjefen vil ikke like dette” ”Markedet er modent” ”Vi har klart oss fint uten” ”Det er umulig i praksis” ”Vi lar Per se på saken” ”Vi har ikke tid” ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

25 (a) Basis for strategialternativer
Utgangspunkt: Oppnåelse av en varig posisjon på konkurransearenaen Generiske strategier (iht. Porter) Kostnadslederskap (laveste kostnad) Differensiering (unikhet som forsvarer høyere pris) Fokusering (smal satsing på nisje basert på lavkost/ differensiering) ...og «stuck in the middle» er for taperne ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

26 (b) Utviklingsretninger
En klassiker: Ansoffs (1968) produkt-/markedsmatrise: PRODUKT Dagens Nye Tilbaketrekning Konsolidering Markedspenetrasjon Dagens Produkt- utvikling MARKED Markeds- utvikling Diversifisering (relatert/urelatert) Nye ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

27 Markedsutvikling Inn i nye segmenter (bransjer)
Nye anvendelsesområder av samme produkt Nye geografiske områder eksport lokalisering ute (produksjon/distribusjon/salg) ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

28 …forts. I kapitalintensive bransjer er det investert tungt i produkt og teknologi (f.eks. fra Fiat via Polski Fiat til Lada) Tilsvarende i FoU-intensive bransjer (f.eks. IT og telekommunikasjon) Innen service trekker kundene deg ut (f.eks. forsikring og bank) ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

29 Produktutvikling Tar flere former
- oppfinnelser (f.eks. den første bilen) - nye kategorier (som P&Gs første shampoo) - tillegg til produktlinjer (f.eks. Hansa Lettøl) - produktforbedringer (som Windows 2003XP) Krever innovasjon og markedsorientering ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

30 Et spørsmål om liv og død(!?)
Et utgangspunkt mange deler: “Get innovative or get dead” Tom Peters (1990) Overlevelse gjennom: - Oppdage og utnytte muligheter - Oppdage i tide og beskytte seg mot trusler ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

31 Gjøre det selv? Endre standarder Tunge investeringer
- Produksjonsutstyr for kostnadseffektivitet - Distribusjonsapparat - Lederrekruttering Unngå at alle venter på alle Eksempel: IBM med dominerende rolle innen PC på 1980-tallet og bråstoppen i utvikling på disketter (180kb i 1981 til 1,2mb i 1984 og nå) etter at denne dominansen ble brutt ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

32 …eller sammen med andre?
Innovasjoner som passer inn i og forsterker det eksisterende Behov for å kombinere ressurser - Vertikale og horisontale bedriftsrelasjoner - Kobling til tidligere, beslektet og støttende teknologi Eksempel: IBMs dreining til å lansere PC’er via samarbeid med Intel (mikroposessor) og Microsoft (operativsystem) for å etablere åpne løsninger ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

33 (c) Utviklingsmetoder
Organisk vekst (intern utvikling) Fusjoner og oppkjøp Allianser ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

34 Organisk vekst Er særlig aktuelt for
- aktører i et marked som er preget av usikkerhet og behov for standarder - en sterk aktør som kan velge og kan høste fordeler av skala, synergi og kompetanse - en liten aktør som ikke har økonomisk evne til å gjøre nødvendige oppkjøp eller ikke er attraktiv for allianser (”beggers can’t choose”) ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

35 Fusjoner og oppkjøp Har en tendens til å variere i ”popularitet”
over tid mellom bransjer Foretrekkes fordi det potensielt kan gi fart konkurransefordeler finansielle gevinster ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad

36 Allianser Økende «popularitet» p.g.a. Sårbar metode ift.
økende kompleksitet i omgivelser knapphet på interne ressurser Sårbar metode ift. hvor reelt behovet er for å dele ressurser hvorvidt ressursene er delbare mulighetene for å beskytte egne ressurser mot utbytting ENT 4400 økt 1 Tronn Å. Skjerstad


Laste ned ppt "TRONN Å. SKJERSTAD Tel Mail:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google