Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 3. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 3. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 3. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail: tronn@skjerstad.net

2 DISPOSISJON FOR ØKTENE Økt 1: Strategiske valg - innhold og prosess Økt 2: Evaluering av strategiske alternativer og kriterier for valg Økt 3: Vekstalternativer og prosess for fusjoner og oppkjøp Økt 4: Vekst og fall gjennom fusjoner og oppkjøp Innovation Strategy and Management 2005

3 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad3 DISPOSISJON FOR 3. ØKT Vekstalternativer Organisk vekst Allianser Fusjoner og oppkjøp Intern forberedelsesprosess til allianser og fusjoner/oppkjøp Prosess for gjennomføring av fusjoner & oppkjøp Case 3: ”Evaluering av vekstplanen i DotCom.com AS” Anbefalt lesning: Dixit & Nalebuff (1993): ”Thinking Strategically”

4 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad4 Nettverk som apropos til vekst Nettverkskoblinger er tekniske kunnskapsmessige tidsmessige juridiske sosiale/personlige Nettverket er kjennetegnet ved aktørene er bundet av hverandre aktiviteter er gjensidig avhengige ressurser er heterogene

5 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad5 Konsekvenser hvis verden er slik Strategisk bevissthet om hvordan koblingene er og hvordan de kan utnyttes Utvikle organisasjonen til å håndtere nettverket (særlig innkjøp, markedsføring og teknisk utvikling)...Hvor mye står forresten de 10 største leverandører/kunder for av totalt volum?? (undersøkelser i Norge og Sverige tyder på ca. 2/3)

6 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad6 Våre forutsetninger Bedrifter interagerer med andre i utstrakt grad (gjennom allianser, oppkjøp m.v.) Vi har i den sammenheng et visst handlingsrom(!)

7 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad7 (1) ALLIANSER Motiver Former for strategisk tilknytning Fallgruver ved etablering av allianser

8 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad8 Motiver Verdiskapning (positiv nåverdi) Effektiv vekst - Unngå høye inngangsbarrierer - Hurtig læring Forbedringspotensial Gjennom å tilføre kompetanse Ressurs- og kompetansetilgang Tilgang til knappe ressurser og kompetanse

9 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad9 Motiver (forts.) Beskyttelse Unngå oppkjøp Legitimering Øke bedriftens goodwill Imperiebygging - Øke ledelsens handlingsfrihet - Prestisje og makt - Statlig støtte - Legitimering

10 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad10 Former for strategisk tilknytning Fullstendig integrasjon Fusjoner og oppkjøp Felles eierskap Joint ventures Formelt samarbeid Uformelt samarbeid Ingen relasjon StorLiten Graden av strategisk tilknytning (vertikal integrasjon)

11 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad11 Fallgruver ved etablering av allianser Skjulte strategier og motiver Interne motiver i konflikt Informasjonsmangel og skjulte antakelser Urealistisk tro på egne strategier og motiver Samordning av motiver og strategier Manglende vilje til å gi fra seg kontroll

12 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad12 (2) INTERNE FORBEREDELSER TIL INTEGRASJONSPROSESS Støtte fra interessenter Strategisk tilpasning Intern støtte Strategiplan Kontrakt Politiske vurderinger Analytiske vurderinger

13 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad13 Strategisk tilpasning Samsvar mellom strategiske motiver og aktuelle typer av samarbeid Samarbeidets rolle i partenes totale forretningsportefølje Analysere forutsetninger for en vinn-vinn-situasjon

14 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad14 Støtte fra interne interessenter Forståelse av individuell politisk atferd og prosesser Endre rammebetingelser for å oppnå egne mål Manipulering, forhandlinger og koalisjoner Koalisjoner bygges ofte rundt saker Håndtering Synliggjøre saker og problemstillinger Forutsi og lede koalisjonenes atferd Betydningen av den foreslåtte strategien bør avgjøre hvor mye tid som investeres i restrukturering. Å skape engasjement er mer et spørsmål om å finne den “riktige veien” enn å “vinne”.

15 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad15 Støtte fra eksterne interessenter Er sentrale eiergrupper overbevist? Hva er konsekvenser for bedriftens renommé, og hvordan vil det mottas av aksjemarkedet? Hvordan vil kunder, leverandører, partnere, finansieringskilder og konkurrenter reagere?

16 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad16 Strategiplan For samarbeidet som et felles, kontinuerlig virke Vurdér og få frem mulige fordeler som tilfaller partene Økt størrelse Økt rekkevidde Supplerende fordeler Synliggjør konkurransemessige fortrinn Identifisere og enes om felles koordinerte aktiviteter Kartlegg nødvendig operativ integrasjon

17 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad17 Intern støtte Er det klart hvem som forventes å gjøre hva og når? Er samarbeidet blitt godt nok forklart og motivert? Ser medarbeiderne oppgavene som venter og kan fokusere på mulighetene? Er spørsmål om arbeidsplasser avklart? Er relevante spesialister motivert for å utføre sine oppgaver i ekte “samarbeidsånd”? Vil stabene utfylle hverandre i sin måte å arbeide på?

18 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad18 Viktige aktører i prosessen Pådriverne Beslutningstakerne Opponentene Teknokratene  Byråkratene  Analytikerne Bindeleddene De som implementer

19 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad19 Fallgruver ved den interne forberedelsesprosessen Manglende fokus på omgivelsene For mye politikk Toppledelsen isolerer seg For rask eller for treg respons Uforutsette endringsbehov

20 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad20 (3) FUSJONER & OPPKJØP En prosesstilnærming Pris og verdi Oppkjøpskonkurranse Overprising og “vinnerens dilemma” Beslutning og finansiering

21 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad21 Suksess eller fiasko  av hva?  når?  hvorfor?  på hvilket tidspunkt?  i følge hvem?  og for hvem?

22 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad22 En prosesstilnærming Fusjoner og oppkjøp er en omfattende prosess:... med flere kritiske momenter i hvert steg Strategi”Targeting”ForhandlingerImplementering

23 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad23 Strategisteget  Kartlegge omgivelsene Forutsi større endringer Fokus på kritiske deler av bransjen  Industri/-konkurranseanalyse Kritiske suksessfaktorer Nøkkelkompetanse  Bedriftsanalyse (SWOT)  Sammenligning av visjon  Strategiske alternativer Organisk vekst Oppkjøp Joint venture Strategisk allianse Vent og se StrategyStrategy TargetingNegotiationsImplementation

24 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad24 Segmenter Geografiske markeder Produkter Aktiviteter Core business NB! Realisme i vekstalternativer StrategyStrategy TargetingNegotiationsImplementation

25 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad25 Risiko øker i takt med kompleksitet:  Forsøk på vekst langs flere dimensjoner samtidig  Hastige oppkjøp for “å vinne tid” Vekst og risiko StrategyStrategy TargetingNegotiationsImplementation

26 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad26 Kritiske momenter:  Utvelgelseskriteria og ideell kandidatprofil  Søk etter potensielle kandidater  Valg av mål/kandidat  Tilnærmingsmanøvrer  Første kontakt  Etablering av forhandlinger Identifisering av mål (”targeting”) Strategy TargetingTargeting NegotiationsImplementation

27 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad27  Oppdatert bilde av styrke på sentrale områder  Bilde av svakheter i konkurranseevne  Evaluèr med fokus på aktiviteter som tilfører mest verdi til minst kostnad nøkkelressurser kritisk kompetanse fremtidige utfordringer i bransjen nødvendig kompetanse for å utnytte muligheter  Personlig kontakt med nøkkelpersonell Potensielle kandidater Strategy TargetingTargeting NegotiationsImplementation

28 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad28 Søk sterke og kompatible selskaper som kan:  hjelpe oppkjøper til å overvinne stor kompleksitet  skape toveis synergier  unngå å bli fullstendig dominert av oppkjøper  fremvise en markedsposisjon  forbedre oppkjøpers image  bygge opp gjensidig tillit og respekt  bidra til myk og rask integrasjon Ideelle kandidater Strategy TargetingTargeting NegotiationsImplementation

29 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad29 Rangèr utfra verdi for oss (som oppkjøper):  Nåverdi av fremtidig kontantstrøm  Synergieffekter  Avhengigheter  Total kostnad for oppkjøpsprosessen  Pris Rangering av kandidater Strategy TargetingTargeting NegotiationsImplementation

30 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad30 Sentrale momenter:  Innledende kontakt  Gradvis avdekking av forhandlingsposisjon  Estimat av oppkjøpsverdi  Forhandlingsmøter  Avtale Forhandlingssteget StrategyTargeting NegotiationsNegotiations Implementation

31 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad31  Agenda Prioritet til temaer av gjensidig nytte Rangèr nytte: etter betydning for deg mot sannsynlig kostnad for motparten Rangèr innrømmelser: etter antatt viktighet for motparten mot potensiell kostnad for deg Sett sammen nytte og innrømmelser  Øvelse (“Djevelens advokat”)  Roller Styre og toppledelse bør være tilgjengelig Sjefsforhandler skal synes Forberedelse til forhandlinger StrategyTargeting NegotiationsNegotiations Implementation

32 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad32  Oppgradèr fokus fra to ulike forhistorier  til en felles fremtid  Skap positiv atmosfære Start med “enkle” temaer Fortsett basert på resultater Delegèr til eksperter mellom forhandlingssesjonene Oppsummèr og fremhèv etablerte resultater  Sørg for dokumentasjon Muntlig bekreftelse på all oppnådd enighet Start neste sesjon med gjennomgang av et skriftlig sammendrag av oppnådde resultater Forhandlingstemaer StrategyTargeting NegotiationsNegotiations Implementation

33 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad33 Temaer:  Planlegging  Allokering av ressurser  Kommunikasjon  Handling  Resultater  Tilbakemelding  Endelig resultat Implementeringssteget StrategyTargetingNegotiations ImplementationImplementation

34 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad34 Implementering starter på strategisteget Behold en balanse av folk fra begge selskaper, men sørg for rett person på rett plass Fortsett overvåkningen av omgivelsene Start tidlig med å oppnå synlige resultater Sjekk realisme i synergieffekter med begge sider Ta ledelsen! Skap en holdninger for ett selskap Få fart på tiltak der man operer som ett selskap Lytt og kommunisèr! Håndtèr konflikter raskt Sentralt ved implementering StrategyTargetingNegotiations ImplementationImplementation

35 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad35 Behold det som leveransedyktig  Behold ledelsen så lenge som mulig  Gi sterke insentiver til å øke ytelsen  Behold basissystemer i drift  Tillat ledelsen å fokusere på nåværende virksomhet Behandle overtallige med respekt og generøsitet Behold og styrk relasjoner mellom ansatte Behandling av oppkjøpte selskap StrategyTargetingNegotiations ImplementationImplementation

36 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad36 Beslutning og finansiering  Beslutning om å gjennomføre samarbeidet (med intern og/eller ekstern finansiering)  Et tilbud rettet til partneren  Bekjentgjøring av samarbeidet til interessenter  Bekjentgjøring av detaljer i samarbeidet  Styrets godkjenning av samarbeidet  Rettslig godkjenning av kontrakt for samarbeidet StrategyTargetingNegotiations ImplementationImplementation

37 ENT 4400 økt 3Tronn Å. Skjerstad37 Vær alltid forberedt på og villig til å avbryte prosessen - og om nødvendig ta et tap, d.v.s. unngå opptrapping av irrasjonelt engasjement. Obs!!


Laste ned ppt "Master of Science in Innovation and Entrepreneurship 2005/2006 ENT 4400: Innovation Strategy and Management 3. økt TRONN Å. SKJERSTAD Tel. 990 80 000 Mail:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google