Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kari B. Mellem, SSB 1 12.02.2010 Avfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kari B. Mellem, SSB 1 12.02.2010 Avfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kari B. Mellem, SSB 1 12.02.2010 Avfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2010

2 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 2 Agenda Om Seksjon for miljøstatistikk Grunnlag for å utarbeide statistikk for byggavfall? Fraksjoner Ulovlig eller ukjent håndtering? Framtidig datafangst

3 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 3 Seksjon for miljøstatistikk Utslipp til luft Helse- og miljøfarlige stoffer Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser Kommunal miljøforvaltning Arealbruk Støy Integrerte miljø- og økonomiregnskaper Miljøvernkostnader Ressursregnskaper (fisk, skog) Bærekraftindikatorer

4 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 4 Avfall Husholdningsavfall fordeles på kommunenivå etter behandling og avfallsfraksjoner, inkl EE-avfall og farlig avfall Husholdningsavfallsstatistikken er basert på rapporterte tall og beregninger Husholdningsavfall Næringsavfall (industri, bygg og anlegg, tjenesteytende næringer) Farlig avfall Avfallsregnskap

5 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 5 Statistikkgrunnlag Avfallshåndteringsundersøkelsen –Materialfordelt og næringsfordelt –Usikkerhet i tallene Avfallsforskriften, kap. 15 –Obligatorisk sluttrapport Kunderegistre, avfallsaktører

6 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 6 Sluttrapporter til kommunen Hvilken informasjon gir de? –Det som omfattes av avfallsforskriften kap. 15 –Avfallsmengde, materialfordelt  Ordinært avfall  Farlig avfall –Behandling  Avfall levert til godkjent avfallsanlegg  Ombruk eller direkte til gjenvinning

7 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 7 Faktormetoden Metoden må inkludere all bygging, rehabilitering og riving Faktorer beregnes for mengden avfall som oppstår per m 2. Input-data: –Aktivitet (nybygging, riving, rehabilitering) –Materiale (trehus, betong osv.) –Hustype (bolig, næringsbygg osv.) Metoden bruker annen statistikk som grunnlag for å finne all aktivitet om bygging, riving og rehabilitering –Fra byggearealstatistikk, strukturstatistikk, GAB (SSB, Rapport 2000/8)

8 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 8 Faktorene Hver faktor representerer en aktivitet (a) –nybygging –rehabilitering –riving Ulike bygningstyper (b) –små boliger –store bolighus –andre bygninger Ulike avfallstyper (m) –betong –trevirke –plast –metall –gips –.. Størrelse på bygningen

9 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 9

10 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 10 Nødvendig informasjon for å beregne faktorene I sluttrapportene: –Aktivitet –Type bygning –Antall kvadratmeter –Avfallstyper og mengder

11 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 11 Beregning β m,a,b =total avfallsmengde av type m av aktivitetstype a og for bygningstype b X a,b = avfallsmengde per kvadratmeter av type m av aktivitetstype a og for bygningstype b γ m,a,b = antall kvadratmeter av aktivitetstype a og for bygningstype b x m,a,b = β m,a,b / y a,b

12 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 12 Fraksjoner I altPapir, papp MetallPlastGlassTreBetong og tegl Andre mat. Farlig avfall 1 5371964158524072035110 BA-avfall, 1000 tonn Avfallsregnskapet, 2007

13 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 13 Behandling, ulovlig eller ukjent? Betong og tegl Fra avfallshåndteringsundersøkelsen –Materialgjenvinning –Deponering –Dekkmasse / fyllmasse Sluttrapport –Generert mengde –Levert til godkjent avfallsanlegg –Ombruk eller direkte til gjenvinning

14 12.02.2010Kari B. Mellem, SSB 14 Planlagt statistikk Benytte det som finnes av informasjon i kommunene –2008 –2009 Plan- og bygningslovens forslag –Ikke innsending til kommunen –Vi mister en administrativ datakilde Mulig konsekvens –Kan medføre økt rapporteringsbyrde for næringslivet via pålagt rapportering til SSB

15 15 Kari B. Mellem, SSB 15 12.02.2010 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Kari B. Mellem, SSB 1 12.02.2010 Avfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google