Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE

2 2i:SEE Conceptual Learning DA I Elevheftet og Veiledningsheftet (for læreren): Kapittel 1:’E’- og ’Æ’-lyden med skjema for e/æ- lydens to skrivemåter, homonymer, rettskrivingsregler om e/æ- lyd og diktat. Kapittel 2:’O’-lyden med skjema for o-lydens skrivemåter, homonymer og oppgave. Kapittel 3:;’Å’-lyden med skjema for å-lydens skrivemåter, homonymer og oppgaver. Kapittel 4:’Ç’-lyden (’kj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, skjema for de 5 skrivemåtene av kj-lyden, begrepet synonym, repetisjoner med rimeord og diktat. Kapittel 5: ’∫’-lyden (’skj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, måtene lyden kan skrives på, måten fremmedord med lyden skrives og uttales på, og verb med lyden Kapittel 6:/j/-lyden med skrivemåtene for j-lyden og oppgave med homonymer for lyden (forts.) Innhold i ”Norsk rettskriving 2”-heftene

3 3i:SEE Conceptual Learning DA (forts.) : Kapittel 7:/v/-lyden med ordene som skrives med ”stum” h, oppgaver med hv-og w-ord og diktat for v- lyden. Kapittel 8:Flere sammensatte språklyder med ord som skrives med –ng, –gn og –nk. Kapittel 9:”Stum” ’D’ med fast regel om ”stum” d, substantiver og verbet i presens partisipp, etter lang vokallyd uttales ikke stum d, adjektiv som ender på –, oppgaver med homonymer, -nn eller nd, -rd eller bare r, -ld eller –ll, -lv eller –ll, og diktat. Kapittel 10:”Stum” ’G’ med bokstaven g der den ikke uttales etter bokstaven l eller suffiksendelsene -dig, -lig, -rig og –tig. og i tillegg i Veiledningsheftet: Kapittel 11:Analysemodell – begrepsavklaring med begrepsanalyse, begrepsforklaring og begrepsavklaring. Kapittel 12:Grunnleggende begrepssystem med grunnleggende begreper (GB), forklaring av grunnleggende begreps- system, læring av (GBS) og organisering av erfaringer. Innhold i ”Norsk rettskriving 2”-heftene

4 4i:SEE Conceptual Learning DA ”Norsk rettskriving 2”-heftene handler om de sammensatte språklydene i det norske språket. Denne presentasjonen er eksempel fra kapittel 4 i heftene og gir forklaring på hva en sammensatt språklyd er, og vi gjennomgår én av dem, nemlig ”kj”-lyden.

5 ”kj”-lyden 5i:SEE Conceptual Learning DA Når vi hermer etter noen som ler, sier vi gjerne hi, hi, hi. Måten vi artikulerer /h/-lyden på i hi, hi, er ganske lik den måten vi artikulerer ”kj”-klyden på. Artikulere; forme, uttale en språklyd.

6 I diskusjon om artikulering blir det viktig å bevisstgjøre 1. hvor tungespissen har plass. 2. hvordan tungen er formet. 3. hvordan luften blåses ut av munnen. 4. hvilken stilling underkjeven har. 5. hvilken avstand det er mellom over- og underkjeven. Det anbefales å gå gjennom kapittel 2 om vokalene i Norsk rettskriving 1, før du begynner med ”kj”-lyden. 6i:SEE Conceptual Learning DA Hvordan artikulere

7 Ord som begynner med ”kj”-lyd har enten bokstaven ’k’ eller ’t’ først i ordet. 7i:SEE Conceptual Learning DA

8 ”kj”-lyden skrives på fem forskjellige måter 8i:SEE Conceptual Learning DA 1. kj- 2. k foran -i 3. k foran –y 4. k foran –ei 5. tj- Det er ett unntak til denne regelen : keramikk, som uttales med ”kj”-lyd.

9 i:SEE Conceptual Learning DA9 Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2” /Ç/-lyden skrevet med kj-k foran - ik foran - yk foran - eitj- 4.2 Oppgave: De fem måtene /ç/-lyden kan skrives på Finn ord som begynner med /ç/-lyd og skriv dem på riktig plass i skjemaet.

10 i:SEE Conceptual Learning DA10 Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2” /Ç/-lyden skrevet med kj-k foran - ik foran - yk foran - eitj- kjapp kjegle kjeft kjekk kjeft kjelke kjemme kjenne kjerr kjerre kjerring kjepp kjetting kjole kjortel kjøre kjønn kjøpe kjøtt kjær kikkert kikke kile kilo kinn kirke kirsebær kiste kylling kyndig kyse kysse kyst kyr kei keitete keive tjafsete tjene tjern tjeld tjore tjue tjuv tjukk tjære Tj-lyden ligger nært opp til kj-lyden og blir detfor tatt med her 4.2 Svar på oppgave: De fem måtene /ç/-lyden kan skrives på Finn ord som begynner med /ç/-lyd og skriv dem på riktig plass i skjemaet.

11 i:SEE Conceptual Learning DA11 Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2” ei vognei ei koneei en munnen et krattet en stokken en jernlenkeen en leirkrukkeen 4.3 Oppgave: Begrepet synonym Finn synonymer til disse ordene. Synonymene skal begynne med /ç/- lyden.

12 i:SEE Conceptual Learning DA12 Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2” 4.3 Svar på oppgave: Begrepet synonym Finn synonymer til disse ordene. Synonymene skal begynne med /ç/- lyden. ei vognei kjerre ei koneei kjerring en munnen kjeft et krattet kjerr en stokken kjepp en jernlenkeen kjetting en leirkrukkeen keramikkvase

13 i:SEE Conceptual Learning DA13 Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2” kjenne kjønn kjære kjele kjørt kile kinn kitt kyss keive 4.5 Oppgave: Repetisjon av ç-lyd med ∫-lyd som rimeord Finn rimeord til ordene i skjemaet.

14 i:SEE Conceptual Learning DA14 Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2” 4.5 Svar på oppgave: Repetisjon av ç-lyd med ∫-lyd som rimeord Finn rimeord til ordene i skjemaet. kjenneskjenne kjønnskjønn kjæreskjære kjeleskjele kjørtskjørt kileskille kinnskinn kittskitt kyssskyss keiveskeive

15 er to eller flere konsonanter etter hverandre og som uttales med én språklyd. ”kj”-lyden skrives på fem ulike måter. ”skj”-lyden skrives på sytten ulike måter. ”j”-lyden skrives på åtte ulike måter. ”v”-lyden skrives på tre ulike måter. I tillegg har vi ord med -ng, -gn og –nk. Disse har to språklyder, men kan for enkelte være vanskelig å lytte ut. Elevhefte ”Norsk rettskriving 2” har skjemaer for hver sammensatte språklyd som eleven skal arbeide med og fylle ut. I Veiledningshefte for lærer er det oppgaver og diktater knyttet til språklydene, samt ferdig utfylte skjemaer. 15i:SEE Conceptual Learning DA Sammensatte språklyder

16 Oppsummering 16i:SEE Conceptual Learning DA Artikulasjonsanalysen sammen med de ulike skrivemåtene de sammensatte språklydene har, bevisstgjør elevene at én språklyd kan skrives på flere forskjellige måter.


Laste ned ppt "”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google