Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriftspråkstimulering og barnelyrikk Anne Fængsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriftspråkstimulering og barnelyrikk Anne Fængsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Skriftspråkstimulering og barnelyrikk Anne Fængsrud

3 Mauren  Liten?  Jeg?  Langt ifra.  Jeg er akkurat stor nok.  Fyller meg selv helt  På langs og på tvers  Fra øverst til nederst.  Er du større enn deg selv  Kanskje?

4 Nå begynner vi!  Først kom et lass med lisser  et lass med lakrislisser  og lakrismus,  og røde brus,  og sjokoladenisser!

5 Skriftspråkstimulering  Læringsmål i dag  Vi går gjennom opplegget for mandag og tirsdag  Et barnedikt  Hva kan vi gjøre med det?  Skriftstimulering gjennom lek og muntlige aktiviteter  Barnelyrikk – kort innføring

6 Språkfunksjonene  Hva er en språkfunsjon?  Poetisk språkfunkjson  Den språklige utformingen skal legges merke til, f eks ordspill og tvetydighet, bildebruk, lydeffekter, klangeffekter, gjentagelser  Når barn leker med språket, er det den poetiske språkfunkjsonen de bruker.  Metaspråklig språkfunksjon  Setter språket som fenomen i forgrunnen  Tog/lokomotiv  Hvorfor skriftspråkstimulering i barnehagen?

7 Språklig bevissthet  I begynnelsen  Ordene utfyller situasjonen  Språk er noe man ureflektert fortolker sammen med andre  Barnets oppmersomhet er rettet mot HVA ikke mot HVORDAN  Barnet kan ikke gå utenfor språket og studere språket selv

8 Språklig bevissthet  Hva er språk?  Formsiden ved språket (Hagtvet 1992:142)  Metaspråkligbevissthet (Høigård 1999:238)  Hvorfor er metaspråklig bevissthet viktig?

9 Språklig bevissthet  Fordel om barna er fonembevisste, dvs å kunne dele ord i de små fonemsegmentene, når den første lese- og skriveopplæringen tar til.  Mye tyder på at det er språkbearbeiding på dette fonologiske området som er vanskelig for barn med lese- og skrivevansker  Fordel at barn FØR den formelle begynneropplæringen forstår at det er en sammenhegn mellom språklyd (fonem) og bokstav (grafem)

10 Situasjonsuavhengig språk  Tekstmestring  Forutsetninger  Bruke språket situasjonsavhengig  Ta mottakerens perspektiv  Greie seg uten dialogstøtte  Bruke regler for tekstbinding  De tidligste sjangrene  Fortellingen, (spontan)sanger, rim/regler, vitsen

11 Metaspråklig bevissthet  Fonologisk bevissthet  Morfologiske bevissthet  Bevissthet om stavelser  Bevissthet om ord  Semantisk bevissthet  Syntaktisk bevissthet  Tekstbevissthet  Pragmatisk bevissthet

12 Lek med språket  Fonologilek  Stavelseslek  Samantisk lek  Tekstlek

13 Skriftspråkstimulering og lyrikk  Rim og rytme  Klang  Lek språket  Nonsens

14 Fortellingsstruktur  Innledning – handling/midtdel – avslutning  Eventyr – fortellingsskjema  Fabeldyret Baltus  Innledning – hvem handler det om? Hvor skjedde det? Når skjedde det?  Handling – Hva skjedde…rekkefølge (hvorfor/hvordan)  Avslutning – Hva skjedde til slutt?


Laste ned ppt "Skriftspråkstimulering og barnelyrikk Anne Fængsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google