Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dobbeltdiagnoseprosjekt Spesialseksjon A - Blakstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dobbeltdiagnoseprosjekt Spesialseksjon A - Blakstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dobbeltdiagnoseprosjekt Spesialseksjon A - Blakstad

2 Dobbeltdiagnosebehandling: Dobbelt så mye, eller bare litt mer ?

3 ”Utredning- og behandling av tvangsinnlagte dobbeltdiagnosepasienter”  Behandlingsprogram for pasienter innlagt etter § 3-3 i psykisk helsevernloven med en samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk.  Prosjektperiode: 04.07 – 10.08

4 Er prosjektet en suksess ? Tja…  Det ble ikke helt slik vi hadde forventet  Prosessen ble like viktig som resultatet  Vi har blitt klokere  Positive ringvirkninger

5 Prosjektidé:  DD-pasienter trenger et annet utrednings- og behandlingstilbud enn det våre ”ordinære” psykosepasienter mottar  Hvordan utvikler vi et slikt behandlingstilbud

6 Hvorfor startet vi prosjektet ?  Statlige føringer  RHF-føringer (RKDD, behandlingslinjer)  Tildelt behandlingsansvar fra SAB HF  Stadig voksende pasientgruppe  Følt kompetansebehov i seksjonen  ”Frustrerende” pasientgruppe

7 Vårt utgangspunkt var:  Kulturell ballast fra psykiatrien  En ren psykosepost som skulle omdannes til et behandlingstilbud for både psykosepasienter og dobbeltdiagnosepasienter  Litt uklart DD-mandat fra ledelsen i SAB HF

8 Målsetting med prosjektet:  Systematisere og heve DD-kompetansen hos personalet  Etablere et standardisert utrednings- og behandlingsprogram med varighet fra 3 til 6 mnd.  Implementere et sett av tiltak som både er nyttige og praktisk gjennomførbare  At oppholdet skal resultere i en anbefaling om videre behandling, rehabilitering eller omsorgstilbud.

9 Avgrensning av målgruppen: 1.Pasienten må ha diagnose på en alvorlig psykisk lidelse og et omfattende rusmisbruk 2.Pasienten må være innlagt på tvang etter § 3-3 i psykisk helsevernloven 3.Pasienten må ha et aktivt forhold til rusmidler

10 1. Innsøking2. Mottak 3. Utredning og behandling 4. Utslusing Behandlingsforløp på SSA

11 Hva var vi gode på - visste vi..  Psykosebehandling  Relasjonsbygging  Skape trygghet  Skape håp  Ivaretakende miljøterapi

12 Hvilke utfordringer hadde vi – trodde vi ?  Holdninger  Tålmodighet  Moralisme  Tro på pasientens evne og vilje til endring

13 Hva kreves det mer av ?  Motivasjon  Relasjon  Tillit  Trygghet  Tålmodighet  Aktivitetstilbud  Egeninnsats i behandlingen

14 Hva trengs det mindre av ?  Moralisme  Dårlig tid

15 Planlagte behandlingsverktøy for DD pasienter  Rusanamnese  Motivasjonskartlegging (Bygger på prinsippene fra motiverende intervju)  SCL-90  PANSS  EBL

16 Hvor rekrutterer vi våre DD- pasienter fra ?  Akutt  Utredningsseksjon for unge (USU)  Sikkerhetsseksjonen

17 Utfordringer  Vi ”styrer” ikke pasienttilgang  I perioder få DD pasienter med høyere funksjonsnivå (Gaf)  Stor spredning i gruppen når det gjelder lidelsestrykk, funksjon, kognitiv fungering  Varierende motivasjon

18 ”Motivasjonshjulet” Prochasca&DiClemente  Atferdsendring som prosess - foregår gradvis, gjennom ulike stadier: 1.Før overveielse 2.Overveielse 3.Forberedelse 4.Handling 5.Vedlikehold 6.Tilbakefall

19

20 Opprinnelig plan  Ca 4 innlagte DD-pasienter til enhver tid  Innlagt på tvang  Noe høyere Gaf-score enn øvrige pasienter  Motiverte ?  Følge egen oppsatt plan for behandling

21 Hvordan funket planen ?  Ca 4 innlagte DD-pasienter til enhver tid – 4 totalt  Innlagt på tvang - Ja  Noe høyere Gaf-score enn øvrige pasienter - Nei  Motiverte – Tja  Følge egen oppsatt plan for behandling - Nei

22 Forløp 1  Kvinne i 30-årene  Omfattende rusmisbruk  Alvorlig psykoselidelse  GAF – skåre F:34, S:29  Motivert til å jobbe med rus  Varierende grad av innsikt i forhold til psykisk lidelse  MI  SCL-90  Panss  EBL  Fullført planlagt løp

23 Forløp 2  Mann 28 år  Utredning av psykisk lidelse  Omfattende rusmisbruk  Motivert  Varierende grad av innsikt  GAF – skåre F: 31, S:27  SCL-90  Utredning av psykisk lidelse  -PANSS, klarte ikke  -MI, klarte ikke  -EBL (for liten gruppe, tilbudet pulverisert)  Ikke fullført løp i forhold til plan

24 Forløp 3  Mann 25 år  Omfattende rusmisbruk  Alvorlig psykoselidelse  Motivert til å få hjelp til psykosen  Mindre motivert i forhold til rus  Varierende grad av innsikt  GAF – skåre F: 22, S: 23  SCL-90  -PANSS, klarte ikke  -MI, klarte ikke  -EBL, klarte ikke  Tilrettelagt undervisning  Ikke fullført løp i forhold til plan

25 Forløp 4  Mann i 30-årene  Alvorlig psykisk lidelse  Alvorlig rusmisbruk  Liten innsikt  Varierende grad av motivasjon  GAF – skåre F: 21, S: 26  -SCL-90, klarte ikke  PANSS  -MI, klarte ikke  EBL  Tilrettelagt undervisning  Ikke fullført løp i forhold til plan

26 Erfaringer/tanker fremover  Antall DD-pasienter varierende  Stor spredning i gruppen: - Gaf - Kognitiv fungering - Ressurser - Lidelsestrykk - Motivasjon - Innsikt

27 Erfaringer/tanker fremover fortsett.  Krever mer individuelt tilpasset behandlingsopplegg  Behandlingsløp som er lik for alle DD-pasienter fungerer ikke  EBL-gruppe eller annet undervisningsopplegg?

28 Har vi nådd vår målsetting?  Systematisere og heve DD-kompetansen hos personalet - Ja  Etablere et standardisert utrednings- og behandlingsprogram med varighet fra 3 til 6 mnd. – Ja/nei  Implementere et sett av tiltak som både er nyttige og praktisk gjennomførbare - Ja  At oppholdet skal resultere i en anbefaling om videre behandling, rehabilitering eller omsorgstilbud - Ja.

29 Hva har vi lært ?  Ting tar tid  Det fins ingen snarveier  Relasjon-relasjon-relasjon  Vi er bare en liten, men viktig del av DD-pasientens totale behandlingsforløp  Vi innehar kompetansen som trengs

30 Snart tid for revidering ?

31 Nye retningslinjer for DD-behandling i regi av SHdir  Skal fremme en rimelig praksis  Best practice  Bruk av kartleggingsverktøy – screening – diagnostisering – funksjon – øvrig utredning  Ut på høring høsten 2008


Laste ned ppt "Dobbeltdiagnoseprosjekt Spesialseksjon A - Blakstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google