Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dobbeltdiagnoseprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dobbeltdiagnoseprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dobbeltdiagnoseprosjekt
Spesialseksjon A - Blakstad

2 Dobbeltdiagnosebehandling: Dobbelt så mye, eller bare litt mer ?

3 ”Utredning- og behandling av tvangsinnlagte dobbeltdiagnosepasienter”
Behandlingsprogram for pasienter innlagt etter § 3-3 i psykisk helsevernloven med en samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk. Prosjektperiode: – 10.08

4 Er prosjektet en suksess ? Tja…
Det ble ikke helt slik vi hadde forventet Prosessen ble like viktig som resultatet Vi har blitt klokere Positive ringvirkninger

5 Prosjektidé: DD-pasienter trenger et annet utrednings- og behandlingstilbud enn det våre ”ordinære” psykosepasienter mottar Hvordan utvikler vi et slikt behandlingstilbud

6 Hvorfor startet vi prosjektet ?
Statlige føringer RHF-føringer (RKDD, behandlingslinjer) Tildelt behandlingsansvar fra SAB HF Stadig voksende pasientgruppe Følt kompetansebehov i seksjonen ”Frustrerende” pasientgruppe

7 Vårt utgangspunkt var:
Kulturell ballast fra psykiatrien En ren psykosepost som skulle omdannes til et behandlingstilbud for både psykosepasienter og dobbeltdiagnosepasienter Litt uklart DD-mandat fra ledelsen i SAB HF

8 Målsetting med prosjektet:
Systematisere og heve DD-kompetansen hos personalet Etablere et standardisert utrednings- og behandlingsprogram med varighet fra 3 til 6 mnd. Implementere et sett av tiltak som både er nyttige og praktisk gjennomførbare At oppholdet skal resultere i en anbefaling om videre behandling, rehabilitering eller omsorgstilbud.

9 Avgrensning av målgruppen:
Pasienten må ha diagnose på en alvorlig psykisk lidelse og et omfattende rusmisbruk Pasienten må være innlagt på tvang etter § 3-3 i psykisk helsevernloven Pasienten må ha et aktivt forhold til rusmidler

10 Behandlingsforløp på SSA
3. Utredning og behandling 1. Innsøking 2. Mottak 4. Utslusing Behandlingsforløp på SSA

11 Hva var vi gode på - visste vi..
Psykosebehandling Relasjonsbygging Skape trygghet Skape håp Ivaretakende miljøterapi

12 Hvilke utfordringer hadde vi – trodde vi ?
Holdninger Tålmodighet Moralisme Tro på pasientens evne og vilje til endring

13 Hva kreves det mer av ? Motivasjon Relasjon Tillit Trygghet
Tålmodighet Aktivitetstilbud Egeninnsats i behandlingen

14 Hva trengs det mindre av ?
Moralisme Dårlig tid

15 Planlagte behandlingsverktøy for DD pasienter
Rusanamnese Motivasjonskartlegging (Bygger på prinsippene fra motiverende intervju) SCL-90 PANSS EBL

16 Hvor rekrutterer vi våre DD-pasienter fra ?
Akutt Utredningsseksjon for unge (USU) Sikkerhetsseksjonen

17 Utfordringer Vi ”styrer” ikke pasienttilgang
I perioder få DD pasienter med høyere funksjonsnivå (Gaf) Stor spredning i gruppen når det gjelder lidelsestrykk, funksjon, kognitiv fungering Varierende motivasjon

18 ”Motivasjonshjulet” Prochasca&DiClemente
Atferdsendring som prosess - foregår gradvis, gjennom ulike stadier: Før overveielse Overveielse Forberedelse Handling Vedlikehold Tilbakefall

19

20 Opprinnelig plan Ca 4 innlagte DD-pasienter til enhver tid
Innlagt på tvang Noe høyere Gaf-score enn øvrige pasienter Motiverte ? Følge egen oppsatt plan for behandling

21 Hvordan funket planen ? Ca 4 innlagte DD-pasienter til enhver tid – 4 totalt Innlagt på tvang - Ja Noe høyere Gaf-score enn øvrige pasienter - Nei Motiverte – Tja Følge egen oppsatt plan for behandling - Nei

22 Forløp 1 Kvinne i 30-årene Omfattende rusmisbruk
Alvorlig psykoselidelse GAF – skåre F:34, S:29 Motivert til å jobbe med rus Varierende grad av innsikt i forhold til psykisk lidelse MI SCL-90 Panss EBL Fullført planlagt løp

23 Utredning av psykisk lidelse Omfattende rusmisbruk Motivert
Forløp 2 Mann 28 år Utredning av psykisk lidelse Omfattende rusmisbruk Motivert Varierende grad av innsikt GAF – skåre F: 31, S:27 SCL-90 -PANSS, klarte ikke -MI, klarte ikke -EBL (for liten gruppe, tilbudet pulverisert) Ikke fullført løp i forhold til plan

24 Forløp 3 Mann 25 år Omfattende rusmisbruk Alvorlig psykoselidelse
Motivert til å få hjelp til psykosen Mindre motivert i forhold til rus Varierende grad av innsikt GAF – skåre F: 22, S: 23 SCL-90 -PANSS, klarte ikke -MI, klarte ikke -EBL, klarte ikke Tilrettelagt undervisning Ikke fullført løp i forhold til plan

25 Forløp 4 Mann i 30-årene Alvorlig psykisk lidelse Alvorlig rusmisbruk
Liten innsikt Varierende grad av motivasjon GAF – skåre F: 21, S: 26 -SCL-90, klarte ikke PANSS -MI, klarte ikke EBL Tilrettelagt undervisning Ikke fullført løp i forhold til plan

26 Erfaringer/tanker fremover
Antall DD-pasienter varierende Stor spredning i gruppen: - Gaf - Kognitiv fungering - Ressurser - Lidelsestrykk - Motivasjon - Innsikt

27 Erfaringer/tanker fremover fortsett.
Krever mer individuelt tilpasset behandlingsopplegg Behandlingsløp som er lik for alle DD-pasienter fungerer ikke EBL-gruppe eller annet undervisningsopplegg?

28 Har vi nådd vår målsetting?
Systematisere og heve DD-kompetansen hos personalet - Ja Etablere et standardisert utrednings- og behandlingsprogram med varighet fra 3 til 6 mnd. – Ja/nei Implementere et sett av tiltak som både er nyttige og praktisk gjennomførbare - Ja At oppholdet skal resultere i en anbefaling om videre behandling, rehabilitering eller omsorgstilbud - Ja.

29 Hva har vi lært ? Ting tar tid Det fins ingen snarveier
Relasjon-relasjon-relasjon Vi er bare en liten, men viktig del av DD-pasientens totale behandlingsforløp Vi innehar kompetansen som trengs

30 Snart tid for revidering ?

31 Nye retningslinjer for DD-behandling i regi av SHdir
Skal fremme en rimelig praksis Best practice Bruk av kartleggingsverktøy screening diagnostisering funksjon øvrig utredning Ut på høring høsten 2008


Laste ned ppt "Dobbeltdiagnoseprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google