Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Musikk og Helse i et lokalsamfunn -et systematisk opplæringsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Musikk og Helse i et lokalsamfunn -et systematisk opplæringsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Musikk og Helse i et lokalsamfunn -et systematisk opplæringsprosjekt innen integrert musikk 2006 - 2007

2 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Eier og samarbeidspartnere • Levanger kommune er oppdragsgiver •Samarbeidspartnere er: - FOLK 2 - som er et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Kulturens egenverdi skal styrkes og flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. FOLK2 er en sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid - Lege og musikkterapeut Audun Myskja

3 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune ORGANISERING OPPDRAGSGIVER Driftskomitéen Levanger Kommune PROSJEKTANSVARLIG Ass rådmann Alf B Haugnes STYRINGSGRUPPA Studieleder HiNT, C Nordbøe Avd. leder Lvgs HS, S Reitan Enhetsl. DN Kristin H Nøst PROSJEKTLEDER Peter Daniel Aune PROSJEKTGRUPPE • Prosjektleder Peter Daniel Aune, Innh Samkommune Kari Andresen HiNT spl utd. ?, HiNT Hilde-Britt Aarvik, Levanger vgs HS Bente Helmersen, Levanger vgs HS Helmer Jessen Breidablikktunet, Lev Komm. ?, Breidablikktunet, Lev Komm. Odd Håpnes/Frode Hallem Kultur, Lev Kommune Pårørenderepresentant(brukermedvirkning lokalt) Anders Halten musiker/fysioterapeut Innh Samkomm.. RESSURSER/REFERANSER Repr. Fra Kulturskolen Repr. Fra Musikkseksj.HiNT Hjelpepleierelever Sykepleierstudenter Eldrehøgskolen Lokale ”krefter” + SUT v/BBT Andre? Bruker medvirkning samfunn Eldres Råd Samarb andre : -Inderøy -Hilfrid B -Ko-ansv.: K Andresen HiNT

4 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Mål/mandat 1.Utvikle en metode og et system for gjennomføring av integrert musikk i et helhetlig perspektiv der kunnskap og kompetanse utvikles og utveksles mellom kulturelt aktive institusjoner i en kommune, som alders- og sykehjem, videregående skole og høgskole. 2. Omsette tilgjengelig kunnskap og kompetanse innen musikk i et opplæringssystem med lege og forsker Audun Myskja som sentral fagperson og som omfatter •Ansatte i eldreomsorgen i Levanger – Breidablikktunet •Familie/pårørende for beboere ved Breidablikktunet •Elever ved Levanger vgs HS •Ansatte ved Levanger vgs HS, andre ansatte ved skolen •Studenter og aktuelle ansatte ved Høgskolen i N-Trøndelag, sykepleierutdanningen, studenter ved kultur- og helse-studiet, andre •Ansatte ved kulturenheten (inkl Kulturskolen), helse- og rehab, andre 3.Gi utvidet kunnskap og kompetanse innen omsorg for eldre, og gi studenter og elever økt forståelse for og erfaring med de muligheter som ligger i bruk av sang, musikk og dans som forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid. •-.

5 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune METODE •Metoden Integrert musikk : –Integrering av musikkterapeuter og andre kulturarbeidere i den faglige virksomheten og behandlingen av eldre mennesker i tilpassede boliger(bofelleskap/bokollektiv) i kommunen gjennom praktisk og tverrfaglig samarbeid på Breidablikktunet. –Supplerende er •opplæring av ansatte/personale, elever og studenter, frivillige samt pårørende/”de nærmeste”. •Større og mindre konserter, kor og samlinger. •Kartlegging av ”støykilder” – bevisstgjøring av lyd, og fjerning av støy.

6 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Kritiske suksessfaktorer for prosjektet Kritisk suksessfaktor og Tiltak •Tid, koordinering og samlemulighet for deltagere og medvirkende •Best mulig planlegging på lengre sikt •Faste avtaler med høy prioritet •Forankring på alle nivå hos alle medv. •Tilgjengelig møteplasser •Begrenset tilgang på faglig kompetanse •Sårbarhet ved forfall av sentrale fagpersoner forebygges/forberedes dvs alternativer vurderes •Forståelse og aksept på utøver- og tjenestenivå for muligheten til å forbedre og supplere undervisnings- og tjenestetilbudet •Best mulig informasjon og kunnskapsformidling om innholdet i prosjektet før – under – etter. •Høyt fokus og prioritet på alle nivå i undervisnings- og tjeneste- området(ledelse, ansatte, pårørende o.a.) •Sannsynlig mulighet for lokal og utvidet implementering med varig virkning og oppfølging = Motivasjon •Synliggjøre muligheter for lokal oppfølging/ressurser ved ulike institusjoner ut over prosjektperioden

7 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Gjennomføringsplan •Aktiv periode sept – t.o.m. november ved Breidablikktunet, med samlinger onsdager og fredager spesifikt knyttet til prosjektet. –16 Studenter fra HiNT ute i praksis fordelt på to perioder på 6 uker –5 hjelpepleierelever fra Levanger vgs Helse og Sosial ute i praksis i 3 uker –Audun Myskja deltagende hver fredag –Anders Halten(musiker/fysioterapeut ISK) deltagende onsdager og fredager •2 åpne fagsamlinger på HiNT og Levanger vgs.

8 Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Økonomi Utgifter: Faglig frikjøp kr 125.000.- Reise-oppholdsutgifter ” 60.000.- Innleie av musikk- og dansefaglig kompetanse ” 85.000.- Del av felleskoordinator (se pkt 1. Innledning)” 8.500.- Frikjøp ansatte Breidablikktunet” 60.000.- Utstyr” 20.000.- Arbeidsinnsats (kommune, Levanger vgs, HiNT)” 90.000.- Diverse utgifter” 10.000.- Sum utgifter: kr 458.500.- Inntekter: Tilskudd fra FOLK2 prosjektet: kr 128.500.- Bidrag Levanger kommune Tilskudd psyk midler” 200.000.- Arbeidsinnsats, (planlegging, gj.føring) ” 50.000.- Arbeidsinnsats Levanger vgs ” 20.000.- Arbeidsinnsats HiNT” 20.000.- Andre inntekter, kompetansemidler e.l” 40.000.- Sum inntekterkr 458.500.-


Laste ned ppt "Musikk og helse i et lokalsamfunn – Driftskomiteen 23.08.06 – Peter Daniel Aune, Levanger kommune Musikk og Helse i et lokalsamfunn -et systematisk opplæringsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google