Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Musikk og Helse i et lokalsamfunn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Musikk og Helse i et lokalsamfunn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Musikk og Helse i et lokalsamfunn
et systematisk opplæringsprosjekt innen integrert musikk

2 Eier og samarbeidspartnere
Levanger kommune er oppdragsgiver Samarbeidspartnere er: - FOLK 2 - som er et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Kulturens egenverdi skal styrkes og flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. FOLK2 er en sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid - Lege og musikkterapeut Audun Myskja

3 ORGANISERING Peter Daniel Aune -Inderøy -Hilfrid B -Ko-ansv.:
OPPDRAGSGIVER Driftskomitéen Levanger Kommune STYRINGSGRUPPA Studieleder HiNT, C Nordbøe Avd. leder Lvgs HS, S Reitan Enhetsl. DN Kristin H Nøst PROSJEKTANSVARLIG Ass rådmann Alf B Haugnes RESSURSER/REFERANSER Repr. Fra Kulturskolen Repr. Fra Musikkseksj.HiNT Hjelpepleierelever Sykepleierstudenter Eldrehøgskolen Lokale ”krefter” + SUT v/BBT Andre? PROSJEKTLEDER Peter Daniel Aune Samarb andre: -Inderøy -Hilfrid B -Ko-ansv.: K Andresen HiNT PROSJEKTGRUPPE Prosjektleder Peter Daniel Aune, Innh Samkommune Kari Andresen HiNT spl utd. ? , HiNT Hilde-Britt Aarvik, Levanger vgs HS Bente Helmersen, Levanger vgs HS Helmer Jessen Breidablikktunet, Lev Komm. ? , Breidablikktunet, Lev Komm. Odd Håpnes/Frode Hallem Kultur, Lev Kommune Pårørenderepresentant(brukermedvirkning lokalt) Anders Halten musiker/fysioterapeut Innh Samkomm.. Bruker medvirkning samfunn Eldres Råd

4 Mål/mandat Utvikle en metode og et system for gjennomføring av integrert musikk i et helhetlig perspektiv der kunnskap og kompetanse utvikles og utveksles mellom kulturelt aktive institusjoner i en kommune, som alders- og sykehjem, videregående skole og høgskole. Omsette tilgjengelig kunnskap og kompetanse innen musikk i et opplæringssystem med lege og forsker Audun Myskja som sentral fagperson og som omfatter Ansatte i eldreomsorgen i Levanger – Breidablikktunet Familie/pårørende for beboere ved Breidablikktunet Elever ved Levanger vgs HS Ansatte ved Levanger vgs HS, andre ansatte ved skolen Studenter og aktuelle ansatte ved Høgskolen i N-Trøndelag, sykepleierutdanningen, studenter ved kultur- og helse-studiet, andre Ansatte ved kulturenheten (inkl Kulturskolen), helse- og rehab, andre Gi utvidet kunnskap og kompetanse innen omsorg for eldre, og gi studenter og elever økt forståelse for og erfaring med de muligheter som ligger i bruk av sang, musikk og dans som forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid . -.

5 METODE Metoden Integrert musikk :
Integrering av musikkterapeuter og andre kulturarbeidere i den faglige virksomheten og behandlingen av eldre mennesker i tilpassede boliger(bofelleskap/bokollektiv) i kommunen gjennom praktisk og tverrfaglig samarbeid på Breidablikktunet. Supplerende er opplæring av ansatte/personale, elever og studenter, frivillige samt pårørende/”de nærmeste”. Større og mindre konserter, kor og samlinger. Kartlegging av ”støykilder” – bevisstgjøring av lyd, og fjerning av støy.

6 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet
Kritisk suksessfaktor og Tiltak Tid, koordinering og samlemulighet for deltagere og medvirkende Best mulig planlegging på lengre sikt Faste avtaler med høy prioritet Forankring på alle nivå hos alle medv. Tilgjengelig møteplasser Begrenset tilgang på faglig kompetanse Sårbarhet ved forfall av sentrale fagpersoner forebygges/forberedes dvs alternativer vurderes Forståelse og aksept på utøver- og tjenestenivå for muligheten til å forbedre og supplere undervisnings- og tjenestetilbudet Best mulig informasjon og kunnskapsformidling om innholdet i prosjektet før – under – etter. Høyt fokus og prioritet på alle nivå i undervisnings- og tjeneste-området(ledelse, ansatte, pårørende o.a.) Sannsynlig mulighet for lokal og utvidet implementering med varig virkning og oppfølging = Motivasjon Synliggjøre muligheter for lokal oppfølging/ressurser ved ulike institusjoner ut over prosjektperioden

7 Gjennomføringsplan Aktiv periode sept – t.o.m. november ved Breidablikktunet, med samlinger onsdager og fredager spesifikt knyttet til prosjektet. 16 Studenter fra HiNT ute i praksis fordelt på to perioder på 6 uker 5 hjelpepleierelever fra Levanger vgs Helse og Sosial ute i praksis i 3 uker Audun Myskja deltagende hver fredag Anders Halten(musiker/fysioterapeut ISK) deltagende onsdager og fredager 2 åpne fagsamlinger på HiNT og Levanger vgs.

8 Økonomi Utgifter: Faglig frikjøp kr 125.000.-
Reise-oppholdsutgifter ” Innleie av musikk- og dansefaglig kompetanse ” Del av felleskoordinator (se pkt 1. Innledning) ” Frikjøp ansatte Breidablikktunet ” Utstyr ” Arbeidsinnsats (kommune, Levanger vgs, HiNT) ” Diverse utgifter ” Sum utgifter: kr Inntekter: Tilskudd fra FOLK2 prosjektet: kr Bidrag Levanger kommune Tilskudd psyk midler ” Arbeidsinnsats, (planlegging, gj.føring) ” Arbeidsinnsats Levanger vgs ” Arbeidsinnsats HiNT ” Andre inntekter, kompetansemidler e.l ” Sum inntekter kr


Laste ned ppt "Musikk og Helse i et lokalsamfunn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google