Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SIU Senter for internasjonalisering av utdanning Nettverk for private høyskoler Direktør Alf Rasmussen Bergen, 4. mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SIU Senter for internasjonalisering av utdanning Nettverk for private høyskoler Direktør Alf Rasmussen Bergen, 4. mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SIU Senter for internasjonalisering av utdanning Nettverk for private høyskoler Direktør Alf Rasmussen Bergen, 4. mars 2014

2 2 Innhold •Kort om SIU •Hovedoppgaver •Organisering og styring •Viktige prosjekter/aktiviteter •Internasjonale trender i utdanningene

3 3 •Grunnlagt 1991 som et lite kontor i Universitets- og høgskolerådet •Etablert som statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet 1. januar 2004 •2014: ca. 75 fast ansatte – flere på engasjement •Holder til i Bergen Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

4 4 •Eget styre – 2011 - 2015 •Direktør på åremål •Vedtekter •Strategi 2012 - 2016 •Programstyrer, råd, utvalg, komitéer osv. Organisering og styring

5 5 •Bidra til kvalitetsutvikling i norsk utdanning •Samarbeidsorgan, serviceorgan og partner for statlige og private utdanningsinstitusjoner •Kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning på alle nivå •Skal fremme internasjonalisering, interkulturell dialog og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivå •Samordne innsatsen på nasjonalt nivå Kompetansebygging og internasjonalt samarbeid

6 6 SIUs fem hovedoppgaver •Nasjonalt programkontor, programforvaltning •Profilere Norge som samarbeids- og studieland overfor utlandet •Informasjon og kommunikasjon •Kompetanseoppbygging for å fremme internasjonalt samarbeid i utdanningssektoren •Rådgivning, utredning og servicefunksjon

7 7 Programforvaltning •Nasjonalt programkontor •For internasjonale program og tiltak på alle utdanningsnivå •Nye nasjonale program legges til SIU •Samarbeid med programkontor i Europa og andre steder •Samarbeid med ambassader •Avtalepartner for andre departementer og oppdragsgivere •UD, Norad, Nordisk ministerråd og EU er størst •Innenfor internasjonalt utdanningssamarbeid •Utviklingssamarbeid

8 Status og utfordringer •Kunnskapsdepartementet - eiere •Oppfølging av evalueringen •St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning •Utdanningssektoren - alle nivå •Andre myndigheter, interessenter •Oppdragsgivere 8

9 9 Grunnopplæring •Erasmus+ •Gjør det! •Europass •Nordplus •Studiebesøksprogrammet •Pestalozzi (kurs i menneskerettigheter/ demokrati) •Godkjenning av samarbeidsprogram og utvekslingsorganisasjoner

10 10 Høyere utdanning •Erasmus+ •EØS stipendfond •Russland •Russland-Norden •Eurasia •Nord-Amerika •NUFU/NOMA •Tanzania •Nordplus •Nordic Master •Norgeskunnskap •Nordområdestipend/nordområdeprogram •Frankrike Toulouse •Pakistan •Kvoteordningen •Island •Internasjonale fellesgrader

11 Samarbeid og oppdrag •Rolleavklaring overfor andre aktører på internasjonaliseringsområdet •Intensivert samarbeid med hele utdanningssektoren - programvirksomhet (institusjonene med i hele prosessen) - institusjonsbesøk (5-6 pr år) - Internasjonaliseringskonferansen 2012, 2013 og 2014 •Oppdragsgiverne (KD, UD, Norad, NMR, EU) •UHR (jevnlige møter, deltakelse i prosesser) •NPH (Nettverk for private høyskoler) •NFR (jevnlige møter, samarbeidsprosjekter) - kobling høyere utdanning og forskning – og innovasjon •NOKUT •Utdanningsdirektoratet (møter, tett samarbeid) •Lånekassen •Norges og andre lands ambassader •ACA, Nafsa, EAIE, Europarådet, IAU, osv. •Nordisk samarbeid – direktørmøter •SIU som en del av nettverk •Hospitering (KD – UH og KOM) 11

12 Gjennomgående trender som påvirker hele utdanningspolitikken •Europa satser på utdanning som medisin mot finanskrisen •Fokus på arbeids – og næringsliv i utdanning •Fortsatt vekst i antall norske utenlandsstudenter, spørsmål ved innreisestudenter •Fortsatt fokus på BRIKS-landene+Japan •Mobilitet – fortsatt sterk vekst med Erasmus+ •Utveksling – økende, men fortsatt mye å gå på •Store fylkesmessige/institusjonsmessige forskjeller – utjevning krever innsats •Drop-out •Gjennomføringsevne 12

13 Trender i internasjonalisering av utdanning •Satsing på Europa, Nord-Amerika, BRIKS + Japan •Mobilitet fortsatt svært viktig for studenter, akademikere og teknisk- administrativt personale •Studieavgifter •Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner (avtaler) •Internasjonalisering hjemme •Kobling av utdanning, forskning og innovasjon/næringsliv •Samarbeid mellom aktører •Likeverdig samarbeid 13

14 Viktige prosjekter/aktiviteter SIU som kompetansesenter •Økt samarbeid med UHR og UH-sektoren •Bedre samarbeid mellom utdanning, forskning og innovasjon/næringsliv •Bilateralt samarbeid: Brasil, Russland, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Canada, USA •UTFORSK •Kunnskapsgrunnlaget •Erasmus+ •SIUs forretningsplan •Nordområdene (UD, UArctic) •SIUs rapporter (mobilitetsrapport, KDs tilstandsrapport, landrapporter, prosjektrapporter osv.) •Internasjonaliseringskonferansen 2014 (NTNU) 14

15 15 Internasjonaliseringsarbeidet ved institusjonene

16 1. Internasjonaliseringsstrategier •Studie av sentrale dokumenter (strategier, handlingsplaner) •36 statlige institusjoner •Struktur, form og funksjon •Motivasjon •Innhold •Landprioriteringer •Utdanning •Forskning

17 Innhold •Geografiske prioriteringer •Europa/EU •Russland og Nordområdene •«Sør» •Utdanning •Studentmobilitet •Undervisning på engelsk •Institusjonelt samarbeid •Kobling forskning – utdanning •Faglig integrering •Internasjonalisering hjemme •Forskerutdanning •Forskning •Institusjonelt samarbeid, nettverk •Internasjonal forskningsfinansiering •Faglig spissing

18 18 Kobling forskning – utdanning i internasjonaliseringen

19 Form og funksjon 1.Omdømmebygging •Adresserer omverdenen 2.Svar på myndighetskrav •Tett på sentrale policy-dokumenter/sektormål I liten grad utformet som planer for å nå bestemte mål

20 Kobling forskning - utdanning 6 modeller •Rekruttering av utenlandske studenter •Kvalitetssikring av eksisterende kurs/programmer •Felleskurs •Fellesgrader •Feltarbeid •Sommerskoler

21 Kobling forskning - utdanning Suksessfaktorer •Finansiering og strategisk forankring •Støtte fra ledelsen •Tidspress og arbeidsbelastning •Få insentiver for utdanningssamarbeid •Må være faglig interessant for forskerne •Tidkrevende å utvikle/holde vedlike •Institusjonell læring •Få formaliserte kanaler for kunnskaps- og kompetanseoverføring •Personlig kontakt/personkjemi er viktig •Verdien av korttidsmobilitet

22 Takk for oppmerksomheten! www.siu.no 22


Laste ned ppt "1 SIU Senter for internasjonalisering av utdanning Nettverk for private høyskoler Direktør Alf Rasmussen Bergen, 4. mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google