Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 SIU SIUs rolle og ansvarsområde Toulouse, 22.03.2012 Studietur for rådgivere Vidar Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 SIU SIUs rolle og ansvarsområde Toulouse, 22.03.2012 Studietur for rådgivere Vidar Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 SIU SIUs rolle og ansvarsområde Toulouse, 22.03.2012 Studietur for rådgivere Vidar Pedersen

3 3 Innhold •Kort om SIU •Organisasjon •Styre og ledelse •Hovedoppgaver

4 4 •Grunnlagt i 1991 som et lite kontor under Universitets- og høgskolerådet •Etablert som statlig forvaltningsorgan under det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 2004 •2012: Drøyt 70 ansatte •Holder til i Bergen •Direktør Alf Rasmussen Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

5 5 Organisasjonskart SIUs styre Direktør Avdeling for utredning og analyse (AUA) Kommunikasjons- avdelingen (KOM) Avdeling for høyere utdanning (AHU) Avdeling for grunnopplæring (AGO) Administrasjons- avdelingen (ADM) Personal Økonomi IKT Direktørens stab

6 6 •Eget styre •Direktør på åremål •Vedtekter •Styrets funksjonstid er fire år, ett år for studentene •Programstyrer, råd, utvalg, komitéer osv. Styre og ledelse

7 7 SIUs hovedoppgaver 1. Programforvaltning 2. Profilering av Norge som studie- og samarbeidsland overfor utlandet 3. Informasjon og kommunikasjon 4. Kompetanseoppbygging for å fremme internasjonalt samarbeid i sektoren 5. Rådgivning, utredning og servicefunksjon

8 1. Programforvaltning - Grunnopplæring •EU-program •Comenius – barnehage og skole •Leonardo da Vinci – fag- og yrkesopplæring •Grundtvig – voksnes læring •Studiebesøksprogrammet – utdanningsspesialister •Europarådsprogram •Pestalozzi •Nordiske program •Nordplus Junior – barnehage og skole •Nordplus Voksen – voksnes læring •Nordplus Horisontal – tverrsektoriell •Nordplus Språk •Nasjonale program (KD) •Gjør det! – samarbeid med Tyskland innen fag- og yrkesopplæring 8

9 1. Programforvaltning - høyere utdanning •EU-program •Erasmus •Erasmus Mundus •Norad-finansierte program •NUFU •NOMA •NORHED •PITRO •Nordiske program •Nordplus Høyere utdanning •Nordplus Horisontal •Nordplus Språk •Nordic Master •Norden-Russland 9

10 2. Programforvaltning – høyere utdanning •UD-finansierte program •Eurasia •Russland •EØS-stipendfond •KD-finansierte program •Kvoteordningen •Norgeskunnskap •Nordområdestipend •Partnerskapsprogram med Nord-Amerika •Prosjektmidler til samarbeid med Nord-Amerika •Internasjonale fellesgrader •Kina •Brasil •College of Europe 10

11 KD-finansiert samarbeid med Frankrike •OFNEC – det fransk-norske studiesenteret i Caen •Intensivkurs i fransk •Årskurs i fransk •Oversetterutdanning ved ESIT i Paris •Toulouse-ordningene •Teknologistudier ved INSA •Økonomistudier ved UT 1 •Fransk-norske mastergrader 11

12 12 2. Profilering av Norge som studie- og samarbeidsland •Bistå universiteter og høgskoler i profileringsarbeidet •Produsere informasjon om norsk høyere utdanning •Gjennomføre tiltak mot potensielle samarbeidspartnere i utlandet •Representere Norge på utdanningskonferanser og –messer i utlandet •Delta i relevante internasjonale fora og organisasjoner •Koble høyere utdanning og forskning

13 3. Informasjon og kommunikasjon •Myndigheter og norsk utdanningssektor er viktigste målgrupper •Egen kommunikasjonsstrategi som tar utgangspunkt i SIUs strategi og Statens kommunikasjonspolitikk •Arbeidsområder: nettsider, publikasjoner, markedsføring, mediekontakt, formidling, sosiale medier og intern kommunikasjon •Mål: jobbe helhetlig og på tvers av program for å gjøre informasjonen tilgjengelig for brukerne samt synliggjøre SIU som kompetansesenter www.siu.no www.studeriutlandet.no www.studyinnorway.no 13

14 14 4. Kompetanseoppbygging og internasjonalt samarbeid •Bidra til kvalitetsutvikling i norsk utdanning •Samarbeidsorgan, serviceorgan og partner for statlige og private utdanningsinstitusjoner •Kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning på alle nivå •Skal fremme internasjonalisering, interkulturell dialog og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivå •Samordne innsatsen på nasjonalt nivå

15 15 5. Rådgivning, utredning og service •Gi råd til Kunnskapsdepartementet og andre oppdragsgivere •Utredningsoppdrag •Utviklingsoppgaver •Egeninitierte analyser og rapporter •Styrke internasjonaliseringsarbeidet på alle utdanningsnivå •Rådgivning •Kompetansebyggingstiltak •Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for SIU som kompetansesenter

16 16 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING TLF: +47 55 30 38 00 FAKS: + 47 55 30 38 01 E-POST: SIU@SIU.NO POSTADRESSE: PB 1093, 5809 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39 www.siu.no www.studyinnorway.no www.studeriutlandet.no


Laste ned ppt "2 SIU SIUs rolle og ansvarsområde Toulouse, 22.03.2012 Studietur for rådgivere Vidar Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google