Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 SIU Strategisk rekruttering. Oslo 09.03.2012 Internasjonaliseringskonferansen Ingebjørg Birkeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 SIU Strategisk rekruttering. Oslo 09.03.2012 Internasjonaliseringskonferansen Ingebjørg Birkeland."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 SIU Strategisk rekruttering. Oslo 09.03.2012 Internasjonaliseringskonferansen Ingebjørg Birkeland

3 3 Mål: Et passe antall relevante og gode søknader •Hva er institusjonens tilbud? •Hvem vil dere rekruttere til disse tilbudene? •Kunnskap om «de andre» •Om å lære fra hva andre gjør •Strategiske allianser

4 Status I: Andel utenlandske studenter 8% av alle studenter (2011 H) •18420 utenlandske studenter •2604 utvekslingssstudenter Kilde: DBH 27% av alle ph.d. kandidater (2010) Kilde: NIFU 4

5 Status II: Fordeling på fag 1.Økonomisk-administrative fag 31% 2.Naturvitenskap, teknologiske fag 26% 3.Humaniora/estetikk 16% 4.Helse/sosial 13% 5

6 Status III: Største land høst 2011 utenlandskeutveksling 1.Russland 1442 206 2.Sverige 1368 107 3.Tyskland12911031 4.Kina (+HK)1086 176 5.Frankrike 618 673 6.Spania 517 484 7.Danmark 553 129 8.USA 442 215 9.Iran 476 21 10.Polen 398 201 Kilde: DBH 15. mars 2012 6

7 7 Status IV: Variasjon mellom institusjoner (KDs tilstandsrapport 2010) •Statlige høgskoler Snitt 6,2% Høyest andel 16,6% Lavest andel 1,8% •Universitetene Snitt 10,1% Høyest andel 14% Lavest andel 4,4%

8 8 NB: Muligheten for kvotering •Universitetslovens §3-7.pkt.5: Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det, kan styret selv regulere adgangen til det enkelte studium •NTNU forskrift om opptak (2010) § 22:Opptak til internasjonale masterprogram ……NTNUs styre kan, etter forslag fra fakultetet, sette av kvoter for søkere fra bestemte nasjoner og søkere som har studiefinansiering……

9 9 1. trinn: God kunnskap om tilbudet •Hvor mange (tilrettelagte) plasser er ledige? •Hvilke fag? •Hvilke nivå? •Bolig? •Annet: Hva mer kan sies om tilbudene?

10 2. trinn: Hvilke studenter ønskes? •Utvekslingsstudenter. Mål: bedre balanse mellom partnere •Gradsstudenter: Mål: styrke samarbeid mellom fagmiljø Mål: rekruttere toppstudenter Mål: fylle ledige plasser 10

11 3. trinn: En vurdering av egen attraktivitet a) Plass på rankinglister b) Forskersamarbeid som kan knyttes til undervisning. c)Annet stipend tema feltarbeid eksotisk 11

12 Norges attraktivitet i EU/EØS Norge generelt enormt populært •Korte opphold (Erasmus): Ut 1530 Inn 3877 Støttes av: •Samarbeidsavtaler •Stipend til studenter og lærere •Samarbeidsprosjekter •Felles arenaer Samarbeid i partnerskap kan trolig bidra til rekruttering av: •Studenter som tar fulle grader i Norge 12

13 Andre økonomisk utviklede land (Eks: Nord-Amerika og BRIKS) •De mest attraktive partnere for norske institusjoner (kobling forskning/utdanning): Institusjoner i den engelskspråklige verden. Toppinstitusjoner i hele verden •Hva vet dere om hvilke tilbud som kan interessere de vanskelige partnerne? Bachelor: Summer school. Study-abroad semester. Master/ph.d.: intensivkurs, feltarbeid •Er det andre partnere som ville være mer interessert i det dere kan tilby? 13

14 14 Steg 4: Kunnskap om de andre •Eks: USA: Her har KD satt måltall for inn-mobilitet - type institusjoner (universitet?) - forholdet mellom de ulike typer institusjoner - typisk utenlandsopphold på bachelornivå - sperrene mot å reise ut for lengre tid på høyere grads nivå - praksisopphold - mulige omkostninger ved et utenlandsopphold for amerikanske studenter

15 Andre prioriterte land •BRIKS: Her har KD ikke satt måltall for gradsstudenter inn til Norge. •Bygge nasjonalt renomme gjennom samarbeid med sentrale myndigheter/instanser(SIU, NFR) •Norsk tilnærming: Oppmuntre til partnerskap der forskning og utdanning kobles. •India og Kina er verdens største avsendere for gradsstudenter; hvordan forholder vi oss til dette? 15

16 Lære av andre:Tyskland i Kina •Nær kontakt med kinesiske myndigheter •Deltar på Kinas nasjonale arenaer •Er tilstede i hovedstaden (mm) •Nesten alle tyske institusjoner har kinesiske studenter •Eksellense universitetene har representasjon i Beijing •Topp universiteter har avtale med CSC (kinesisk stipendmyndighet) •Institusjonenes representanter er aktive middelmenn for rekruttering av phd stipendiater. •Egen service for verifikasjon av eksamenspapir og engelsktest. 16

17 17 Strategiske allianser •For å møte sentraliserte lands myndigheter, opptre samlet, som nasjon:Brasil •For å vedlikeholde kontakt innenfor en fornuftig økonomisk ramme: Legg konkurransen igjen hjemme og gå sammen ute (DK) •For å lage levedyktige attraktive tilbud i Norge: Samarbeid på tvers i Norge •Delta i internasjonale nettverk: Erasmus Mundus og andre

18 18 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING TLF: +47 55 30 38 00 FAKS: + 47 55 30 38 01 E-POST: SIU@SIU.NO POSTADRESSE: PB 1093, 5809 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39 www.siu.no www.studyinnorway.no www.studeriutlandet.no


Laste ned ppt "2 SIU Strategisk rekruttering. Oslo 09.03.2012 Internasjonaliseringskonferansen Ingebjørg Birkeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google