Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen Gløshaugen 02.12.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen Gløshaugen 02.12.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen Gløshaugen 02.12.10

2 Hvorfor kan jeg si noe om dette? •Amund Aarvelta •Studerer til master i Historie på NTNU •Tillitsvalgt på HF-NTNU i flere år •2 år i Landsstyret til NSU/NSO •Leder av Studenttinget NTNU •Opptatt av utdanningskvalitet •En av initiativtakerne og driverne av kampanjen ”ulike tider – lik undervisning”

3 Studentenes initiativ til endring

4 •Kampanje som startet 14.sept i høst på NTNU, UiO, UiB og UiT •Rette seg mot den enkelte foreleser med en oppfordring til endring •Ønske om å sette lærings- og vurderingsformer på dagsorden •Skapte kontroverser •Oppslag i Aftenposten, DN, NRK Radio, NRK TV. Pluss en hel masse sektorbasert media •Fokus var i stor grad mer bruk av e-læringsmetoder

5

6

7 Generelle forventinger Hva er fleksibilisering? Hvorfor drive med det?

8 Generelle forventninger •Fleksibilisering handler ikke om å fjerne forelesninger/tavleundervisning… •.. men være et supplement/metode for å heve kvaliteten •Pedagogikk, og ikke økonomi bør være insentivet •Utnytte potensialet til studenten og foreleseren •Gjøre det lettere for flere å ta høyere utdanning •Satsning på universitetspedagogikk som tema, ved å vurdere effekten av mer ”morderne” undervisningsmetoder •Økt læringsutbytte som mål

9 Læringsformer

10 •Universell utforming av undervisning •Podcast og videoforelesninger •Frihet til å velge læringsmetode •Kontakttid - (E-kontakt) •Studentinvolvert undervisning •Bruk av e-verktøy til kommunikasjon (LMS) •Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

11 Læringsformer •iTunesU og lignende •Tekniske ”dupeditter” •Bruk må komme på bakgrunn av en pedagogisk vurdering •Ta lærdom av de gode eksemplene •Studenter tilegner seg lærdom best på ulike måter

12 Vurderingsformer

13 •Kvalitetsreformen - nye vurderingsformer •”Skoleeksamen” som gammeldags, og en vurderingsform mange grupper har utfordringer med •Bruk av PC på eksamen •Testes i fagkunnskap samtidig som man testet i de verktøy man bruker i yrkeslivet

14 LMS

15 Its-learning på NTNU •Nylig gjort en undersøkelse •Skremmende dårlig utnyttelse av potensialet •Its-learning er et administrativ verktøy •Studentene er førnøyde •Det etterlyses mer fokus på det pedagogiske potensialet

16 Hva slags potensiale har man i en E- læringsplattform •Skape diskusjonsrom mellom studenter •Studentinvolvert undervisning •Kontakttid •Potensiale for tidsbesparing •Naturlig sentrum i studiehverdagen

17 Oppsummering, spørsmål og diskusjon

18 •Økt læringsutbytte som fokus •Fleksibilisering og e-læring inneholder mange faktorer •Tanke om tilrettelegging og fleksibilisering som en del av samme prosess •Studentene ønsker seg modernisering, men er likevel opptatt av å ivareta det gode i det gamle •Man bør utnytte kapasiteten i dagens E-læringssystemer, og integrere slike plattformer i selve læringsprosessen


Laste ned ppt "Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen Gløshaugen 02.12.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google