Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere undertittelstil i malen STØY Temamøte: Hvordan skal Oslo kommune revidere sin handlingsplan mot støy Ratab-Ul-Lissan Malik Statens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere undertittelstil i malen STØY Temamøte: Hvordan skal Oslo kommune revidere sin handlingsplan mot støy Ratab-Ul-Lissan Malik Statens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere undertittelstil i malen STØY Temamøte: Hvordan skal Oslo kommune revidere sin handlingsplan mot støy Ratab-Ul-Lissan Malik Statens Vegvesen, Region øst

2 SVRØ – støy Forurensningsloven, kap. 5, Del II og del III  «Oppryddingsforskrift»  Kartlegging / handlingsplan MDs retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442  Legges til grunn ved arealplanlegging  Behandling av enkeltsaker etter PBL Miljøtiltak  Miljøgater  Fartsgrensesetting  Regulering av tungtrafikken  Vedlikehold / oppgradering av eksisterende støytiltak

3 SVRØ – støy • Avbøtende tiltak • Områdeskjerm/voll / Lokalestøyskjermer • Fasadetiltak • Flytte soverom til støysvak side • Kilderettet tiltak • Bildekk • Lavprofildekk • Piggfridekk (flere pigger på) • Støysvake bildekk • Biler • Elektrifisering av bilpark • Effektivisering av forbrenningsmotor • Støykrav til bilprodusenter (motor, aksel, isolasjon, etc.) • Støysvak asfalt - Porøse dekker - Tynne dekker - Spesialdekker / 3. generasjonsdekker

4 SVRØ – støy Andre tiltak • Trafikksanering  Fjerne gjennomgangstrafikk  Restriksjoner for levering av varer- og gods • Miljøgater  Prioritering av gående og syklende • Fortetting i kollektivknutepunkter eller langs kollektivtraseer • Alternativ transport former – Kollektivtrafikk – Sykkel – Gå • Fartsgrenser


Laste ned ppt "Klikk for å redigere undertittelstil i malen STØY Temamøte: Hvordan skal Oslo kommune revidere sin handlingsplan mot støy Ratab-Ul-Lissan Malik Statens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google