Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 2020. Bystyrets vedtak om kunnskapsbyen Trondheim kommune skal innta en aktiv rolle i utvikling av kunnskapsbyen og kunnskapsregionen Rådmannens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 2020. Bystyrets vedtak om kunnskapsbyen Trondheim kommune skal innta en aktiv rolle i utvikling av kunnskapsbyen og kunnskapsregionen Rådmannens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 2020

2 Bystyrets vedtak om kunnskapsbyen Trondheim kommune skal innta en aktiv rolle i utvikling av kunnskapsbyen og kunnskapsregionen Rådmannens bes jobbe videre med strategier for kunnskapsbyen- og regionen uavhengig av hvor NTNU og HiST ønsker å lokalisere seg

3 Bystyrets vedtak om samlokalisering Bystyret ser bynær samlokalisering av NTNU og HiST som et viktig grep for å realisere kunnskapsbyen- og regionen

4 Strategi for fysisk byutvikling Lokalisering av NTNU og HiST i området Teknobyen-Øya-Gløshaugen er i tråd med overordnet byutviklingsstrategi: Fortetting Rett virksomhet på rett sted

5 Transport og tilgjengelighet, Elgeseter Generelt: god tilgjengelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende Avviklingsproblemer i Elgeseter gate m.fl. i rushtiden, store problemer med luft og støy Trafikken i området vil øke uansett om NTNU og HiST samlokaliserer i området eller ikke Nødvendig med tiltak!

6 Tiltak – helhetlig pakke Parkeringspolitikk Styrke kollektivtrafikk Fysiske tiltak for å bedre situasjonen

7 Parkeringspolitikk St. Olavs hospital: 20% av de ansatte har p-plass, avgiftsbelagt NTNU Gløshaugen: 45% av de ansatte har p-plass, avgiftsfri Samordning og samme parkeringspolitikk som på St. Olavs vil begrense trafikkøkningen mot 2020 med 5%

8 Fysiske tiltak transport Krysset Olav Kyrres gate – Elgeseter gate Høgskoleringen – rundkjøring i Strindvegen Lokk fra Pr. Brochs gate til Abelsgate Internt tiltak innenfor prosjektet Kostnadsramme 230 mill. kr.

9 Finansiering av tiltak NTNU og HiST Trondheim kommune Statens vegvesen

10 Boligpolitikk - studenter – hyblifisering; vedtak i Boligprogrammet 3.4.5 Bedre kunnskap om studenters boforhold og endringer dette gir i boligmarkedet TK skal i samarbeid med SiT og andre aktører utrede muligheter for bygging av nye studentboliger med vekt på studentenes preferanser Vurdere innføring av lokal vedtekt til PBL med hjemmel til å avslå ombygging til hybler i områder med hyblifiseringsproblem Utrede omfanget av ulovlige hybler og reelt behov for nye hybler

11 Eget prosjekt TK-SiT Følger opp vedtaket i Boligprogrammet Ser spesielt på muligheter og utfordringer ved en evt. samlokalisering Deler inngår i bystyresaken Egen rapport ferdig i oktober

12 Videre planprosesser Rullering av kommuneplanens arealdel, overordnet Konsekvensutredning, pågår Planarbeid i Elgeseterområdet Andre planprosesser på vent Oppstart planprosess knyttet til Elgeseter gate

13 Medvirkning i planprosessene Berørte partner inviteres til medvirkning ved arealplanlegging i henhold til PBL Dette innebærer: muligheter for innsyn i planforslagene som er under utarbeidelse og beslutningsprosesser muligheter til å gi innspill Bystyret er planutvalg for Trondheim kommune. Møtene i bygningsrådet og bystyret er åpne for alle

14 Kunngjøringer Kunngjøring av alle planer, inkl. oppstart av planarbeid i Adresseavisen Offentlig ettersyn og vedtatte planer kunngjøres i tillegg på kommunens hjemmeside, på Bytorget og ved Trondheim folkebibliotek

15 Hvem inviteres til medvirkning? Grunneiere innenfor planområdet Naboer Offentlige etater Interesseorganisasjoner Velforeninger/borettslag Medvirkningens omfang og type kan variere fra plan til plan, avhengig av planens størrelse, omfang og konsekvenser for berørte parter.

16 Hvordan gi innspill? Brev: Nabolag kan skrive en felles merknad til planforslaget. Dette styrker vanligvis saken dersom det er flere naboer som er berørt. Kontaktpersoner bør oppgis ved innsending av felles merknader E-post til kommunen. Alle innkomne e- poster vedrørende saker arkivføres Politikertorg

17 Bystyresak i mai/juni Vurdere campusløsning etter NTNU og HiST sine styrevedtak Infrastrukturkostnader Transportmessige utfordringer Boligpolitiske utfordringer Drøfte TKs videre engasjement


Laste ned ppt "Trondheim 2020. Bystyrets vedtak om kunnskapsbyen Trondheim kommune skal innta en aktiv rolle i utvikling av kunnskapsbyen og kunnskapsregionen Rådmannens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google