Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpent møte 10.05.10 - kommunedelplan for omkjøringsvei/tunnel i Hammerfest/Rypefjord Maria Wirkola Plansjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpent møte 10.05.10 - kommunedelplan for omkjøringsvei/tunnel i Hammerfest/Rypefjord Maria Wirkola Plansjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpent møte 10.05.10 - kommunedelplan for omkjøringsvei/tunnel i Hammerfest/Rypefjord Maria Wirkola Plansjef

2 Bakgrunn for planarbeidet •Stadig økende biltrafikk i Hammerfest sentrum. Kommunen gjør sin første henvendelse til Statens vegvesen i slutten av 2005. •August 2007 – avtale mellom kommunen og Statens Vegvesen om gjennomføring av planarbeidet.

3 Utfordringer med dagens situasjon •Mye tungtrafikk i sentrum (aktivitet på Melkøya) •Problemer med støy og støv i sentrum og i boligområdene langs Fuglenesveien/Fjordaveien •Mangel på parkering i sentrum (mer kjøring) •Flere rasfarlige områder langs riksvegen •Dårlig fremkommelighet på enkelte strekninger •Dårlig beredskap med Fuglenesveien som den eneste forbindelsen (brann, ambulanse) •Begrensninger for fremtidig utvikling?

4 Kommunens visjoner for fremtiden •Rådhusplassen skal være bilfri og skal bli en møteplass for byens befolkning. •Sjøgata skal være gågate. •Det skal være tilstrekkelig med parkeringsplasser i sentrum. Parkeringssituasjon skal være forutsigbar og oversiktelig. •Infrastruktur skal ha god kapasitet og fremkommelighet, slik at den ikke setter begrensninger på videre vekst og utvikling.

5 Målsetningene for planarbeidet •Gjennomgående tungtransport og mest mulig av den øvrige trafikken skal bort fra sentrum. •Forbedre framkommelighet. •Forbedre parkeringsmulighetene. •Redusere miljøbelastningen. •Forbedre trafikksikkerheten. •Forbedre bomiljø med hensyn til støv og støy. •Forbedre sikkerhet og beredskap (rassikring, alternativ vegtrasé).


Laste ned ppt "Åpent møte 10.05.10 - kommunedelplan for omkjøringsvei/tunnel i Hammerfest/Rypefjord Maria Wirkola Plansjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google