Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Strategiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Strategiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Strategiske valg og Tidlige forberedelser Atle Stensland Brekke & Strand Akustikk AS

2 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Strategiske valg Samordning av kartlegging Strategisk kartlegging Innendørs kartlegging Planretningslinjene T-1442 Sumstøykart Tidlige forberedelser Kartgrunnlag Trafikkdata Beregningsmetoder

3 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Samordning av kartlegging 1.F-forskriftens kap.5, II om innendørs støykartlegging (kartlegging ned til L pAeq24h 35 dB innendørs) 2.F-forskriftens kap.5, III om strategisk støykartlegging (kartlegging av utendørs støy ned til L den 55 dB) 3.MDs retningslinje T-1442 (gule og røde støysoner til bruk i saker e. pbl.)

4 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Strategisk + innendørs kartlegging Samme tidsfrist - lagt opp til samordning Strategisk støykartlegging = inngangsdata til innendørs kartlegging Kobling mellom utendørs kartlegging og bygg-id viktig. Metode og verktøy må være forberedt. Krav om database med kartleggingsresultat koblet til GAB

5 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Forskjellene : Strategisk støykartlegging: ”Øyeblikksbilde” av 2011 Utendørs støy L den ≥ 55 dB og L night ≥ 50 dB Innendørs støykartlegging: Dagens situasjon + prognose neste 5 år L pAeq24h ≥35 dB. Tilsv. utendørs ≥ 60-65 dB

6 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Samordning med T-1442 kartlegging MD’s retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442 Veil. grenseverdier for støy fra ulike kilder ved planer og tiltak e. pbl. Anbefalt at det utarbeides støysonekart (gule og røde støysoner). Anleggseiere ansvarlig. Kommunene: sammenstille og implementere bruken God anledning for kommunene å få støykart etter retningslinjene T-1442.

7 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Hovedforskjellene : T-1442 kart: Prognose for 10-20 år frem i tid. T-1442 kart: Hensyn til både maks støynivå (L 5AF ) og ekvivalent støynivå (L den ). I praksis ekvivalent dimensjonerende i de fleste tilfeller (vei, bane). Flere kilder omfattes i T-1442. I tillegg til veier, jernbaner, sivile flyplasser, omfattes også terminaler, skytebaner, landingsplasser, motorsportbaner og vindmøller

8 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Samordning med T-1442 kartlegging Prognose situasjon må beregnes… Evt: støysonekart etter T-1442 benyttes ”som det er” og suppleres over tid Implementering av støysonekart: Ulike alternativer. F.eks temakart i kommuneplan

9 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Sumstøy kart Viser summen av støy fra alle kartlagte støykilder. Minstekrav: støykart for hver type støykilde (vei, bane osv.). Sumstøykart: nyttig supplement

10 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Forberedelser til strategisk støykartlegging Inngangsdata viktig. 1) Utbredelse/eksponeringsdata 2) Kildedata Tidlige forberedelser øker kvaliteten og forebygger tidssprekk

11 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Digitalt kartgrunnlag Terrenginformasjon. Ajourføring. Bygninger og støyskjermer. Bygningshøyder Hard og myk mark. Digitale markslagskart. Evt. manuelle registreringer av mangelfulle data Kobling mellom kart og GAB

12 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Trafikkdata Ofte mangelfulle data om trafikk (ÅDT, tungtrafikk, døgnfordeling, hastighet) Tidkrevende å fremskaffe Vurdere hvordan manglende data skal fremskaffes så tidlig som mulig

13 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Samordning av beregningsverktøy, inndata og beregningskonfigurasjon Vil forenkle produksjon av felles data når støykilder skal summeres. Minstekrav å levere felles info og støykart for hver type kilde Sumstøykart krever mest mulig samordning av beregningene fra alle kildetyper.

14 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Oppsummering Strategisk støykartlegging: Mulighet til å gi støyforvaltningen i kommunene et løft Ikke bare ”EU-byråkrati”. Mulighet for T-1442 støysonekart. Verktøy for planlegging. Bedre forebygging av støykonflikter i nye saker e. Pbl. Bedre informasjon og kunnskap om støy

15 Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Oppsummering God organisering og tidlige forberedelser (inngangsdata) viktig for kvalitet og nytten Valg av metoder/verktøy viktig for samordning av ulike typer kartlegginger og ulike støykilder LYKKE TIL ! atle.stensland@bs-akustikk.no


Laste ned ppt "Seminar 3.februar 2009 Strategisk Støykartlegging og Handlingsplaner Atle Stensland, 3.februar 2009 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Strategiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google